Pomocné látky potřebné k výrobě léků

chemie-léčiv

 

Otázka: Pomocné látky potřebné k výrobě léků

Předmět: Chemie léčiv

Přidal(a): Anet D.

 

 

Charakteristika, definice, rozdělení

Charakteristika a definice

 • Pomocné látky jsou chemicky jednotné či nejednotné látky, popřípadě jejich směsi potřebné k výrobě léků, které jsou buď jejich součástí, nebo které se uplatňují ve výrobním postupu, ale nejsou v hotovém přípravku obsaženy

 

Pomocné látky:

 • Musí být chemicky nebo fyzikálně standardizovatelné
 • Musí být stálé
 • Kompatibilní se složkami přípravku
 • V použitém množství nesmí mít farmakoterapeutický účinek
 • Nesmí měnit naplánovanou biologickou dostupnost a účinek léčiva

 

Systematika pomocných látek

 • Podle funkce v lékových formách se pomocné látky rozdělují na:

 

Konstitutivní pomocné látky

 • Základy roztoků a rozpouštědla
  • Hydrofilní rozpouštědla
   • Voda
   • Etanol
   • Propylenglykol
   • Další významná rozpouštědla (glycerol)
  • Olejofilní základy
   • Oleje
   • Triacylglyceroly střední nasycené
   • Izopropylmyristát
   • Další významné oleofilní rozpouštědla (tekutý parafin)
 • Plynné složky aerodisperzí
  • Dusík, oxid dusný a oxid uhličitý
  • Fluorované chlorparafiny, propan, n-butan, isobutan
 • Základy mastí, krémů a past
  • Olejofilní základy
   • Uhlovodíky
   • Silikony
   • Vepřový tuk
   • Triacylglycerolů (oleje)
   • Vosky
   • Vyšší alifatické alkoholy a kyseliny (kyselina palmitová, kyselina, kyselina olejová)
  • Hydrofilní základy
   • Étery a estery celulózy
   • Tragant
   • Škrob
   • Algínan sodný
   • Makrogoly
 • Základy zásypů
  • Mastek
  • Oxidy (zinečnatý, hořečnatý, titaničitý)
  • Uhličitany (vápenatý, hořečnatý)
  • Stearany (hlinitý, hořečnatý, zinečnatý)
  • Škroby
  • Laktóza
  • Celulóza
 • Základy čípků a vaginálních kuliček
  • Nerozpustné ve vodě: kakaový olej, neutrální tuk
  • Rozpustné ve vodě: Makrogoly, glycerol želatiny
  • Dispergovatelné ve vodě: Tween 61®(polyoxyethylensorbitanmonostearát), Myrj 51®,
  • Myrj 52®
 • Základy granulátů, tablet, obduket (potahované tablety) a retardet
  • Plniva
   • Laktosa
   • Nativní škroby
   • Modifikované škroby
   • Mikrokrystalická celulóza
   • Manitol (alkoholické sladidlo)
   • Fosforečnan vápenatý
   • Síran vápenatý
   • Sacharóza
  • Pojiva
   • Škrob
   • Želatina
   • Celulózové deriváty
   • Arabská guma (pryskyřice)
   • Tragant
   • Sacharóza
   • Glukóza
   • Kyselina alginová a její soli
   • Polysacharidové kyseliny
   • Guar guma (polysacharid s velkou viskozitou)
 • Látky podporující rozpad
  • Mikrokrystalická celulóza
  • Nativní škroby
  • Modifikované škroby
  • Galaktomany (rostlinné polysacharidy)
  • Formaldehyd-kasein
  • Celulóza
  • Kyselina alginová
  • Bentonit (přírodní látka)
 • Kluzné a antiadhezivní látky
  • Kluzné látky: mastek, kukuřičný škrob, stearan hořečnatý, koloidní oxid křemičitý
  • Antiadhezivní látky: stearany, kyselina stearová, mastek, vosky, octan sodný
 • Filmotvorné látky
  • Akrylát
  • Hydroxypropylmethylcelulóza
  • Polyvinylpyrolidón (ve vodě rozpustný polymer)
  • Hydroxypropylmethylftalát celulózy
  • Celacefát (CEL-ACEFÁT)

 

