Dynamické systémy – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Dynamické systémy

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Dynamické systémy

– systém = množina subsystémů (prvků), které jsou ve vzájemném vztahu

– statický

– pasivní prvky = navzájem se neovlivňují

– dynamický

– aktivní prvky = existují funkční (látkové, energetické, informační) vztahy

 

– vlastnosti dynamických systémů

– mnohočetná interakce s okolím = vstupy (z okolí, nezávislé) a výstupy (do okolí, závislé)

– možná adaptace a učení

– vazba = vztah mezi vstupem a výstupem dvou či více subsystémů

– sériová (za sebou), paralelní (vedle sebe)

– zpětná

– působení výstupní veličiny na vlastní vstup

– kladná = odchylka působí stejným směrem jako vstup = kumulační účinek

– nežádoucí

– záporná = odchylka působí proti směru vstupu => kompenzační účinek

– žádoucí pro regulaci systému

– transformace = množina přechodů stavů vedoucí od vstupní veličiny po výstupní

– jednoznačná = jeden vstup => jeden výstup

– víceznačná = jeden vstup => více možných výstupů

– nahodilé chování  x  determinované chování

– typy transformací:

– zesílení, zeslabení, zpoždění průběhu, jednoduché logické operace, selektivní propustnost, generování průběhů, …

 

– v informatice

– interpretované jazyky (např. Java) = sériový systém

– zdrojový kód se překládá a ihned provádí => po řádcích

– univerzální použití, stačí vhodný interpret (překladač)

 

– aplikace = paralelní systém modulů

– každý modul má specifickou funkci, někdy paralelní, někdy potřebuje výstup jiného

– spojeny uživatelským rozhraním

 

– operační systémy = výrazně paralelní víceznačné

– výsledek podle dalších běžících procesů (např. zpoždění operace, …)

 

– distribuované systémy = rozložení výpočtu mezi více procesorů, apod.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!