Gravimetrické stanovení chloridů jako chlorid stříbrný

 

   Otázka: Gravimetrické stanovení chloridů jako chlorid stříbrný

   Předmět: Chemie – Laboratorní práce

   Přidal(a): Jandová

 

 

Úkol:

 • Gravimetrické stanovení chloridů jako chlorid stříbrný

 

Pomůcky:

 • kádinka, tyčinka, filtrační aparatura, nálevka, pipeta, filtrační papír, hodinové sklíčko, azbestová mřížka, trojnožka, odměrná baňka

Postup:

 • 1. Navážíme  0,1 g NaCl a roypustíme ve 100ml destilované vody.
 • 2. Přidáme 0,5 koncentrované kyseliny dusičné.
 • 3. Z kádinky pomalu přidáváváme za stálého míchání po kapkách AgNo3 o koncetraci 0,1 mol/l tak dlouho, dokud se nevytvoří sraženina.
 • 4. Kádinku zahřejeme k varu, necháme vychladnout a usadit sraženinu.
 • 5. Čirý roztok nad sraženinou přefiltrujeme, předem zváženým filtračním papírem.
 • 6. Sraženinu promýváme destilovanou vodou.
 • 7. Filtrační papír vysušíme v sušárně při teplotě 130°C do konstantní hmontosti.
 • 8. Po vychladnutí v eksikátoru zvážíme a na analytických vahách a vypočítáme obsah chloridů ve vzorku v gramech a procentech.

Výsledky:

a)

Navážka NaCl 0,9609
Hmotnost filtr. papíru 0,4843
Hmotnost papíru se vzorkem po vysušení 1,2330
Výsledná hmotnost vzorku 0,7487

b) Výpočty:

 • 1. navážka AgNO3
 • 2. obsah chloridů v gramech a procentech

NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl↓ Bílá sraženina

 

C= 0,1 mol/l                                                      msl= mvp * F
V=0,25 l                                                             msl= 0,2747 * 0,2473
M=169,87                                                         msl= 0,0679 g

m= 0,1 * 0,25 * 169,87                                  F=*
m= 4,2468 g
F= =
Přesná= 4,2210 g                                            F= 0,2473

C1 * V1 = C2* V2                                                                      W= * 100
C1 * V1= C2 * V2                                                                       W=* 100
15,46 * V1=0,024 * 1                                      W= 55,06%
V1= 1,5 ml

C1=
C1=
C1=15,46 mol/l

C2=
C2=
C2=0,024 mol/l

Obsah chloridů ve vzorku je 55,06%.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!