Dolní cesty dýchací – maturitní otázka

anatomie

 

   Otázka: Dolní cesty dýchací

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Dolní cesty dýchací

 

Dolní cesty dýchací

 • skládají se z hrtanu, trachey, bronchů a jsou zakončené plícemi (viz další téma)

 

 Hrtan

 • = laryng
 • nepárový orgán
 • fce: respirační, fonační – tvorba hlasu
 • horní část je otevřena do nosohltanu
 • dolní část přechází do trachey
 • stavba:
  • skelet – hrtanové chrupavky
  • chupavka štítná -(cartillago thyroidea)- zářez- incisura, vepředu prominuje
  • prstenčitá chrupavka (cartillago cricoidea)- pod štítnou chrupavkou, tvoří destičku– lamina, přední část- arcus
  • hlasivková chupavka – cartilagines arytenoidae nasedají na margo prstencové chrupavky nasedají (na horní okraj)
  • vedou odtud hlasivkové vazy k zadní ploše štítné chrupavky
  • sliznice – cylindrický – řasinkový epitel
  • hodně řídké podslizničního vaziva
  • nebezpečí vzniku otoku -> koniotomie, tracheotomie, intubace
  • cartilagines cornieulatae – malé, nažloutlé chrupavky
 • epiglotis – hrtanová příklopka – odděluje prostor hrtanu a hltanu
 • chrupavky jsou kloubně spojené
  • vazy: membrana thyroidea, lig.cricothyroideum, conus elasticus (koniotomie,koniopunkce AD HOC!!!), lig.thyreoepigloticum, lig.cricotracheale
  • klouby: articulatio cricothyreoidea, articulatio cricoarytenoidea
 • pohyb je ovládán svaly, to umožňuje napínání a uvolňování hlasivek
 • na vzniku hlasu se podílí hlasivky, hltan, dutina hltanu a sinusy
 • na tvorbě řeči se podílí – mluvidla, dásně, zuby, jazyk, měkké patro
 • dutina hrtanová (cavum laryngis)
  • předsíň –(vestibulum laryngis)
  • antegrádně ohraničena epiglotis
  • dorsálně se otevírá do hrtanu otvorem – (aditus laryngis)
  • hlasivka (glottis) – zúžená,nízká kaudálně je ohraničena pravými hlasovými řasami -plicae vocales<úli>
  • cavum infraglotticum – kaudální část
  • adventitia

 

 Trachea

 • = průdušnice
 • vede do hrtanu, končí bifurkací trachey – th4-5
 • probíhá před jícnem do hrudníku
 • bifurkace – bronchus dextra a sinistra
 • délka 13 cm, šíře 1,6 cm
 • sliznice je hladká s cilindrickým epitelem s řasinkami
 • v podslizničním vazivu jsou žlázky, které produkují hlen
 • skelet tvoří prstence hyalinní chrupavky, ze zadu nejsou uzavřeny a je tam vazivová membrána
 • hladká svalovina

 

 Bronchy

 • = průdušky
 • vstupují do plic v plicním hylu
 • bronchus dexter a sinister
 • dexter je 3 cm dlouhá a 1,5 cm široká
 • stěna:
  • stavba podobná průdušnici
 • po vstupu do plic se průdušky větví až na průduškový strom – vytváří pružný skelet plic
 • ve stěně je velké množství hladké svaloviny – umožňuje mněnit průsvit průdušek
 • menší bronchy – bronchioly – průdušinky
  • průsvit menší než 1 mm,
  • stěna ze sliznice, vaziva a hladké svaloviny
  • nejsou chupavčité výstuže
  • při zánětu se stěna snadno poškodí

   

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!