Základní vyšetřovací metody – maturitní otázka

neurologie

 

   Otázka: Základní vyšetřovací metody

   Předmět: Neurologie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Neurologie – Základní vyšetřovací metody

 

Základní vyšetřovací metody

Punkce

 • lumbální – vpich v oblasti L4 až L5
 • zkouška Queckenstedtova Stookeyho
 • suboccipitální – vpich cisterna magna, přesně pod týlní kostí
 • komplikace punkce – kolaps, náhlá prudká bolest, poranění cévy

 

Radiodiagnostické metody

 • radiografie lebky – boční a předozadní projekce
 • rtg diagnostika míchy – boční a předozadní projekce
 • pneumoencefalografie (PEG) – do mozkových komor se pomocí punkce vpraví vzduch
 • ventrikulografie (VEG) – vzduch se insufluje do boční mozkové komory – dnes nahrazeno ct
 • mozková angiografie – kontrastní látka se vstřikuje do jedné z přívodních mozkových tepen
 • digitální subtrakční angiografie
 • CT – rtg znázornění intrakraniálních struktur měřením hustoty tkáně ve více řezech
 • emisní CT – možno měřit objem krve, průtok a metabolismus mozku
 • NMR – využívá magnetické vlastnosti vodíku
 • myelografie – pomocí kontrastní látky se určují změny v páteřním kanálu
 • perimyelografie (PMG) – kontrastní látka se podává do páteřního kanálu
 • diskografie – kontrastní vyšetření plotýnek
 • pneumoperimyelografie (PPMG) – vzduch do páteřního kanálu
 • gamaencefalografie – mozkové struktury je možno vyšetřit radioaktivními látkami
 • reografie – metoda na zajišťování změn vodivosti tkání v oblasti hlavy

 

Další vyšetřovací metody

 • echoencefalografie
 • dopplerova ultrasonografie
 • termografie
 • měření intrakraniálního tlaku
 • EEG
 • EMG
 • elektrogoniografie
 • vyšetření fatických funkcí
 • vyš. zraku, sluchu, …
 • vyš. praktikých funkcí
 • vyšetřování mozečku

 

Léčba

 • vazoaktivní látky
 • protizánětlivé
 • protiedematózní
 • diuretika
 • myorelaxancia
 • nootropní látky
 • antikoagulancia
 • hemostyptika
 • substituční léčba
 • cytostatika
 • imunosupresiva
 • psychofarmaka

 

Rehabilitace

 • polohování
 • pasivní pohyby
 • aktivní pohyby
 • facilitační postupy
 • relaxace
 • manipulační cviky
 • extenze, trakce
 • masáž
 • elektroléčba, diatermie, ergoterapie

 

Základní pojmy

 • svalový tonus – reflektoricky udržované napětí svalů
 • spasticita – zvýšený svalový tonus
 • rigidita – svalová ztuhlost
 • svalová hypotonia – snížení svalového tonu
 • atrofie svalů – zmenšení rozměrů svalů
 • paréza – částečná obrna
 • plegie – úplná obrna
 • kontraktura – fixované držení končetiny nebo jiné části těla
 • hyperkinézy – chorobné, abnormální mimovolní pohyby
 • tremor – rytmická mimovolní hyperkynéza
 • spazmy – mimovolní kontrakce jednotlivých svalů nebo svalových skupin

 

Všeobecné syndromy poruch pohybového systému

 • periferní obrny – vznikají při poškození kterékoliv části spinálního motorického oblouku
 • metabolické obrny – porucha automatické pohyblivosti
 • centrální obrny – vznikají poškozením kortikospinálních a kortikobulbárních drah
 • míšní syndromy – motorické poruchy
 • extrapyramidové syndromy – hypotonicko-hypokinetický, choreatický, atetonický syndrom a torticollis spastica
 • mozečkový syndrom – svalová hypotonie, porucha koordinace, intenční tremor, nystagmus a závratě
 • hlavové nervy
  • I. hyposomie až anosmie
  • II. porucha zorného pole, zrakové ostrosti
  • III., IV., VI. ptóza, diplopie, nepřímá fotorelaxie, obrna akomodace, strabismus
  • V.neuralgie, trismus, snížení síly žvýkačů
  • VI. obrna, porucha sekrece slz, křeče mimických svalů
  • VIII. závratě, poruchy dýchání, nystagmus, poruchy sluchu
  • IX. dysfágie, porucha chuti
  • XII. obrna jazyka, svalová atrofie
 • syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku – cefalea, nauzea, závratě, oslabení zrakové ostrosti, zvýšený tlak likvoru, zpomalený puls, edematózní papila na očním pozadí

 

Poruchy řeči

 • afonie – šeptání
 • rinolalie – nosová řeč
 • dysartrie – porušená artikulace
 • mutismus – němote
 • balbuties – koktavost
 • myastenická řeč – tichá, šeptavá
 • afázie – motorická a senzorická

 

Poruchy chůze

 • spastická chůze
 • kohoutí chůze
 • tabická chůze – cerebrální chůze
 • parkinsonická chůze
 • hyperkinetická chůze
 • kachní chůze – při myopatii

 

Meningeální syndrom

 • prudké bolesti hlavy
 • zvracení
 • bradykardie
 • porucha vědomí
 • přecitlivělost na světlo a hluk
 • ztuhlost svalů

 

Parietální syndrom

 • afázie
 • ztráta schopnosti číst
 • akalkulie
 • agrafie
 • ztráta schopnosti rozeznávat běžné předměty
 • apraxie

 

Prefrontální syndrom

 • psychické poruchy
 • porucha paměti, intelektu
 • moria
 • gatismus
 • poškození čichového nervu

 

Temporální syndrom

 • snové stavy
 • pseudohalucinace
 • porucha sluchu
 • závratě

 

Okcipitální syndrom

 • fosfény – světelné body
 • neschopnost rozpoznat předměty
 • porucha zraku

 

Porucha vědomí

 • spánek – poruchy
 • somnolence
 • sopor
 • koma
 • koma vigile
 • narkolepsie
 • amence

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!