Mnohobuněční (Metazoa) – maturitní otázka

biologie

 

   Otázka: Podříše: Mnohobuněční (Metazoa)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Kuba Liška

 

 

Stavba těla:

 • Základem stavby těla je živočišná buňka
 • Tkáně – soubor buněk stejného tvaru a původu, vykonávající určitou funkci, v mezibuněčném prostoru tkání tkáňový mok – dodává živiny pro buňky, odvádí zplodiny do krve

 

Typy tkání:

a) Epitely – jsou buď na povrchu organismu, nebo vyplňují prostory mezi ostatními tkáněmi, dělíme podle kritérií:

 • Podle tvaru buněk – dlaždicový epitel, cylindrický epitel, kubický epitel
 • Podle počtu vrstev – jednovrstevný, vrstevnatý, víceřadý epitel
 • Podle funkce – krycí, resorpční epitel

 

b) Pojiva – v pojivové tkáni netvoří buňky souvislé celky, ale jsou odděleny mezibuněčnou hmotou – produkují ji

 • Spojují nebo izolují orgány – vyplňují prostory mezi nimi
 • Chrání měkké orgány nebo poskytují oporu
 • Tři typy pojiv:
  • Vazivo – jeho charakter ovlivňuje mezibuněčná hmota
   • Vazivo řídké – má málo vláken, převládá rosolovitá hmota – je to podkožní vazivo, tuková tkáň
   • Vazivo husté – převládá vláknitá složka nad rosolovitou – vytváří např. šlachy a vazy, případně šlachovité blány
  • Chrupavka – došlo k silnému rozvoji mezibuněčné hmoty
   • Poloprůsvitná, pružná a pevná
  • Kost – základem jsou kostní buňky osteocyty, které jsou uloženy v buněčné hmotě, kterou produkují – jsou v ní uloženy organické složky i anorganické (soli vápníku a fosforu – hydrogenuhličitany)
 • Mezi pojiva zařazeny i tělní tekutiny – krev, mok, míza

 

c) Svalová tkáň – je tvořena svalovými buňkami, které v plazmě obsahují stažitelná vlákna – myofibrily (jejich vlastností je stažitelnost a natahování – kontrakce)

 • Hladká svalovina – je tvořena protáhlými jednojadernými buňkami vřetenovitého tvaru
  • U obratlovců včetně člověka se nachází ve stěnách vnitřních orgánů, ve stěnách cév a dělohy – svalovina, která není ovládána vůlí
 • Svalovina příčně pruhovaná – tvořena vícejadernými protáhlými buňkami, které mohou mít i několik centimetrů, v těchto buňkách se střídají úseky světlejší a tmavší – jeví se jako příčné pruhování, vlákna jsou unavitelná, tvoří základ kosterní svaloviny, svalovina ovladatelná vůlí
 • Svalovina srdeční – typická pro srdce obratlovců, jsou v ní jednojaderné úseky, mezi kterými jsou schodovité přepážky, tato svalovina také prakticky neunavitelná, není ovládána vůlí

 

d) Nervová tkáň – je tvořena dvěma základními skupinami buněk

 • Neurony – jeho základem je tělo (vlastní buňka s jádrem), z buňky vycházejí výběžky – dělíme do dvou skupin – krátké výběžky (dendrity) – mohou jich být stovky, jeden výběžek dlouhý – neurit (axon) – jeho povrch je kryt myelinovou pochvou – není souvislá, ale má zářezy – Ranvierovy zářezy (tudy je vyživován neurit, nebo se zde může napojit jiná buňka), pochva slouží jako izolace, směr šíření signálu – z dendritu do těla a do neuritu (jednosměrný, nikdy ne naopak), spojení mezi neurony = synapse
 • Buňky gliové – vyplňují prostor mezi neurony, vyživují je a odvádí zplodiny

 

Všechny tkáně mají stejný původ – vznikly dělením oplozeného vajíčka

Proces rozrůznění do tkání se odborně nazývá diferenciace ze zárodečných listů

Z tkání vznikají orgány – vyšší stupeň organizace tkání

Pokud se více orgánů podílí na nějaké funkci -> orgánová soustava (vylučovací, pohlavní, dýchací…)

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!