Tělní tekutiny a cévní soustava

 

Téma: Tělní tekutiny a cévní soustava

Předmět: Biologie, Lékařství

Přidal(a): Magdalena

 

1) Tělní tekutiny

 • Intracelulární (vnitrobuněčné)
 • Extracelulární (mimobuněčné)
  • Tkáňový mok (tekutina kolem buněk)
  • Krev a míza (teče v cévách)
 • Hlavní funkcí všech tělních tekutin je udržení stálého vnitřního prostředí organismu = homeostáza
 • Základem všech tělních tekutin je voda

 

Krev

 • Červená tekutina
 • 7-8% hmotnosti člověka
 • Proudí cévním systémem
 • Orgán (trofická = tekutá tkáň)
 • 5,5l
 • Funkce krve:
  • Udržování homeostázy a teploty
  • Zajišťuje obranyschopnost organismu
  • Zabraňuje vylévání sama sebe
  • Transportní
 • Složení:
  • krevní plazmy a krevních buněk

 

Krevní plazma

 • nažloutlá tekutina
 • 3 litry
 • část anorganickou a organickou (poměr 8%/92% – H2O)
 • součástí různé ionty (soli kyselin) – určují pH vody (7,3 – 7,4)

 

Krevní buňky

 • vznikají v kostní dřenihemopoéza (proces vzniku)
 • červené krvinky, bíle krvinky, krevní destičky

 

Červené krvinky (erytrocyty)

 • 4,5 – 5 miliónů/mm3
 • Nemají jádro
 • Mají hemoglobinFe2+ (hemo) + bílkovina (globin) → enos dýchacích plynů
 • Hemoglobin + O2 → oxy hemoglobin
 • Hemoglobin + CO2 → karbamin hemoglobin – 1/3 CO2 (2/3 (HCO3))
 • Hemoglobin + CO → karbonyl hemoglobin – otrava
 • Vznikají v kostní dřeni; proces: erytropoéza – nutné Fe, bílkoviny, vitamín B12vznik z kmenových nediferenciovaných buněk (mitóza)
 • Zanikají po 120 dnech v buňkách jater a sleziny
 • Rozkládají se na:
  • Bílkovinu (žlučová barviva)
  • Fe (zpět do krve)
  • = homolýza

 

Bílé krvinky (leukocyty)

 • 4000 – 10 000/mm3
 • Zajišťují imunitu
 • Mají jádro
 • Vznikají v kostní dřeni (později i částečně v slezině)
 • Životnost podle potřeby těla
 • Různé tvary
 • Granulocyty: neutrofilní, eosinofilní, bazofilní
 • Agranulocyty: monocyty, lymfocyty
  • Monocyt: fagocytózou (pohlcování) se mění na makrofága (zvětšení až 5x)

 

Krevní destičky (trombocyty)

 • 150 000 – 300 000/mm3
 • Jsou to úlomky buněk, které vznikají v kostní dřeni
 • Srážlivost (zástava krvácení)
 • Hemofilie – porucha srážlivosti krve (chorobná krvácivost)

 

Krevní skupiny

 • Jsou čtyři krevní skupiny (A, B, AB, 0(H))
 • Spoluobjevitel: Jan Jánský
 • Antigen – polysacharid
 • Aglutinin – bílkovina
 • Antigeny a aglutininy se můžou shlukovat (srážení) → AGLUTINACE (využívá se to při krevních zkouškách)
 • Landsteinerovo pravidlo
 • Rh-faktor: antigen, když ho máme v krvinkách tak jsme pozitivní (Rh+), když ne tak jsme negativní (Rh)

 

Míza a tkáňový mok

 • Míza (lymfa) je průhledná bělavá tekutina, která má velice podobné složení jako krevní plazma ale obsahuje méněbílkovin
 • Mízy se vytvoří 2-3l za 24 hodiny, zpřebytečného tkáňového moku
 • Tkáňový mok je tekutina, která obklopuje buňky a vytváří rovnovážný systém s krví

 

2) Cévní soustava

 • Skládá se ze srdce a cév
 • Je uzavřená stejně jako u všech obratlovců (nevylévá se ven)
 • Energii pro cévní soustavu dává srdce

 

Srdce (cardia)

