Onkologie – lékařství a ošetřovatelství

 

   Otázka: Onkologie

   Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSesřička

 

 

Onkologie

 • lékařský obor, který se zabývá prevencí, léčbou a diagnostikou nádorových onemocnění
 • jedná se o multi-disciplinární obor (chirurg, hematolog, radiolog, endoskopista, psycholog)

 

Základní pojmy

 • Tumor (nádor, novotvar): abnormální útvar, roste nekoordinovaně, neregulovaně, rychleji než okolní tkáně
  • Benigní: roste pomalu, je ohraničený, netvoří metastázy, může způsobovat útlak
  • Maligní: roste rychle, roste neohraničeně, prorůstá do okolních tkání po odstranění může recidivovat
 • Prekanceróza
  • změny ve tkáních, nejsou maligní, ale mohly by se ve zhoubný nádor změnit (vřídky, polypy)
  • je nutné je pravidelně sledovat
  • lepší je chirurgická léčba
 • Metastáza (dceřiný nádor): druhotné ložisko ve tkáních, orgánech, tělních dutinách a v lymfatických uzlinách, pro určitý nádor je typická lokalizace metastáz
 • Histo-patologický staging: je soubor vyšetření, cílem je zařazení onemocnění do TNM klasifikace
 • TNM klasifikace
 • velikosti nádoru (T)
  • Tx nádor nelze vyšetřit
  • T0 našel se primární nádor
  • T1 neinfiltrující karcinom
  • T2-T5 postupně se zvětšující nádor
 • postižení uzlin (N)
  • Nx nelze posoudit
  • N0 uzliny jsou nepostiženy
  • N1 – N3 zvětšující s postižení uzlin
 • přítomnost nebo nepřítomnost metastáz (M)
  • Mx nelze zhodnotit
  • M0 žádné metastáze
  • M1 metastázy existují
 • Histo-patologický gradingu
  • jedná se o posouzení zhoubnosti primárního nádoru
  • řeší se podoba nádorových buněk s tkání ze kterého nádor vychází
  • rozděluje se:
   • málo diferencovaný (málo rozdílný)
   • hodně diferencovaný (hodně rozdílný
   • nediferencovaný (jsou nejzhoubnější)

 

Druhy nádorů

 • BENIGNÍ NÁDORY Z POJIVA A POJIVOVÉ TKÁNĚ
  • Lipom (z tukové tkáně); Fibrom (z vaziva); Leiomyom (z hladkého svalu)
  • Chondrom (z chrupavky); Osteom (z kosti)
  • Angiom (z krevních cév); Lymfangiom (z mízních cév)
  • Rhabdomyom (z příčně pruhovaného svalu)
  • Gliom (z mozku a míchy); Neurinom (z nervové pochvy)
 • MALIGNÍ NÁDORY Z POJIVA
  • Nazývají se sarkomy
  • Liposarkom (z tukové tkáně)
  • Osteosarkom (z kostních buněk)
 • BENIGNÍ NÁDORY EPITELU
  • Papilomy, které pocházejí z krycího epitelu (MM, sliznice nosu)
  • Adenomy, které pocházejí ze žlázového epitelu (žaludeční sliznice, štítná žláza)
 • MALIGNÍ NÁDORY EPITELU: nazývají se karcinomy, jsou mnohem častější než sarkomy (karcinom žaludku, jater, slinivky břišní, průdušky)

 

Rizikové faktory

 • jednoznačná příčina není známá
 • kouření (bronchogenní karcinom, pankreas, hltan, jícen)
 • výživa (obezita; nedostatek vlákniny; malá konzumace ovoce a zeleniny; velká konzumace konzervačních látek; alkohol; grilování; smažení) – vzniká karcinom střeva
 • pohybová aktivita (snižuje riziko karcinomu tlustého střeva)
 • Stres (snižuje obranyschopnost člověka)
 • infekce (helikobakter pylory – prekanceróza)
 • papiloma virus
 • nadměrné opalování (melanom)
 • pracovní prostředí (těžba uranu, azbestu)
 • genetické faktory – 10% nádorů dědičného původu (nádory tlustého střeva, prsu)

 

Vyšetřovací metody

 • anamnéza (osobní – životní styl; rodinná – výskyt onemocnění; farmakologická anamnéza; gynekologická anamnéza – typ menstruace, potraty/porody, pravidelnost, kojení, antikoncepce, substituční léčba; pracovní anamnéza; nynější potíže)
 • fyzikální vyšetření (pohled – velikost prsu, znamínka, pohmat – bulky, zvětšení uzlin, per rektum)
 • laboratorní vyšetření
  • moč + sediment (krev v moči)
  • tumor markery:
   • PSA (prostatický antigen, zvyšuje se u karcinomu prostaty)
   • onkometr 125 (sleduje se u karcinomu vaječníků)
   • CEA (karcinom embryonální, hodnota se zvyšuje při karcinomu tlustého střeva)
   • alfa fetoprotein (zvýšené hodnoty u karcinomu žaludku)
   • CA 125 (zvýšená hodnota u karcinom prsu a nádorů plic)
   • OK test stolice (screeningové vyšetření nad 50 let)
  • krev na hladinu hormonů (nádory vaječníků)
 • zobrazovací metody
  • RTG (skiagrafie – prostý snímek, například mamografie – vyšetření prsu, vylučovací urografie)
  • ERCP
  • CT (nádory plic, tumory hlavy)
  • MR (nádory mozku, míchy, páteře)
  • SONO (nádory v dutině břišní)
  • scintigrafie (většinou odhalování metastáz)
  • endoskopické vyšetření (vyšetření dutých orgánů)

