Akutní infarkt myokardu a ošetřovatelská péče

 

Otázka: Ošetřovatelská péče u nemocného s akutním infarktem myokardu

Předmět: Ošetřovatelství (Biologie)

Přidal(a): Simona Veselá

 

Anatomie

Srdce je dutý sval, který má velikost zatlé pěsti dospělého člověka ,váží zhruba 300 gramů a je uloženo v mediastinu(mezihrudí).Srdce je řízené z prodloužené míchy. Je rozděleno přepážkou (septem) na dvě poloviny. Ty se dál dělí na síně (atria) komory (ventriculi).Mezi pravou síní a pravou komorou je trojcípá chlopeň (Valva Tricuspidalis) a mezi levou síní a levou komorou je dvojcípá chlopeň (Valva Mitralis).Za odstupem velkých cév jsou poloměsíčité chlopně-ty zabraňují zpětnému toku krve. Povrch srdce je kryt vazivovým listem-epikardem, který podél vstupujících a vystupujících cév přechází v perikard. Mezi epikardem a perikardem je dutina perikardu s malým množstvím tekutiny, která dovoluje hladký a klouzavý pohyb obou listů.Dále je myokard (srdeční svalovina ) a vnitřní výstelku srdce tvoří endokard. Velký oběh je mezi srdcem a tělem a malý srdeční oběh je mezi srdcem a plícema. Aorta vychází z levé komory. Do pravé srdečníé síně přitéká HDŽ a DDŽ odkysličená krev z orgánů a tkání těla. Smrštěním pravé srdeční síně je krev vypuzena do pravé komory a po smrštění do plicního kmene a plicními tepnami do plic. Převodní systém srdeční obsahuje specializované buňky, které umí  vytvořit a nést vzruch. Skládá se z Sinusového uzlu, síňokomorového uzlu, Hissův svazek a pravé a levé Tawarovo raménko.

 

Charakteristika onemocnění

 • patří mezi akutní formy ICHS
 • nekróza srdečního svalu, která vzniká ucpáním koronární tepny utrženým ateromovým plátem- nekrotická část myokardu se hojí jizvou.
 • většina infarktů postihuje levou část srdce a septum, v pravé části je vzácněji.
 • rozdělení podle postižení srdeční vrstvy:
  • a) transmulární (Q infarkt) = prochází celou stěnou srdeční svaloviny
  • b) netransmulární (Non-Q infarkt) = prochází jen částí srdeční svaloviny.

 

Příčiny onemocnění

 • na vzniku choroby se podílejí vlivy somatické a psychické
 • arterioskleróza koronárních tepen a porucha prokrvení srdečního svalu

 

Rizikové faktory

 • špatný životní styl (kouření, obezita, stres, nedostatek pohybové aktivity)
 • další choroby (hypertenze, diabetes mellitus)
 • genetika
 • mužské pohlaví
 • porucha lipidového metabolizmu

 

Příznaky onemocnění

 • tlaková svíravá bolest za hrudní kostí =stenokardie ( může vystřelovat do horních končetin, krku, zubů a do břicha)
 • objevuje se nauzea, zvracení, dyspnoe, strach ze smrti, neklid, strach ze smrti, úzkost, kůže je bledá a zpocená, kašel, tachykardie, arytmie
 • při infarktu nereaguje na bolest nitroglycerin (koronární vazodilatans=roztahuje věnčité cévy, podává se pod jazyk)
 • na EKG se objeví Pardeho vlna
 • u některých pacientů se příznaky nemusí objevit tzv. němá ischemie

 

Komplikace

 • arytmie
 • srdeční selhání
 • šok
 • nedomykavost mitrální chlopně
 • ruptura myokardu

 

Vyšetřovací metody

 • anamnéza (rodinná, farmakologická, pracovní, osobní)
 • fyzikální vyšetření (poslech, pohled)
 • EKG-snímá a zapisuje biopotenciály srdečních vláken (12 svodové -bipolární končetinové, unipolární končetinové, hrudní)
 • koronarografie -vyšetření věnčitých tepen pomocí kontrastní látky
 • ECHO-ultrazvuk srdce
 • základní odběry-sedimentace, kardioselektivní enzymy, ALT, AST, bílkoviny, astrup (zkumavka s oranžovým vrškem)
 • Enzymy (kreatinkináza -její frakce AST,ALT)-odumřelá tkáň se rozpadá a z buněk se uvolňují enzymy
 • Bílkoviny, které se uvolňují z poškozeného svalu (troponin, myoglobin)
 • Biochemické ukazatelé (Na ,K, Cl, urea, kreatinin, glykémie)

 

Léčba

Laická první pomoc

 • Fowlerova poloha
 • uvolnit těsné oblečení
 • otevřít okna
 • acilpyrin, nitroglycerin
 • zavolat ZZS

 

Přednemocniční léčba

 • Anamnéza
 • zajištění žíly (kanylace)
 • natočení a vyhodnocení EKG
 • zajištění kyslíků
 • aplikace léků (opiáty=Fentanyl,1%mesocain proti arytmiím, nitroglycerin, antiagregancia=acilpyrin)

 

Nemocniční léčba

 • Konzervativní
  • aplikace kyslíku
  • měření EKG
  • trombolýza -rozpuštění trombu
  • aplikace léků proti srážení krve-antikoagulancia-clexane
  • léky proti sražení destiček-antiagregancia
  • léky tlumící krevní srážlivost -betablokátory (podporují činnost srdce)
  • nitráty (nitroglycerin)
  • PTCA = (perkutánní transluminární koronární angioplastika)=roztažení tepny se provádí balónkovým katetrem a do postiženého místa se zavádí kovová výstuž-koronární stent.

 

Ošetřovatelský plán

 • příjem na JIP, ARO, koronární jednotku

Poloha, pohyb

 • polosed v akutní fázi klid, rehabilitovat, dechová cvičení

Hygiena

 • v akutní fázi zajištuje sestra, postupně aktivizujeme

Výživa

 • tekutiny, strava šetřící a nebo kašovitá

Vyprazdňování

 • katetrizace moč. měchýře, prevence zácpy

Edukace

 • lázně, neposilovat a nezvedat těžké břemena, riziko kouření


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!