 • Je to sval ze srdeční svaloviny (podobné kosterní), uložený dutině hrudní, chráněný hrudním košem, mezi plícemi větší částí vlevo
 • Je uloženo v tzv. osrdečníku neboli perikardu, což je blána, uvnitř které je tekutina
 • 300g
 • Srdce a jeho stavba:
  • základnu a hrot (vlevo)
  • 4 základní části (2 síně a 2 komory)
  • Levá a pravá část srdce je oddělena přepážkou a krev se nemíchá z levé a pravé strany srdce
  • levé části srdce je krev okysličená (červeně) a v pravé odkysličená (modře)
  • chlopeň je vazivo, proto aby se krev nevracela zpátky (udržuje jeden směr krve)
  • srdce je obaleno tzv. koronárními (věnčité) cévami, jejich funkce je zásobování srdce kyslíkem, živinami,… (vším, co je v krvi)
 • srdce vykazuje 2 zvláštní vlastnosti:
 • 1. AUTOMACIEsrdce si vytváří samo impulzy pro stah
  • Srdce si vytváří impulz v uzlíkách (sinusový, síňokomorový) → nervosvalové buňky
  • Na uzlíky se napojují další vlákna, která se nazývají Hisův svazek, ten se dále dělí na Tawarova raménka (levé a pravé), která se dále rozvětvují do sítě Purkiňových vláken => EVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ
 • 2. RYTMICITAstahuje se a uvolňuje v pravidelných intervalech
  • Opakování tzv. srdečních cyklů
  • Funguje na principu stah (systola) a uvolnění (diastola)
  • 3 základní fáze: (cca. 70x za minutu)
   • Systola síní – komory se plní krví, cípaté chlopně otevřené
   • Systola komor – krev se vypudí do těla (do oběhu), musí být uzavřeny chlopně cípaté, aby se krev nedostala zpátky do síní a otevřené poloměsičité, aby krev šla do oběhu
   • Diastola celého srdce, kdy se srdce plní krví

 

Cévy

 • Rozdělujeme podle síly stěny a průměru na: tepny, žíly, vlásečnice
 • Tepny jsou cévy se silnou stěnou, kvůli většímu tlaku, teče tudy okysličená krev (světle červená)
 • Žíly mají užší stěnu, krev v nich teče bez kyslíku pod menším tlakem (tmavě červená)
 • Nejslabší stěnu mají vlásečnice (kapiláry), které spojují tepny a žíly
 • Žíly, tepny a vlásečnice vytváří oběhový (cévní) systém
 • Tyto systémy jsou v těle dva základní:
  • Malý plicní
  • Velký tělní oběh
   1. Horní systémový (od srdce směrem nahoru)
   2. Dolní systémový (hlavně dolní končetiny a břicho)
   3. Vrátnicový (zahrnuje trávicí trakt a játra)
   4. Ledvinový (tvorba moči)

 

Zevní projevy srdeční činnosti

 • Srdeční ozvy (vždy dvě a nazývají se systolická – uzavřením cípatých chlopní; diastolická – uzavření poloměsíčitých chlopní)
 • Tep (pulz) – tlaková vlna, která se šíří ze srdce směrem do těla
  • Tep se měří v časových úsecích (tepová frekvence– počet tepů za minutu)
  • Množství krve, které je vypuzené při stahu do aorty se nazývá tepový objem a je přibližně kolem 70ml krve (čím větší zátěž, tím více krve) – množství krev vypuzené za jednu minutu se nazývá minutový objem srdeční (tepová frekvence krát tepový objem)
 • Tlaksíla krve na plochu cévy (mm/hg), měří se tlakoměrem/tonometr (120 – tlak systolický/80 – tlak diastolický), vysoký krevní tlakhypertenze, nízkýhypotenze
 • Krevní tlak je regulován zpětnou vazbou z krevní míchy pomocí baroreceptorů (buňky ve stěně aorty)

 

Onemocnění cévní soustavy a krve

 • Anémie (chudokrevnost)
 • Hemofílie (chorobná krvácivost)
 • Leukémie (rakovina krve)
 • Srdeční infarkt (ucpání cévy do srdce)
 • Mozková mrtvice (ucpání cévy do mozku)
 • Křečové žíly (varixy) – oslabená stěna žíly, špatně fungující chlopně
 • Nedomykavost chlopní (šelesti)
 • Záněty v cévní soustavě


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!