 

Léčba

Hodnocení výsledků léčby

 • uzdravení – situace, kdy pacient vede normální život až do smrti a příčinou smrti není nádorové onemocnění (=bezpříznakové přežití, udávají se 3,5,10 let)
 • celkové přežití – množství pacientů, kteří žijí po léčbě s nebo bez příznaků
 • remise – klidová fáze
 • recidiva, relaps, progrese

 

Dělení léčby podle cíle

 • Proti nádorová léčba – cílem je odstranění nebo redukce nádorových buněk (chemoterapie, radioterapie)
 • Symptomatická (podpůrná) léčba – léčba příznaků nebo zmírnění příznaků protinádorové léčby
 • Kurativní terapie – cílem je úplné vyléčení pacienta, zahajuje se v případě, že pokročilost není velká (radioterapie, chemoterapie, chirurgické postupy)
 • Nekurativní terapie – neumožňuje úplné zničení nádorových buněk
 • Adjuvantní léčba – navazuje na chirurgickou léčbu; cílem je zničení metastáz nebo zbylých nádorových buněk (chemoterapie před tím je ještě chirurgická léčba)
 • Neadjuvantní léčba – primárně nádor ozáříme nebo podáme chemoterapii; léčbou se nádor ohraničí, zničí se případné mikrometastázy a následně je chirurgická léčba
 • Paliativní léčbacílem není vyléčení, ale zkvalitnění života (pomocí stentu)

 

Léčba nádorů

A) Radioterapie

 • používá se u všech radiosenzitivních nádorů (citlivé nádory)
 • jedná se o léčbu radioaktivním zářením
 • používají se ozařovače: kobaltově, césiové, jódové a iridiové
 • může být kurativní nebo paliativní
 • způsoby
  • Transkutální (přes kůži, externí zdroj): nejprve zaměřit nádor označit X na kůži, provádí se jednorázově nebo frakecionovaně (po menších dávkách)
  • Brachyradioterapie
   • zdroj záření se aplikuje do těsné blízkosti nebo přímo do nádoru
   • zavádí se neaktivní zářič do kterého je vpraven aktivní zářič, doba záření je několik minut, provádí se denně
   • zavede se zářič, který je aktivní (permanentní), vyzařuje stále dokud neztratí svou aktivitu, používá se u nádorů dělohy, děložního čípků, konečníku, bronchů, prsu, používá se cesium, indium, kobalt
  • Nitrožilní aplikace: u nádorů štítné žlázy, kde se používá radioaktivní jód
 • Nežádoucí účinky (u radioterapie)
  • akutní radiační reakce
   • poškození buněk v normálních tkání
   • objeví se během léčby nebo do 3.měsíce po ukončení této léčby
   • tento stav je reversibilní
   • příznaky
    • únava, nevolnost, zvracení
    • stomatitida (zánět dásní)
    • kolitida, cystitida
    • hepatitida
    • leukopenie
    • gastritida
   • u kožních potíží se doporučuje
    • nosit nedráždivé bavlněné oděvy; oděvy musí být volné
    • neopalovat se; sprchovat se ve vlažné vodě; při usušení přikládat ručník
    • nepoužívat parfémy; po stolici použít dětské vlhké kapesníčky
    • nepoužívat holicí strojek; při narušení kůže – sterilně ošetřit
   • poškození sliznice (stomatitida)
    • důkladná hygiena dutiny ústní
    • při hygieně doporučujeme pasty a měkký zubní kartáček
    • před jídlem vykloktat (heřmánek, šalvěj)
    • strava měkká, kašovitá, teplota vlažná
   • poškození sliznice střev (kolitida): omezení vlákniny (luštěniny, zelenina, omezení čerstvého pečiva)
   • cystitida: zvýšit příjem tekutin až 3l/den
 • pozdní postradiační syndrom
  • objevuje se po 3 měsících až 2 letech
  • toto poškození je ireversibilní
  • příznaky
   • u mužů neplodnost (doporučení zmražení spermatu)
   • dochází u žen k menopauze
   • hypofunkce štítné žlázy
   • šedý zákal (katarakta)
   • poškození sliznic
   • poškození sítnic očí
   • gastroduodenální vředy

 

