Infuzní roztoky a jejich druhy – maturitní otázka

 

   Otázka: Infuze a infuzní roztoky

   Předmět: Lékařství

   Přidal(a): Veronička

 

 

Infuze-infuzní roztoky

= vpravení většího množství tekutiny do organismu parenterální cestou. Můžeme aplikovat do žíly, tepny, podkoží-menší množství; aplikují se tak především analgetika.

 

 • ordinuje lékař, sestra odpovídá za správnou přípravu, aplikaci, ukončení
 • infuzní terapie se podává z důvodu:
 • podání léčiv
 • podání minerálů potřebných pro udržení elektrolytické rovnováhy
 • zabezpečení energetickému příjmu živin
 • úprava acidobazické rovnováhy při alkalóze a acidóze
 • doplnění cirkulujícího objemu krve při krevních ztrátách

 

KAŽDÁ LAHEV NEBO VAK MUSÍ BÝT OZNAČENA ŠTÍTKEM – POTISKEM S NÁZVEM ROZTOKU, JEHO SYMBOLEM, ÚDAJI O BOJEMU A OBSAHU…

 

Druhy infuzních roztoků

 1. infuzní roztoky určené k úpravě vodního a minerálního hospodářství a poruchy acidobazické rovnováhy

– slouží k úpravě stálého množství iontů v tělesných tekutinách (zajištění dodávky H2O a elektrolytů, dodávku zásaditých a kyselých)

      – řadíme sem:

 • fyziologický roztok (0,9 % NaCl) označený F1/1 o objemu 80, 100, 250, 500ml
 • Rigerův roztok označený R1/1 o  objemu 80, 100, 250, 500 ml
 • Hartmanův roztok označený H1/1 o objemu 80, 100, 250, 500 ml
 • Darrowův roztok označený D1/1 o objemu 80, 100, 250, 500 ml

  – podle účelu:

 • zajišťující dodávku volné vody např. vodný roztok glukózy
 • se sníženým obsahem elektronů např. elektrolytové roztoky
 • zajišťující dodávku plyných elektrolytů nejvíce se podávají ECT
 • zajišťující dodávku acidifikujících látek

 

 1. infuzní roztoky určené k náhradě ztrát krevní plazmy

   – jde o koloidní roztoky

 • DEXTRAN 6%
 • RHEODEXTRAN 10 %
 • HAES-STERIL 10%

– aplikují se při těžkých formách šoku a dehydratacích. DEXTRAN se NESMÍ podávat u PORUCH SRÁŽLIVOSTI. Před podáním nutná biologická zkouška.

 

 1. infuzní roztoky osmoticky účinné

–  roztoky, kt. po i. v. podání vyvolají vzestup osmotického tlaku, „berou vodu“

 • MANITOL

 

 1. infuzní roztoky pro parenterální výživu

-roztoky zajišťující nutriční výživu K/P

a) roztoky sacharidů

 • GLUKÓZA 5%, 10%, 20%, 40%
 • SORBITOL 5% a 20%
 • XYLTOL 10%

b) roztoky tuků- ve formě emulzí protože tuky jsou v H2O nerozpustné

 • NUTRALIPID
 • LIPOFUNDIN

c) roztoky aminokyselin

 • NUTRAMIN
 • NEONUTRIN

d) roztoky elektrolytů a stopových prvků

 • SCHILSŮV ROZTOK
 • ELOTRACE –pomalu nahrazuje schilsův roztok
 • TRACUTIL

 

 1. léčebné roztoky
 • PROCAINI CHLORATI
 • TRIMECAINI CHLORANTI

 

 1. infuzní roztoky k dialýze = umělá ledvina
 • PERITON

 

 1. infuzní roztoky pro kompletní parenterální výživu

-dvoukomorové systémy:

 • AMINOMIX
 • NFLEX PERI
 • NEFLEX PLUS

   -tříkomorové systémy

 • OLICLINOMEL
 • KABIVEN

 

Pomůcky pro infuzní terapii

 emitní misky, rukavice, dezinfekce, čtverečky, infuzní set, jehla v případě že do infuze dáváme lék(y), infuzní stojan, tácek, fixa na popsání infuze v případě že nejdeme hned aplikovat nebo infuzí připravujeme více, fyziologický roztok v případě že jdeme aplikovat další infuzi a K/P má zavedenou kanylu a také na proplach, dále pak v infuzním setu – aby nebyl vzduch

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!