Protolytické reakce – acidobazické reakce

ošetřovatelství

 

Otázka:Protolytické reakce – acidobazické reakce

Předmět: Chemie

Přidal(a): Khalid Al Shayeb

 

Obecná charakteristika

 • Protolytické reakce jsou reakce kyselin a zásad.
 • Při těchto reakcích dochází k přenosu kationtu vodíku H+
 • Definice kyselin a zásad vycházejí z různých teorií.
 • Elektrolyt – roztoky, které vedou elektrický proud

    

Teorie protolytických reakcí

 • Arrheniova teorie kyselin a zásad
 • Kyseliny jsou elektrolyty schopné odštěpit vodíkový kationt H+.
 • Zásady jsou elektrolyty schopné odštěpit hydroxidový aniont OH

HCl -˃ H+ + Cl

NaOH -˃  Na+ + OH

 

 • Brönsted-Lowryho teorie kyselin a zásad
 • Kyseliny jsou elektrolyty schopné odštěpit proton.
 • Zásady jsou elektrolyty schopné přijmout proton.

HNO3 -˃  H+ + NO3

HI + H2O ˂-˃ I + H3O+

 

 • Lewisova teorie
  • Kyseliny jsou akceptorem elektronového páru.
  • Zásady jsou donorem elektronového páru.

 

Klasifikace acidobazických reakcí

Neutralizace

 • Neutralizace je reakce kyselin a zásad za vzniku solí a přenosu kationtu H+

NaOH + HCl -˃  NaCl + H2O

H2SO4 + 2 KOH -˃  K2SO4 + 2 H2O

3 H2SO4 + 2 Al(OH)3 -˃  6 H2O + Al2(SO4)3

 

Autoprotolýza vody

 • Zvratná reakce molekul vody, kdy se velmi malá část molekul štěpí na kationty H3O+ a anionty OH-
 • Vzniklé ionty okamžitě neutralizují zpět na vodu

    

Disociace

 • Reakce látek s vodou, kdy se rozpouštěná látka ve vodném roztoku štěpí na kationty a anionty.
 • Na základě disociace je možné stanovit sílu kyseliny/zásady, nebo charakter roztoku.

NaOH -˃  Na+ + OH

KCl -˃  K+ + Cl

KNO3 -˃  K+ + NO3

                                            

Disociační konstanta

 • Podle hodnoty disociační konstanty lze usoudit, zda je kyselina či zásada silná, středně silná nebo slabá (tabulková hodnota)

KA,B ˃ 10-2 – silná

10-2 ˃ KA,B ˃ 10-4 – středně silná

KA,B ˂ 10-4 – slabá

 

Vyjadřování kyselosti a zásaditosti látek

 • Je-li koncentrace kationtů H3O+vyšší než koncentrace aniontů OH, je roztok kyselý.
 • V případě, že převládají anionty OHnad kationty H3O+, hovoříme o roztocích zásaditých.
 • Pokud se nachází oba ionty v rovnováze, je roztok neutrální.
 • Výpočty pH: pH + pOH=14       pH=7 – neutrální
 • Stupnice pH: kyselé roztoky < pH7 < zásadité roztoky                

pH = – log [H3O+]


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!