Amniota (obratlovci) – maturitní otázka

biologie

 

   Otázka: Obratlovci (amniota)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Petapb

 

 

OSNOVA:

porovnání bezblanných a blanatých živočichů

porovnání teplokrevných a studenokrevných živočichů

systém a význam plazů, ptáků a savců

porovnání tělních soustav zástupců jednotlivých tříd

 

-Vysvětlit pojem AMNIOTA (obaly zárodku viz popis PLAZŮ).

-U každé třídy umět systém (podtřídy, řády, …), zaměřit se na jednu podskupinu v každé třídě (u ptáků a savců několik řádů) a umět ji podrobněji, včetně charakteristik typických či zajímavých zástupců.

-Umět porovnat jednotlivé soustavy uvedených tříd (rozdíly – např. v CS postupný vývoj k úplnému rozdělení srdce = plazi – smíšená krev, ještě studenokrevní X ptáci + savci = plně rozdělené čtyřdílné srdce → udržují stálou tělesnou teplotu – teplokrevní, homoiotermní).

-Umět znaky ptačí kostry (velmi specifické, potřebné k létání), stavba pera, plíce + vzdušné vaky, mláďata nidikolní X nidifugní, vejcorodost.

-Savci – zaměřit se na srst (stavba, funkce), CS (bezjaderné krvinky, stavba a funkce jako u člověka), DS (alveoly, roztažitelné), způsoby rozmnožování – důležité pro systém savců vejcorodí X živorodí – vačnatci / placentálové)

-Charakteristika (popis těla vnější i vnitřní) jednotlivých tříd

 

Systém obratlovců:

-Nadtřída Bezčelistnatci

třída Sliznatky

třída Mihule

-Nadtřída Čelistnatí

třída Paryby

-Nadtřída Ryby kostnaté

třída Paprskoploutví

třída Nozdratí

-Nadtřída Čtyřnožci

třída Obojživelníci

třída Plazi

třída Ptáci

třída Savci

 

Amniota = blanatí

-vejce suchozemských obratlovců, jež se vyvíjejí mimo vodu → mají přítomny zárodečné obaly okolo zárodku, které udržují vodu (plazi, ptáci, savci)

                 -vnitřní obalamnion– vylučuje tekutinu- plodovou vodu, která má ochrannou funkci

                 -vnější obal → vznik placenty

 

PLAZI (Reptilia)

Tuto část otázky najdete zde:

https://biologie-chemie.cz/plazi-reptilia-maturitni-otazka-z-biologie

 

PTÁCI (Aves)

Tuto část otázky najdete zde:

https://biologie-chemie.cz/ptaci-aves-maturitni-otazka-z-biologie/

 

 

SAVCI (Mammalia)

Tuto část otázky najdete zde:

https://biologie-chemie.cz/savci-mammalia-maturitni-otazka-z-biologie/

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!