Stabilizující

 • Stabilizátory fyzikálních vlastností
 • Stabilizátory agregátního stavu – tenzidy
 • Stabilizátory kinetických vlastností – látky zvyšující viskozitu
 • Stabilizátory chemického složení
  • Antioxidanty
   • Antioxidanty pro vodní soustavy
   • Siřičitan sodný a draselný
   • Kyselina askorbová
   • Dusík a oxid uhličitý
  • Antioxidanty pro olejové soustavy
   • Propylgalát
   • Butylhydroixyanisol
   • Butylhydroxytoluen
   • Tekoferoly
 • Regulátory pH, tlumivé roztoky – fosforečnanové, citronanové, octanové tlumivé systémy
 • Chelatotvorné látky – edetan sodný
 • Antimikrobiální látky – konzervanty
  • Fenolické sloučeniny – fenol, krezoly
  • Organické kyseliny a jejich soli – kyselina sorbová, benzoová, peroctrová
  • Estery kyseliny 4 – hydroxybenzoové – parabeny
  • Alkoholy – chlorbutanol, Benzylalkohol
  • Sloučeniny rtuti – kationtové = boritan fenylrtuťnatý, aniontové = thiomersal
  • Kvarterní amoniové sloučeniny – benzalkoniumchlorid
  • Různé sloučeniny – chlorhexidin

 

Upravující smyslové vjemy

 • Chuťová a čichová korigencia
  • Sacharóza
  • Sacharin
  • Sorbitol
  • Rostlinné sirupy
  • Silice
  • Menthol
 • Izotonující látky
  • Glukóza
  • Chlorid sodný
 • Barviva
  • Karotenoidy
  • Chlorofyl
  • Barviva: azealová, xanthanová, chinolinová, antrafinonová
  • Pigmenty: uhličitan vápenatý, oxid železnatý, adsorbční uhlí

 

Technické pomocné látky

 • Rozpouštědla, zvlhčovala, sušidla, hnací plyny u sprejů

 

Konstitutivní pomocné látky

 • Konstitutivní pomocné látky vytvářejí habitus každé lékové formy, od nich závisí vnější znaky, fyzikální a mechanické vlastnosti – konstitují lékovou formu

 

Základy roztoků a rozpouštědla

Hydrofilní rozpouštědla

VODA

 • Voda – destilovaná, mineralizovaná, užitková
 • Je nejvýznamnějším farmaceutickým rozpouštědlem, buď samostatně, nebo ve směsích s jinými rozpouštědly. Mezi její farmaceuticky výhodné vlastnosti patří:
  • Rozpouští se v ní obrovské množství životně a terapeuticky důležitých látek, takovou vlastnost nemá žádné jiné rozpouštědlo
  • Voda je bez chuti a zápachu, není toxická (v používaných množstvích), je to tělu vlastní látka – tvoří až 2/3 hmotnosti člověka
  • Je kapalná při běžných teplotách
  • Není hořlavá
  • Je levná a prakticky je všude dosažitelná
 • Naopak, mezi nevýhodné vlastnosti patří:
  • Není selektivním rozpouštědlem, resp. je málo selektivním rozpouštědlem
  • Snadno podléhá mikrobiální kontaminaci
  • Podporuje většinu chemických reakcí – oxidace, hydrolýza, enzymatický rozklad na odpařování vodních roztoků se musí spotřebovat mnohem více energie než je to u jiných rozpouštědel – výparné teplo vody je 2257 J/g oproti např. etanolu 879 J/g
 • Pro výrobu vod požadované čistoty se používá pitná voda

 

ETANOL

 • Je druhým nejčastěji používaným rozpouštědlem. Používá se v binárních směsí s vodou ve dvou základních koncentracích a to 60 % a 85 %. Mezi její farmaceuticky výhodné vlastnosti patří:
 • Široká mísitelnost a rozpouštěcí schopnost
 • V binárních směsích s vodou lze změnou koncentrace regulovat rozpustnost léčiv
 • Nepodporuje nebo zpomaluje řadu chemických reakcí
 • V používaných dávkách není toxický

 

PROPYLENGLYKOL

 • (RS) – propan – 1, 2 – diol je mísitelný s vodou, etanolem, chloroformem, acetonem, etherem, ale nemísitelný s oleji
 • Ve směsích je významné rozpouštědlo řady léčiv
 • Téměř netoxický
 • I ve vysokém zředění působí baktericidně

 

DALŠÍ VÝZNAMNÉ ROZPOUŠTĚDLA

 • Butylenglykol
 • Glycerol
 • Makrogoly – jsou to polyethylenglykoly s různou molekulovou hmotností (označenou číslem)

 

Oleofilní rozpouštědla

OLEJE

 • Jsou směsi triacylglycerolů vyšších alifatických kyselin živočišného nebo rostlinného původu

 

TRIACYLGLYCEROLY STŘEDNÍ NASYCENÉ

 • Je to směs triacylglycerolů nasycených mastných kyselin obsahujících nejméně 95 % nasycených mastných kyselin s 8 nebo 10 atomy uhlíku

 

IZOPROPYLMYRISTÁT

 • Isopropyl – tetradekanoát (nejméně 90 %) s příměsí isopropylesterů jiných mastných kyselin

 

