Aminokyseliny – maturitní otázka

biochemie

 

Otázka: Aminokyseliny

Předmět: Biochemie

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Biochemie – Aminokyseliny

 

Aminokyseliny

 • z různých organismů izolováno mnoho AMK, ale jen 20 Amk je nejčastějších
 • rostliny a mikroby – vlastní syntéza
 • člověk umí jen některé, ostatní pouze potravou
 • třídění: nepolární, polární, kyselé, zásadité
 • pI – isoelktrický bod – určité pH, kdy je AMK nepolární, nejméně rozpustná, nehýbe se v el. poli, využití pro separaci a identifikaci (elektroforéza)
 • kondenzace – spojování AMK do větších celků, vznik peptidové vazby CONH

 

Peptidy

 • vznik z AMK spojených peptidovou vazbou
 • není přesná hranice mezi peptidy a proteiny
 • do 10 AMK – oligopeptidy
 • do 100 AMK – polypeptidy
 • peptidy – vlastní fyziologická aktivita, hormony, tkáňové hormony, neuromodulátory, meziprodukty odbourávání proteinů

 

Proteiny

 • makromolekulární látky – stavební jednotka je AMK
 • nesmírně důležité je prostorové uspořádání
 • vlastnosti a funkce proteinů závisí na složení a prostorovém uspořádání!
 • 4 úrovně struktury – primární, sekundární, terciární, kvartérní
 • primární struktura
  • počet, druh a pořadí AMK spojených do řetězce
  • primární struktura určuje ostatní struktury
  • je zakódována v genech
 • sekundární struktura
  • 2 motivy
  • alfa – šroubovice – nejstabilnější
  • beta – skládaný list – polypeptidy, vedle sebe
 • terciární struktura
  • uspořádání sekundární struktury v prostoru
 • kvartérní struktura
  • bílkoviny s více bílkovinnými řetězci

 

Denaturace bílkovin

 • změna sekundární struktury nebo terciární struktury a tím se mění vlastnosti a přestává konat původní funkci
 • vratné – přirozená – buňka takto reguluje bílkoviny
 • nevratná – postihuje strukturu více a bílkovina natrvalo ztrácí svojí fci (teplota nad 50°C, výkyvy pH, rozpustné roztoky solí kovů)

 

Klasifikace proteinů

 • jednoduché proteiny – pouze bílkovina
 • a/ podle celkového tvaru – globulární, fibrilární
 • b/ podle rozpustnosti – skleroproteiny (př. keratin), rozpustní, rozptýlitelné (př. albumin), rozpustné v roztocích solí (př. globulin)
 • c/ podle elektroforetické mobility
 • d/ podle biologických fcí
 • složené bílkoviny
 • a/ fosfoproteiny – př. kasein
 • b/ nukleoproteiny – př. chromatin
 • c/ lipoproteiny – př. v krevním séru
 • d/ glykoproteiny – př. imunoglobulíny
 • e/ chromaprotein – př. hemoglobin
 • f/ metaloprotein – př. enzymy
 • kolagen – fibrilární, nerozpustná, stavební materiál, jednoduchá, ve šlachách, chrupavkách, kostech, zubech, kůži, oku; základní stavební jednotka – tropokolagen
 • elastin – stěny cév, vazy, vlákna tvoří síť, pružný, pevný
 • hemoglobin – transport kyslíku a oxidu uhličitého, 2 dvojice proteinů, kvartérní struktura, navázán hem
 • myoglobin – bratr hemoglobinu, má 1 dvojici proteinů
 • protilátka – složená, globulární

 

Katabolismus proteinů

 • proteosynéza – peptidasy (proteasy) = hydrolasy -> peptidy ->AMK
 • žaludeční endopeptidasy – pepsiny, chymosin
 • pankreatické peptidasy – tripsyn, chymotripsin, elastaza, karboxypeptidasy
 • střevní peptidasy – aminopeptidasy, dipeptidasy
 • -> AMK do enterocytů aktivním transportem – > krev -> játra
 • AMK – stavební materiály bílkovin, syntéza jiných látek
 • reakce AMK – transaminace
  • 1. reakce při odbourávání AMK, aminoskupina je přenesená na jinou látku
  • 2. oxidační deaminace AMK – NH2nepřenáší na oxokyselinu, vzniká NH3 – toxická pro buňku – > detoxikace -> tvorba močoviny
  • 3. dekarboxylace AMK – vznik fyziologicky aktivním aminů = biogenní aminy
 • základním předpokladem pro odbourávání aminokyselin je transaminace a deaminace

 

Močovinový (ornitinový) cyklus

 • 1. tvorba karbomoylfosfátu, jen v hepatocytch, endergonická reakce
 • 2. karbomoylfosfát + ornitin -> citrullin
 • 3. citrullin z mitochondrie, v cytoplasmě získá další NH2 od aspartátu -> arginin
 • 4. hydrolýza argininu -> ornitin + močovina (jedovatá, výborně rozpustná, dezinfekční)

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!