Akční membránový potenciál – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Akční membránový potenciál

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

Akční membránový potenciál

– rychlá změna napětí na vzrušivých membráně některých buněk

 

– vznik AP

– tzv. sodíková elektrogeneze = vznik vtokem sodných iontů do buňky

– otevření sodíkových kanálů => překmit potenciálu do kladných hodnot = depolarizace

– otevření draslíkových kanálů => zastavení překmitu a následný pokles = repolarizace

– zavření sodíkových kanálů => dočasná převaha K, snížení potenciálu = hyperpolarizace

– zavření draslíkových kanálů => vyrovnání na klidový potenciál

– kalciová elektrogeneze – v myokardu

– celkové množství prošlých iontů je velmi malé  => rychlé srovnání

– při častém opakování nutný aktivní transport = iontové pumpy (energeticky náročné)

 

– šíření AP

– vzniklý potenciál elektrochemicky otevírá vedlejší sodíkové kanály

– místní proudy – přesuny iontů po protilehlých stranách membrány (viz uč.str.130)

– hyperpolarizace předešlé části zabrání vzniku dalšího AP => jednosměrné šíření

 

– rychlost šíření

– závisí na odporu => stavbě vlákna (průřez, typ, …)

– 0,5-120ms-1

– myelinizované vlákno

– elektricky izolované  x  Ranvierovy zářezy = obnažené vodivé úseky

– šíření vzruchu skokem (po zářezech) = saltatorické vedení

– rychlješí, méně energeticky náročné

 

– synaptický přenos

– mezi axonem a tělem dvou neuronů

– elektrické synapse

– těsné spojení bílkovinami konexony s fcí iontových kanálů

– obousměrné vedení

– CNS, …

 

– chemické synapse

– širší, jednosměrné spojení přes tzv. synaptické uzlíky (zakončení)

– otevření kanálu pro Ca2+ => změna konformace bílkovin => splynutí váčků nebo tzv. sekrečních granulí => vylití mediátoru (neurotransmiteru) => difuze k postsynaptické memebráně => interaguje s receptorem => otevření iontového kanálu

 

– excitační synapse

– vyvolává potenciál

– glutamová kys., acetylcholin = ligandy sodíkových kanálů

– CNS, nervosvalové ploténky

 

– inhibiční synapse

– kyselina γ-aminomáslená = ligand chloridových kanálů => pokles potenciálu

– mozek

 

– sumace postsynaptických potenciálů

– stovky až tisíce synapsí – excitační i inhibiční => skládání potenciálů

– vznik dalších potenciálu závisí na poměru mezi aktivitou obou druhů

– sčítají se v čase a prostoru = časová a prostorová sumace


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!