DALŠÍ VÝZNAMNÉ OLEOFILNÍ ROZPOUŠTĚDLA

 • Benzylalkohol
 • Ethyloleát
 • Tekutý parafin
 • Isopropylpalmitát
 • Decyloleát

 

Plynné složky aerodisperzí

Stlačitelné, těžce zkapalňující hnací plyny

 • Např. dusík, oxid dusný a oxid uhličitý
 • Např. fluorované chlorparafiny, propan, n-butan, isobutan

 

Základy mastí, krémů a past

OLEJOFILNÍ ZÁKLADY

 • Uhlovodíky – tekutý a tuhý parafin, bílá a žlutá vazelína
 • Silikony
 • Vepřový tuk
 • Triacylglycerolů (oleje)
 • Vosky (estery vyšších alifatických kyselin a jednomocných alkoholů) – bílý vosk, vorvaňovina, vosk z ovčí vlny
 • Vyšší alifatické alkoholy a kyseliny – acetylalkohol, stearyalkohol, kyselina stearová, kyselina palmitová, kyselina myristová (přírodní, mastná, 14 uhlíků, v muškátovém oříšku), kyselina olejov

 

HYDROFILNÍ ZÁKLADY

 • Polymerní látky:
  • Étery a estery celulózy (methylcelulóza, karboxymethylcelulóza, hydroxyethylcelulóza)
  • Tragant – nažloutlá klovatina z výronu keřů rodu kozinec – po čase ztuhne
  • Škrob
  • Algínan sodný
 • Makrogoly – mezinárodní nechráněný název (INN) pro polyethylenglykoly, jako masťové základy, pojiva v tabletách, v potazích tablet a jako lubrikanty

 

Základy zásypů

 • Mastek, oxidy (zinečnatý, hořečnatý, titaničitý), uhličitany (vápenatý, hořečnatý), bílá hlinka, bentonit, koloidní oxid křemičitý, stearany (hlinitý, hořečnatý, zinečnatý), škroby, laktóza, celulóza

 

Základy čípků a vaginálních kuliček

 • Nerozpustné ve vodě: kakaový olej, neutrální tuk, cetylfyalát
 • Rozpustné ve vodě: Makrogoly, glycerol želatiny
 • Dispergovatelné ve vodě: Tween 61®(polyoxyethylensorbitanmonostearát), Myrj 51®, Myrj 52®

 

Základy granulátů, tablet, obduket (potahované tablety) a retardet

 • Obalené nebo neobalené tablety připravené pomocí vybraných pomocných látek

 

Plniva

 • Laktosa
 • Nativní škroby
 • Modifikované škroby
 • Mikrokrystalická celulóza
 • Manitol (alkoholické sladidlo)
 • Fosforečnan vápenatý
 • Síran vápenatý
 • Sacharóza

 

Pojiva

 • Škrob
 • Želatina
 • Celulózové deriváty (methylcelulóza, sodná sůl karboxymethylcelulóza, hydroxypropylcelulóza, hydroxypropylmethylcelulóza)
 • Arabská guma (pryskyřice)
 • Tragant
 • Sacharóza
 • Glukóza
 • Kyselina alginová a její soli
 • Polysacharidové kyseliny
 • Guar guma (polysacharid s velkou viskozitou)
 • Polyvinylpyrolidón

 

Látky podporující rozpad

 • Mikrokrystalická celulóza
 • Nativní škroby
 • Modifikované škroby
 • Galaktomany (rostlinné polysacharidy)
 • Formaldehyd-kasein (k formě proteinové – kasein je navázané rozpouštědlo – formaldehyd)
 • Celulóza
 • Kyselina alginová
 • Bentonit (přírodní látka)

 

Kluzné a antiadhezivní látky

 • Kluzné látky: mastek, kukuřičný škrob, stearan hořečnatý, koloidní oxid křemičitý
 • Antiadhezivní látky: stearany, kyselina stearová, mastek, vosky, benzoan sodný, octan sodný, laurylsíran hořečnatý

 

Filmotvorné látky

 • Akrylát
 • Hydroxypropylmethylcelulóza
 • Polyvinylpyrolidón (ve vodě rozpustný polymer)
 • Hydroxypropylmethylftalát celulózy
 • Celacefát (CEL-ACEFÁT)

 

Stabilizující pomocné látky

Stabilizátory fyzikálních vlastností

 • Dělí se na stabilizátory agregátního stavu (tenzidy) a stabilizátory kinetických vlastností (látky zvyšující viskozitu)

 

Stabilizátory agregátního stavu – tenzidy

 • Tenzidy

 

Stabilizátory kinetických vlastností – látky zvyšující viskozitu

 • Podstatou působení těchto látek je zvyšování viskozity prostředí, čímž se zpomalí pohyb částic v prostředí, tím se sníží počet srážek částic a zpomalí se sedimentace. Viskozita hydrofilních prostředí zvyšuje hydrofilními gelotvornými látkami – polymery kyseliny akrylové, deriváty celulózy apod. Viskozita lipofilních prostředí se zvyšuje látkami jako např. koloidní oxid křemičitý, kaolin, vosky, tuhý parafin, mýdla vícemocných kovů.

