Převodní systém srdeční, věnčité tepny

anatomie

 

   Otázka: Převodní systém srdeční, věnčité tepny

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Převodní systém srdeční

Věnčité tepny

 

Převodní systém srdeční

 • tvořen svalovými vlákny

 

 Sinoatriální uzlík

 • = SA uzlík
 • v pravé síni při ústí v. cava superior
 • vznikají rytmicky vzruchy cca 70/min
 • vzruchy vedou svalová vlákna k AV uzlíku

 

 Atrioventrikulární uzlík

 • = AV uzlík
 • ve stěně na rozhraní PS a PK
 • schopen tvořit vzruchy o frekvenci cca 40/min
 • běžně se neuplatní
 • inervace: sympatikus, parasympatikus
 • při přerušení spojení mezi SA a AV dojde k rozdílným stahům síní a komor

 

 Hisův svazek

 • probíhá septem, převádí vzruchy ze síní na komory
 • dělí se na P a L Tavarovo raménko
 • při poškození pracují síně a komory jinak

 

 Purkyňova vlákna

 • sít jemných vláken
 • rozvádí vzruchy po srdci

 

Věnčité tepny

Výživa srdce

 • věnčitými tepnami
 • odstupují na začátku aorty
 • arteria koronarie dextra – živí PS, část PK, zadní část komorového septa a spodní část LK
 • arteria koronarie sinistra – větví se na 2 větve: ramus interventrikularis anterior a ramus circum flexus – obě živí LS, LK, přední část komorového septa a přední část PK
 • větve se chovají jako větve konečné – při uzávěru akutní infark myokardu
 • ústí do PS – jako srdeční žíly
 • přepravují kyslík, glukózu, ionty, …

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!