Kosterní soustava – maturitní otázka z biologie (3)

 

   Otázka: Kosterní soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Brabencová

 

Kosterní soustava

– pasivní pohybový aparát

– orgány jsou kosti

–  soubor kostí = kostra ( skelet)

– spolu s pruhovanými svaly umožňuje pohyb

– kosti kryjí jiné orgány ( mozek, plíce, srdce)

– má ochrannou funkci

 

Tvar kostí

– dlouhé – kosti končetin

– krátké – obratle, kosti ruky

– ploché – lopatka, kost pánevní

 

Povrch kostí

– kryje je okostice ( periost)

– funkce: je bohatě zásobena cévami

vnitřní vrstva obsahuje kostitvorné buňky- jejich činností se tvoří kostní hmota a kost roste do tlouš´tky

– na povrchu kosti se upínají svaly

– působením tlaku vznikají na kostech nerovnosti

– muži mají svaly mohutnější než ženy

 

Vnitřní stavba kosti

– základní tkáň – kostní tkáň

– tvoří ji kostní buňky ( osteocyty) – od sebe odděleny mezibuněčnou hmotou

– mezibuněčná hmota má složku organickou ( ossein) a anorganickou ( fosfor)

– mezibuněčná hmota vytváří vrstvičky – lamely

houbovitá kost – tenké trámečky, které se kříží

– trámečky neprobíhají nahodile, ale v obloucích – ardiektonika kosti

kompaktní kost – z hustě uspořádané kostní tkáně

– lamely jsou vrstveny podél Haversových kanálků – probíhají cévy

– uvnitř těla dlouhých kostí je dřeňová dutina vyplněna kostní dření

kostní dřeň – dětství – červená, později žloutne – je tam tuk, ztrácí schopnost vytvářet červené a bílé krvinky

 

Růst a vývoj kosti

– většina kostí vzniká z chrupavky

– kosti lebeční klenby z vaziva

– vzniká kostnatěním ( osifikace)

 

– kostnatění – do chrupavčitého základu vniknou cévy a kostitvorné buňky ( osteoblasty) → vytvoří se jádro a poté vše ostatní

– růstová chrupavka – kost roste do délky

– okostice – kost roste do šířky

 

Spojení kostí

pevné spojení – 1) chrupavkou-spojení pánevní kosti sponou stydkou, spojení žeber s kostí hrudní)

2) vazivem – švy na lebce

3) srůstem kostí – kost pánevní – kyčelní, sedací a stydká

 

pohyblivé spojení – kloub ( articulatio) – kloubní plocha, kloubní pouzdro a kloubní dutina

– kloubní plochy tvoří vypuklý konec jedné kosti ( hlavice) a vyhloubený koned druhé kosti ( jamka), které do sebe zapadají, na hlavici i jamce je sklovitá chrupavka

– tvar kloubních ploch je různý – kulovitý, válcový, kladkový, sedlovitý

– největší rozsah pohybu – kloub ramenní

– vazivové kloubní pouzdro se upíná na okrajích kloubních ploch – produkován kloubní maz – zmírňuje tření, maz je také zdrojem výživy

 

Popis kostry

– kostra trupu, hlavy, končetin

 

Kostra trupu

– páteř, žebra, hrudní kost

 

páteř ( columna vertebralis)

7 krčních obratlů

12 hrudních

5 bederních

5 křížových

4 – 5 kostrčních

 

obratle ( vertabrae)

– patří mezi krátké kosti

– tělo, oblouk, výběžky

– tělo směřuje dopředu, oblouk s výběžky je obrácen dozadu

– do stran odstupují výběžky příčné, dozadu trnový

– oblouk spolu s tělem uzavírá oblouk obratlový

– nastavení obratlů na sebe – kanál páteřní

– obratle jsou spojeny meziobratlovými chrupavčitými ploténkami

 

krční obratle: nosič ( atlas)  – nemá tělo, skládá se z předního a zadního oblouku, které splývají, na horní ploše jsou dvě kloubní plochy srostlé s kostí týlní – kývavé pohyby hlavy

čepovec ( axis) – z těla, nazývá se zub, otáčivé pohyby hlavy

další obratle     – poměrně malé tělo, otvůrky pro cévy

 

