Hodnocení vědomí – maturitní otázka

osetrovatelstvi

 

Otázka: Hodnocení vědomí

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

ABC- Hodnocení vědomí

ABC- Hodnocení vědomí
A S poraněným lze slovně komunikovat
A-0 Norma
A-D Průchozí syndrom
A-1 Zkalené vědomí
A-2 Spavý
A-3 Spavý
B Poraněný reaguje jen na bolestivý podnět
B-1 Cílený obranný pohyb
B-2 Necílený obranný pohyb
B-3 Tonicko-klonické křeče
B-4 I na dotyk křeče
C Koma,vyhasínající reflexní činnost

 

Glasgow coma scale

Glasgow coma scale
Otevření očí Spontánně 4
Na oslovení 3
Na bolest 2
Žádná odpověď 1
Nejlepší motorická odpověď Vyhoví příkazům 6
Lokalizuje bolestivý podnět 5
Normální flexe na bolest 4
Spastická flexe na bolest 3
Extenze na bolest 2
Nejlepší slovní odpověď Orientován 5
Dezorientován 4
Neadekvátní slova 3
Nesrozumitelné zvuky 2
Žádná odpověď 1
  • Maximální počet bodů: 15
  • Při GCS < 7 mluvíme o kómatu (hlubokém bezvědomí)
  • při GCS < 13 vždy postiženého hospitalizujeme. Lehčí forma poruchy vědomí se nazývá somnolence – pacient musí být vzbuzen podrážděním (oslovením, dotykem) a potom je plně orientován. Těžší forma poruchy vědomí, kdy pacient může být přiveden krátkodobě k částečnému vědomí jen silným (bolestivým) podrážděním, se nazývá sopor.

 

Hodnocení vědomí – „Schéma Beneš/Zvěřina“

Hodnocení vědomí – „Schéma Beneš/Zvěřina“
I. Reakce na bolestivý podnět-štípanec,píchnutí jehlou body
Žádná reakce,ani změnou vegetativní funkce 0
Reakce nejčastěji zrychleným dýcháním,dále změnou srdeční frekvence nebo změnou barvy v obličeji 1
Bolestivý podnět vyvolá extenzi horních a dolních končetin nebo flexi horních a extenzi dolních končetin 2
Bolestivý podnět vyvolá neúčelné pohyby 3
Bolestivý podnět vyvolá úmyslné obrané pohyby 4
Normální flexe na bolest 4
II. Reakce na slovo body
Pacient po latenci vyhoví jedné jednoduché slovní výzvě 5
Pacient vyhoví několika výzvám za sebou 6
Pacient odpovídá na otázky přiléhavě 7
Pacient je orientován časem i místem 8

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!