 

Stabilizátory chemického složení

 • Jsou to pomocné látky, které inhibují rozkladné procesy a pomáhají udržet garantovaný účinek po dobu použitelnosti léku.

 

Antioxidanty

 • Jsou pomocné látky, které inhibují rozkladné procesy vyvolané aktivními formami kyslíku. Primárním opatřením při zabránění oxidaci je eliminace faktorů, které způsobují (vzduch, teplo, vlhkost, světlo) a pokud to nestačí, používají se sekundární opatření – antioxidanty
 • Antioxidant dokáže zasáhnout do procesu oxidace, jen pokud je rozpuštěný v daném prostředí. Proto se rozdělují na rozpustné ve vodě a v olejích.
 • Účinek antioxidantů se zvyšuje jejich kombinací se synergisty. Synergisty jsou látky, které přidané k antioxidantům způsobují, že antioxidanty mají očekávaný účinek při nižší koncentraci. Používají se kyselina citronová, kyselina vinná, kyselina fosforečná, kyselina citrakonová, estery kyselin

 

a) Antioxidanty pro vodní soustavy

 • Rychlost oxidace ovlivňuje pH. Oxidace v prostředí s nízkým pH probíhá pomaleji. Jako antioxidanty ve vodních soustavách se používají anorganické sloučeniny síry a kyselina askorbová. V uzavřených obalech se můžou jako antioxidanty použít oxid uhličitý a dusík tak, že vytlačí vzduch a tím i kyslík.
 • Siřičitan sodný a draselný, disiřičitan sodný a draselný, hydrogensiřičitan sodný a draselný
 • Kyselina askorbová
 • Dusík a oxid uhličitý

 

b) Antioxidanty pro olejové soustavy

 • Propylgalát
 • Butylhydroixyanisol
 • Butylhydroxytoluen
 • Tekoferoly

 

Regulátory pH, tlumivé roztoky

 • pH výrazně ovlivňuje hydrolytické a oxidační rozkladní procesy a také maximální účinnost antimikrobiálních přísad. Používají se fosforečnanové, citronanové, octanové a boritanové tlumivé systémy.

 

Chelatotvorné látky

 • Inhibují oxidační procesy tím, že na sebe vážou stopy iontů kovů. Používá se edetan disodný.

 

Antimikrobiální látky – konzervanty

 • Konzervační látky se používají na zabezpečení mikrobiologické čistoty léků během skladování a používaní pacienta. Nepoužívají se k dosažení sterility. Konzervace je potřebná především u lékových forem, které jsou vodné roztoky, nebo voda je vnější fází. Konzervant je účinný, pokud koncentrace jeho rozpuštěného podílu dosahuje alespoň min. inhibiční koncentraci (MIC).
  • Fenolické sloučeniny – fenol, krezoly
  • Organické kyseliny a jejich soli – kyselina sorbová, benzoová, peroctrová
  • Estery kyseliny 4 – hydroxybenzoové – parabeny
  • Alkoholy – chlorbutanol, Benzylalkohol
  • Sloučeniny rtuti – kationtové = boritan fenylrtuťnatý, aniontové = thiomersal
  • Kvarterní amoniové sloučeniny – benzalkoniumchlorid
  • Různé sloučeniny – chlorhexidin

 

Pomocné látky upravující smyslové vjemy a technické

Pomocné látky upravující smyslové vjemy

 • Chuťová a čichová korigencia
  • Sacharóza, sacharin, sorbitol, rostlinné sirupy, silice, menthol apod.
 • Izotonující látky
  • Zmírňují bolest v místě podání, chrání červené krvinky před poškozením
  • Glukóza, chlorid sodný
 • Barviva
  • Používají se anorganická a organická barviva. Například karotenoidy, chlorofyl, azealová, xanthanová, chinolinová, antrafinonová barviva. Pigmenty např. dioxid titaničitý, uhličitan vápenatý, oxid železnatý, adsorbční uhlí.

 

Technické pomocné látky

 • Jsou to látky použité v některé fázi výroby léků, ale v konečném produktu nejsou obsaženy. Například organická rozpouštědla, které se v průběhu výroby odpaří, nebo mastek při přípravě aromatických vod, který se odfiltruje
 • Rozpouštědla, zvlhčovadla, sušidla, hnací plyny u sprejů


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!