– hrudní obratle ( thorakální) – kloubní plošky pro spojení s žebry

– bederní obratle ( lumbální) – největší ze všech obratlů, tělo posledního vytváří k prvnímu křížovému obratli hranu = předhoří

kost křížová ( os sacrum) – přední plocha – hladká a prohnuta nazad

 

žebra ( costae) – protáhlé ohnuté kosti

– vzadu se připojují hlavicí k hrudním obratlům

–  předu se připojují na chrupavku kosti hrudní

7 párů se ke kosti připojuje přímo = pravá žebra

3 páry se svými chrupavkami přikládají k sedmému páru = žebra nepravá

2 páry – krátké, končí volně = žebra volná

 

kost hrudní ( sternum)  – plochá kost

– v horní části se připojuje kost klíční, po stranách žebra

– skládá se – rukojeť, protáhlé tělo, mečovitý výběžek

 

hrudník ( thorax) – žebra, kost hrudní, obratle

 

Páteř jako celek

– je dvojesovitě prohnuta

– prohnotí dopředu = loróza

– prohnutí dozadu = kyfóza

 

Kostra hlavy

lebka ( cranium)

– mozková část a obličejová část

– chrání mozek

– z vaziva – klenba lební

– z chrupavky – spodina lební

-lebka se skládá z párových kostí, spojeny švy

 

mozková část lebky

lební klenba a spodina lební

– spodina lební – kost týlní, klínová, čelní, čichová

– klenba lební – kost čelní, temenní, spánková, týlní

 

kost týlní ( os occipitale)

– šíjové čáry – slouží k úponu velkých zádových svalů

 

kost klínová ( os spenoidale)

– má křídlovité výběžky

– část těla je přivrácena do dutiny lební, je prohloubena v turecké sedlo – v něm uložena hypofýza

 

kost čichová ( os etmoidaie)

– dírkovaná ploténka

 

kost spánková ( os temporale)

– párová kost

– skládá se: šupina, kost bubínková, skalní,

– ze šupiny vychází výběžek, který s výběžkem kosti lícní tvoří jařmový oblouk

 

kost skalní ( os pectrosum)

– nejtvrdší kost v lidském těle

– má tvar pyramidy

– dutiny pro sluchově rovnovážné ústrojí

 

kost bubínková ( os tympanicum)

– za ušním boltcem je bradavkový výběžek – připojuje se k němu zdvihač hlavy

– může se sem rozšířit zánět středního ucha

– bodcovitý výběžek – zavěšena jazylka

 

kost čelní ( os frontale)

– napárová

– vzniká v místech čelních hrbolků

– tvoří stropy očnic

– vyhloubena očnice pro oční jamku

– 2 očnicové ploténky, tvoří strop očnic

– uvnitř jsou 2 čelní dutiny propojeny úzkými kanálky s dutinou nosní – patří k vedlejším dutinám nosním

 

kost temenní ( os parietale)

– párová kost miskovitého tvaru

– obě kosti odděluju šípový šev

– vzadu se spojují lambdovým švem

 

Obličejová část

– 14 kostí

– 2 dutiny ( očnice) a dutina nosní

 

horní čelist ( maxilla)

– párová

– skládá se z těla a čtyř výběžků

– uvnitř dutina patřící k vedlejším dutinám nosním

– směrem dolů vybíhá dásňový výběžek a v něm jsou lůžka pro zuby

– patrový výběžek  – tvoří podklad tvrdého patra, odděluje dutinu ústní a nosní

 

kost patrová ( os palatum)

– tvoří horní čelist

 

kost lícní ( os zygomaticum)

– párová

– má spánkový výběžek, který tvoří jařmový oblouk

 

kost nosní ( os nasale)

– podkladem pro kořen nosu

 

kost slzní ( os lacrimale)

– jsou vidět na vnitřní části očnice

kost čichová

– stavba stěn dutiny nosní

 

kost radličná ( romer)

– v nosní dutině tvoří nosní přepážku

 

dolní čelist ( mandibula)

– dásňový výběžek pro dolní zuby

 

dolní skořepa nosní ( concha)

