Periodická soustava prvků – maturitní otázka

chemie

 

   Otázka: Periodická soustava prvků

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): zuzka

 

 

Periodická soustava prvků

 • 18. století Lavoiser – uspořádal prvky na kovy a nekovy (60 prvků)
 • 1823 – triády prvků
 • 1869 Mendělejev
  • Vytvořil periodickou soustavu prvků
  • Vyslovil periodicky zákon
 • Zákon:
  • Původní znění – vlastnosti prvků a jejich sloučenin jsou periodickou funkcí jejich atomových vah
  • Ve 20. století byly objeveny elementární částice tedy vnitřní stavba atomů. Zjistilo se že periodické opakování vlastností souvisí se stavbou elektronových obalů a tedy s protonovým číslem
  • Současné znění – fyzikální a chemické vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonových čísel
 • Periodická tabulka je grafickým vyjádřením periodického zákona
 • Periodická soustava prvků Mendělejev:
  • Seřadil prvky podle rostoucí atomové hmotnosti
  • Vynechal prázdná místa v tabulce pro dosud neobjevené prvky
  • Předpověděl jejich vlastnosti (Ga, Ge)
 • Prvky jsou uspořádány dle rostoucího protonového čísla
 • Uspořádané do:
  • 7 period (řádky)
  • 18 (1-18) skupin (sloupců) – dříve:
   • I. – VIII. A
   • I. – VIII. B
 • Aby tabulka nebyla příliš dlouhá vyčleňuje se ze 6.periody 15 prvků začínajícím lanthanem tzv. lanthanoidy a ze 7.periody 15 prvků začínajícím aktinem tzv. aktinoidy jsou to prvky vnitřně přechodné
 • Číslo periody udává hlavní kvantové číslo valenčního orbitalu daného prvku
 • Římské číslo skupiny:
  • Udává počet valenčních elektronů
  • Udává maximální kladné kladné oxidační číslo
 • Základní nepřechodné   I. – VIII. A
  • s – prvky – valenční elektrony obsazují pouze hladinu ns1-2, kde n je rovno číslu periody (prvky 1. A 2. skupiny a helium)
  • p – prvky – valenční elektrony obsazují pouze hladiny ns2 np1-6, kde n je rovno číslu periody (prvky 13. – 18. skupiny)
 • Přechodné   I. – VIII. B
  • d – prvky – valenční elektrony obsazují hladiny ns1-2 (n-1) d1-10, kde je rovno číslu periody (prvky 3. – 12. skupiny)
 • Vnitřně přechodné lanthanoidy a aktinoidy
  • f – prvky – valenční elektrony obsazují hladiny ns a (n-2) f, popřípadě i (n-1) d, tzv. lanthanoidy a aktinoidy
  • s prvky – II. A    …. valenční elektrony jsou v orbitalu s
  • p prvky            III. – VIII. A   … valenční elektrony jsou v orbitalech s, d
  • d prvky            I. – VIII. B                                valenční elektrony jsou v orbitalech s, d
  • f prvky             lanthanoidy, aktinoidy           valenční elektrony jsou v orbitalech s, f
 • Některé skupiny prvků mají skupinové názvy:
  • I. A  – alkalické kovy (kromě H)
  • II. A  – kovy alkalických zemin (kromě Be, Mg)
  • III. A  – Triely
  • IV. A  – Tetrely
  • V. A – Pentely
  • VI. A  – chalkogeny
  • VII. A  – halogeny
  • VIII. A  – Vzácné plyny
  • Triáda železa Fe Co Ni
  • Lehké platinové kovy             Ru Rh Pd
  • Těžké platinové kovy              Os Ir Pt
  • Transurany                             za U
  • Lanthanoidy                           za La (lanthan)
  • Aktinoidy                                za Ac (aktinum)
 • Rozdělení podle fyzikálních vlastností:
  • Kovy
   • prvky s nízkou ionizační energií (snadno tvoří kationty), s kovovým leskem, velkou elektrickou i tepelnou vodivostí, tažné, kujné
   • Př: Alkalické kovy
  • Nekovy
   • Prvky s velkou elektronovou afinitou, se strukturou valenčních orbitalů podobnou nejbližšímu vyššímu vzácnému plynu
   • Př: Halogeny
  • Polokovy – B, Si, As, Se, At
   • Prvky mají některé vlastnosti kovů a některé vlastnosti nekovů
 • Kovový charakter narůstá shora dolů ↓ a zprava doleva <-
 • Elektronegativita je schopnost atomu přitahovat elektrony
  • Nejvíce elektronegativní prvky jsou na pravé straně tabulky (VI.A, VII.A, VIII.A)
  • Nejvíce elektropozitivní prvky jsou na levé straně tabulky (I.A, II.A)
 • Prvky, které se redukují (přijímá elektron) jsou vpravo
  • Cl + 1e -> Cl
  • O + 2e -> O2-
  • S + 2e– -> S2-
 • Prvky, které se oxidují (odevzdávají elektron) jsou vlevo
  • K + 1e -> K+
  • Ca + 2e -> Ca2+
  • Na + 1e -> Na1+
 • Prvky vpravo tvoří silné kyseliny (H2SO4, HNO3, HCl, HClO4)
 • Prvky vlevo tvoří silné zásady (NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 )
 • Prvky vpravo tvoří kyselinotvorné oxidy
  • SO2 + H2O -> H2SO3
  • ClO7 + H2O -> HClO4
  • SO3 + H2O -> H2SO4
 • Prvky vlevo tvoří zásadotvorné oxidy
  • K2O + H2O -> 2KOH
  • Li2O + H2O -> 2LiOH
  • NaO + H2O -> 2NaOH
  • CaO + H2O -> 2Ca(OH)2


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!