SPECT a PET – otázka z biofyziky

 

   Otázka: SPECT a PET

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

SPECT a PET

– vnitřní zdroje záření

 

– jednofotonová emisní výpočetní tomografie (SPECT)

– zaveden radionuklid gama, který se shromažďuje v daných orgánech, nebo rychle vylučuje

– jód, technicium, …

– fotony záření detekovány scintilátory z různých směrů => 2D rekonstrukce řezu

– uspořádání scintilátorů

– jeden skenuje a posouvá se (jako 1.generace CT)

– kroužící gama-kamera

– scintilátory do kruhu či čtverce + otáčení nebo posun

 

– pozitronová emisní tomografie (PET)

– zaveden zdroj pozitronů

– C,O,N,F – vznik ostřelováním z urychlovačů, malý poločas rozpadu

– v těle anihilují s elektrony => vznik dvou kvan gama s opačnými směry

– dva protilehlé scintilátory => impuls zachycen jen při současném záznamu

– mechanicky spojené, skenovací pohyb

– nejlepší rozlišení

– možnost navázat pozitronový zářič na metabolit => funkční vyšetření


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!