B) Chemoterapie

 • jedná se o podávání léku s proti nádorovým účinkem (cytostatika)
 • základem účinku je poškození genetické informace buňky → sestavující dělení buňky
 • nejvíce poškozuje rychle dělící se buňky zdravých tkání → krevní řada (krevní destičky, leukocyty, erytrocyty)
 • Způsob léčby cytostatiky
  • perorální podání (nejpřijatelnější
  • nitrožilní (i.v.):- nejčastěji – PVK, CŽK, venózní port, pod kůži
  • Intrakavitální – do dutin (např. do močového měchýře)
  • aplikace přímo do nádoru
 • Povinnosti sestry při aplikaci cytostatik:
  • aplikuje specializovaná sestra (nemůže sanitář, těhotná žena, zdravotnický asistent, ošetřovatelky)
  • příprava v lékárnách s infuzním setem a FR
  • aplikace výhradně venózně, při paravenózním podání vzniká nekróza
  • při aplikace se používají ochranné pomůcky – ústenka, plášť, rukavice
  • pomůcky do cytostatický kontejnerů
  • kontrola psychického stavu a fyzického stavu
 • Nežádoucí účinky cytostatik
  • MYELOSUPRESE (útlum kostní dřeně) →leukopenie (snížení počtu bílých krvinek Þ snížená imunita)→ trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček), příznaky: anémie, únava, dušnost, spavost, tachykardie
  • nauzea, zvracení: podání antiemetik, velmi častá komplikace, závisí na druhu cytostatik
  • průjem, zácpa: souvisí s poškození sliznice střeva→ doporučuje se zvýšená hygiena konečníku, nasazena je šetřící dieta (vyloučení vlákniny)
  • stomatitida: výplach, hygiena dutiny ústní→ speciální zubní pasty, měkký kartáček→ chladná, kašovitá strava, nutri drinky
  • KARDIOTOXICITA: poškození srdečního svalu, ireverzibilní stav
  • NEFROTOXICITA: poškození funkce ledvin
  • plicní toxicita: fibróza plic → vazivovatění plic
  • neurotoxicita: poškození nervů – parestézie, poškození periferních nervů
  • při poškození útrobních nervů → paralytický ileus (ochabnutí střeva)
  • azospermie: nepřítomnost živých spermatu
  • alopecie: vypadávání vlasů, nejméně ohrožující účinek
  • kožní změny: hyperpigmentace, zarudnutí
  • karcinogenní vliv cytostatik: vznik sekundárních nádorů

 

C) Hormonální léčba: používá se u nádorů, které jsou tzv. dependentní (nádory závislé na produkci hormonů), využívá se u karcinomu prsu a prostaty, může se kombinovat s chirurgickou léčbou (odstranění vaječníků, varlat)

D) Biologická léčba: nejnovější způsob léčby; využívá se látek, které jsou shodné nebo podobné s látkami produkovanými buňkami→ cílem je posílení imunity a ovlivnění šíření nádorových buněk

E) Transplantace kostní dřeni: léčebná metoda užívaná v léčbě zhoubných nádorových onemocnění (leukémie)

 

Komplikace onkologické léčby

 • postižení kostí
  • vzniká v kostech ostelýza, která bývá způsobena kostními metastázemi a dále vzniká hypercalcemie – uvolňuje se Ca do krve→ zvýšená hladina→ osteoporóza→ patologické zlomeniny (bronchogenní karcinom, nádory prsu)
  • v rámci páteře dochází k míšní kompresi → poruchy senzitivních nervů (mravenčení, parestézie) nebo poruchy motorických nervů (parézy, paraparézy)
  • léčba: přestupujeme na vnitřní fixaci, místní komprese – chirurgická stabilizace páteře
 • hypercalcemie
  • zvýšená hladina Ca v krvi nad 2,7 mmol/l → způsobuje destrukci kostí
  • nauzea, zvracení, zácpa, nechutenství až anorexie
  • polyurie, polydipsie, ledvinové selhání
  • zmatenost až somnolence až kóma
  • tachykardie
  • slabost, únava
 • léčba (symptomatická)
  • příjem tekutin
  • podávat diuretika
  • hemodialýza
 • nevolnost, nauzea, zvracení (způsobují to cytostatika a radioterapie): nutná antienemická léčba
 • Bolest
  • chronická bolest
  • s postupující progresí se bolest zhoršuje, stupňuje
  • dnes řízeny ambulance bolesti, které se věnují nádorové bolesti
  • je jedna z hlavní léčby paliativní léčby
  • bolest je taková, jak ji pacient vnímá
  • v léčbě nádorové bolesti se užívají opiáty (i.m., transdermálně, p.o., aplikace do páteřního kanálu)
 • nádorová malnutrice
  • podvýživa
  • může vzniknout až nádorová kachexie
  • používá se sipping, ruší se neúčelná dietní opatření (jí 6x-8x den), podávají se přesnídávky; dává se přednost enterální výživě před parenterální výživou


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!