Dezinfekce a sterilizace – zdravotnická nauka

 

   Otázka: Dezinfekce a sterilizace

   Předmět: Zdravotnická nauka

   Přidal(a): Veronika N

 

 

DEZINFEKCE

 • ničení mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů

 

Způsoby

 • ponoření
 • otření
 • postřik

 

Metody

 • fyzikální
 • chemické
 • fyzikálně-chemické

 

Fyzikální

 • var ve vodě za atmosférického tlaku
 • var v přetlakovaných nádobách
 • dezinfekce v mycích a pracích přístrojích
 • UV záření
 • filtrace
 • vyžíhání v plamenu
 • spalování

 

Chemická

 • zásady pro provádění
 • předmět se vloží do dez. roztoku -> mechanicky se očistí- dez. nebo ster.
 • ředit přesné podle návodu a v účinných c
 • dodržovat expoziční dobu
 • průmyslově vyrobené prostředky bereme jako 100%
 • připravujeme čerstvý na každou směnu
 • dodržovat zásady BOZP a osobní ochranné pomůcky
 • prostředky střídat
 • předměty, které přichází do styku s potravou-> po dezinfekci důkladně opláchnout vodou
 • nádoba zřetelně označená- název, c, datum a čas
 • používat přípravky, které nepoškodí daný dezin. materiál
 • materiál- buničitá vata + dez. roztok nebo zasypání absorpčními granulemi

 

Přípravky

 • práškové
 • tekuté
 • před použitím se ředí
 • pro dezinfekci kůže speciálně průmyslově vyrobené (sekusept)
 • uložené v uzamčené skříni oddělené od léků
 • zřetelně označené

 

Nároky na dez. prostředky

 • dostatečné účinný
 • snadno se používá
 • působí v krátké době
 • voní nebo alespoň nezapáchá
 • nesmí být jedovatý
 • nepoškozuje pokožku nebo materiál
 • cenově dostupný

 

Chyby při provádění chem. dezinfekce

 • nedodrží se doporučení výrobce
 • nízká C-> nedezinfikuje dostatečně
 • vysoká c -> může poškodit materiál nebo zdravý
 • špatná volba prostředku
 • vlhkých rukou
 • nedodrží se doba působení- dlouho- pošk nástrojů, krátce- snížená účinnost
 • ředění horkou vodou
 • neoznačená nádoba
 • nehodné skladování
 • prostředky se nestřídají

 

STERILIZACE

 • usmrtí všechny životaschopné mikroorganismy
 • provádí se ve spec. přístrojích – stabilizátory

 

Ster. cyklus

 • 1. fáze přípravná
  • před sterilizační příprava- výsledkem je čistá, suchá a … zdav. pomůcky
 • 2. fáze- vlastní sterilizace
 • 3. fáze -> konečná
  • záznam o sterilizaci

 

Fyzikální ster.

 • párou
 • teplota 121 stup
 • 23 minut
 • sklo, porcelán, obnovený materiál, guma, kov, keramika, prádlo
 • váčky- lukastvik nebo kovové bedny s dvojitým pláštěm

 

Sterilizace horkým vzduchem

 • teplota 150-220 stupňů
 • 20-60 minut
 • sklo, porcelán, keramika, kov

 

Sterilizace varem za atmosférického tlaku

 • kojenecké lahve, dudlíky, nádobí

 

Sterilizace varem bez tlaku

 • 134 st
 • expozice 30 min
 • lahve, dudlíky, nádobí

 

Sterilizace v pračce

 • 90 st
 • textil

 

Sterilizace plazma

 • lék. nástroje, pryž, kov, plast

 

Radiační ster.

 • gama záření
 • při prům. výrobě jednorázových pomůcek

 

Chemická sterilizace

 • pomocí plynů
  • Formaldehydem
   • termolabilní předměty, kovové ostré předměty guma, optické předměty
  • Etylenoxidem
   • po ster, nutné 24 hod – toxický
   • výhoda- vydrží dlouho sterilní
   • guma, plasty, papír, přístroje s optikou

 

Sterilizační obaly

 • lukasterik
 • polyetylenové obaly
 • polyamidové obaly
 • označení
  • datem ster
  • datum expirace (od kdy)
  • o obsahu /do kdyú

 

Zásady zacházení se ster. mat.

 • dezi. rukou
 • ochranný oděv
 • vyjmout materiál těsně před použitím
 • dodávky
 • při kontaktu s nester okolím->
 • kontrolovat expir. dobu


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!