– vybíhá do dutiny nosní

 

jazylka

– podpíná jazyk, slouží jako závěs pro hrtan

 

Dutiny v lebce

dutina lebeční -mozkovna

dutina nosní

dutina očnicová

 

Růst a vývoj lebky

– čelní lupínek – kde šípový šev stýká se švem věncovým

– malý lupínek – šípový šev s lambdovým

– malý lupínek zaniká po narození

 

Kostra horní končetiny

kost klíční ( clavicula)

– párová

– lehce esovitě prohnuta

– vpředu se pojí s kostí hrudní, v boku s lopatkou

– je uložena hned pod kůží

 

lopatka ( scapula)

– plochá kost

– přikládá se zezadu

– má trojúhelníkový tvar

– na zadní části lopatky se nachází kostěná hrana, které říkáme hřeben lopatky

– tento hřeben je nad ramenním kloubem ukončen nadpažkem

– nad hřebenem je jáma nadhřebenová, pod hřebenem podhřebenová

-v těchto jámách se upíná spousta zádových svalů

 

kost pažní ( humerus)

– tvoří podklad paže

– párová, dlouhá kost

– proximálně leží hlavice kosti pažní, která se pojí s lopatkou a vytváří kloub ramenní

– pod hlavicí je zúžené místo = anatomický krček – zde nacházíme velký a malý hrbolek kosti pažní ( upínají se na ně svaly)

– chirurgický krček – zde se kost nejvíce láme

– uprostřed je diafýza

– 2 kloubní plochy: kladkovitá – pro skloubení s kostí loketní

kulovitá – pro skloubení s kostí vřetenní

 

kost vřetenní ( radius)

– dlouhá kost

– na palcové straně

– je zde hlavička, která klouže v k. loketní

 

kost loketní ( ulna)

– dlouhá kost

– leží na malíkové straně

– proximálně je rozšířena a je na ní výrazný výčněvek = okovec

– distálně je úzká a je na ní patrný bodcovitý výběžek

 

kosti zápěstní ( karpy)

– tvoří podklad zápěstí

– drobné kůstky 8

– ve dvou řadách

– kost hrášková, háková, trojhranná, trapézová, hákovitá

 

kosti záprstní ( metakarpy)

– tvoří hřbet ruky

– 5

– číslují se římskými číslicemi

 

články prstů ( phalanx)

– palec dva články

– ostatní prsty po třech

 

Kostra dolní končetiny

kost pánevní ( os coxae)

– v dětství se skládá ze tří kostí – kost kyčelní  ( os illium), sedací ( os ischií), stydká ( os pubis)

 

kost kyčelní ( os ilium)

– je zde výrazná lopata, která je nahoře ukončena okrajem = hřeben kosti kyčelní

– hřeben v předu přechází v přední horní trn

 

kost sedací ( ischií)

– směrem dozadu vybíhá v sedací hrbol

– začíná v jamce kyčelního kloubu

 

kost stydká ( os pubis)

– vybíhá z jamky kyčelního kloubu

 

pánev ( pelvis)

– mísovitý tvar

– chrání orgány

– horní části se říká velká pánev, dolní části malá pánev

– nejmohutnější kost v lidském těle

– krček stehenní

– za krčkem se nachází 2 hrboly – malý a velký chocholík

– kost stehenní spojuje s kostí holení kolenní kloub

– koleno ( genu) – podkladem je čéška ( patella) – drobná kost

– chrupavčitě destičky = menisky – vyrovnávají zakřivení styčných ploch

 

kost holenní ( tibie)

– na palcové straně

– proximálně 2 kloubní hrboly

– dole je výběžek, kterému říkáme vnitřní kotník

 

kost lýtková ( fibula)

– dole vbíhá ve vnější kotník

– hlezenní kloub – vytváří ho vnitřní a vnější kotník, dochází v něm k podvrknutí nohy

 

kosti zánártní ( tarzální)

– 7

– největší je kost patní ( Achylova šlacha), hlezenní, loďkovitá, krychlová, 3 klínové

kosti nártní ( metatarzální)

články prstů

 

klenba nožní

– podélná

– příčná

– plochá noha

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!