Chromista – maturitní otázka z biologie

 

Otázka: Chromista

Předmět: Biologie

Přidal(a):  Terezie Laubrová

 

Říše: CHROMISTA (CHROMISTA)

Různorodá skupina (bičíkovci, jednob. i mnohobuň. organismy)

Rozmanitý je i způsob výživy:

 • saprofyté (rozkládají živou hmotu)
 • paraziti
 • fotoautotrofní (mají chloroplasty, kt. získaly druhotnou  endosymbiózou – eukaryotická buňka s chloroplasty) (nukleomorf – pozůstatek jádra původního organismu)
  • fotoautotrofní ch. vznik  cca před 260 miliony lety
 • chromista bez chloroplastů jsou mladší ← ztráta plastidů

 

Oddělení: Chromofyta (Chromophyta)

Oddělení: Oomycety (řřasovky) (Oomycota)

 

oddělení: Chromofyta (Chromophyta)

 • Společný znak – hnědá barva chromatoforů hnědé zbarvení stélky = barvivo fukoxantin

                 (schopnost růst i ve větších hloubkách)

 • Dále chlorofyl a + c, ß-karoten, xantofyly
 • nejpočetnější vodní eukar. org. – vytváří obrovské množství biomasy
 • Třída:
  • Zlativky
  • Rozsivky
  • Hnědé řasy

 

třída: Zlativky (Chrysophyceae)

 • často jednobuň. bičíkatá stélka
 • někdy panožky →(fagocytóza)
 • někdy zkřemenělá buněč. stěna
 • monádoidní stélka = chrysomonády (u zlativek)
 • Žijí ve sladkých, čistých vodách (= jarní plankton)
 • Přemnožení = žlutohnědé zbarvení vody – zhoršují kvalitu vody (chuť po rybách)

 

třída: Rozsivky (Bacillariophyceae)

 • jednobuněčná kokální stélka
 • Kolem těla – dvoudílná křemičitá schránka (jako krabička, často i CaCO3 (u mořských rozsivek)
 • ve všech vodách:
 • slané – hlavně mimo tropy, nejvíce v polárních mořích
 • sladké – povrch ponořených kamenů = plankton (nejvýznamnější producenti biomasy v mořích)
 • schránky rozsivek z druhohor a třetihor → hornina křemelina – výroba skla, filtrů a leštění čoček v optice
 • z odumřelých fosilních rozsivek → ropa
 • rozmnožování: hlavně nepohlavně.:
 • oddálení obou misek – rozdělení buňky
 • obě vzniklé buňky si vytvoří druhou misku – vždy menší -> část buňky se zmenšuje
 • řešení: pohlavní rozmnožování (původní velikost), nebo smrt
 • Zástupci: diploneis, gyrosigma

 

třída:  Hnědé řasy  (Phaeophycae)

 • zpravidla pletivné (případně vláknité) stélky,
 • mnohdy obřích rozměrů – až 60 m
 • žijí jen u pobřeží chladnějších moří
 • vývojově nejpokročilejší mají pletivnou stélku (rhizoidy, kauloid, fyloidy)
 • Ve stélkách se hromadí jód
 • Rozmnož.: nepohlavně i pohlavně, tedy rodozměna
 • využití: hnojiv, palivo, výroba jódu, léčebné účely, potrava, výroba léčiv
 • zástupci:
  • taminaria – obrovské porosty v severních mořích
  • chaluha bublinatá – do 50 cm
  • bobulák – roste až 60 cm/den, vytváří tzv. podmořské lesy – potrava a úkryt pro živočichy
  • hroznovice – žije na hladině, hojně se vyskytují v sargasovém moři

 

oddělení: Oomycety (Oomycota)

 • blízké vztahy k řasám,
 • Podhoubí (mycelium): trubicovité, mnohojaderné, větvené
 • Saprofité (ve vodě, ve vlhké půdě), parazité rostlin
 • V buněčné stěně – celulóza /zásobní látka rostlin, glukan (zásobní l. živ.)
 • Rozmnožování:
  • nepohlavní – pohyblivé výtrusy (2 bičíky)
  • pohlavní – antheridia a oogonia
 • zygota přežívá zimu v napadené rostlině – pak přeměna v oosporu (vaječný výtrus) – uvolněn do půdy – za deště vymršťovány výtrusy – napadení nové rostliny – na listech rostliny tvoří shora hnědé a zdola bílé skvrny
 • Zástupci:
  • plíseň bramborová – parazit listů a plodů lilkovitých rostlin (okurky, rajčata)
  • vřetenatka révová


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!