Dýchací soustava člověka – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka:  Dýchací soustava člověka

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Bukaj

 

 

 

 

Funkce:

 • Zajištění přísunu kyslíku tkáním a odvod oxidu uhličitého
 • Umožňuje buněčnou oxidaci – štěpení cukrů, tuků a uvolněné energie

 

DS tvoří:

 1. HORNÍ CESTY DÝCHACÍ
 2. DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ

 

 • Horní cesty dýchací
 • Hltan

 

Dutina nosní = cavum nasi

 • Je rozdělena přepážkou na 2 části
  • Přední část je chrupavčitá
  • Zadní část tvoří kost radličná & čichová
 • Vystlána:
 1. Sliznice s řasinkovým epitelem
 2. Pod epitelem vlásky produkující hlen
 • Řasinky zachycují prachové částice, ohřívají a zvlhčují vdechovaný vzduch
 • nosní spojena s vedlejšími dutinami nosními à vystlány sliznicí a vyplněny vzduchem

 

Hltan = pharynx

 • Rozdělen na 3 části:
 1. Nosohltan
 2. Ústní část hltanu
 3. Hrtanová část

 

 1. Nosohltan = nasopharynx
 • Zde ústí Eustachova trubice, která je spojena se středním uchem
  • Vystlána sliznicí s řasinkovým epitelem
  • Pod epitelem žlázky produkující hlen
 • Nosní mandle

 

 1. Ústní úsek hltanu
 • Křižovatka dýchacích a trávicích cest

 

 1. Hrtanový úsek hltanu
 • Plynule navazuje na hrtan a jícen
 • Vchod do hrtanu chráněn hrtanovou příklopkou = EPIGLOTIS
 • Mezi nosohltanem a ústní části je patrovohltanový závěr – tvořen měkkým patrem, při dýchání visí dolů, při jídle a mluvení se uzavírá

 

 • Dolní cesty dýchací
 • Hrtan
 • Průdušnice
 • Průdušky
 • Plíce

 

Hrtan = larynx

 • Trubicovitý dutý orgán
 • Po stranách jsou zavěšeny laloky štítné žlázy
 • Tvořen:
 1. Štítná chrupavka (vytváří ohryzek)
 2. Prstencová chrupavka
 3. 2 hlasivkové chrupavky
 • Součástí hrtanu je HRTANOVÁ PŘÍKLOPKA – uzavírá vchod do hrtanu při polykání, podílí se na tvorbě hlasu, uloženo hlasové ústrojí

 

Hlasové ústrojí

 • Nachází se v hrtanu
 • Hrtanová dutina má tvar přesýpacích hodin a nejužší části jsou rozepjaty dvě slizniční blány = nepravé hlasivky – jsou nepohyblivé, na tvorbě hlasu se nepodílí
 • Pod nepravými hlasivkami se nachází dvě slizniční řasy = pravé hlasivky – rozepínají se od chrupavky štítné k chrupavce hlasivkové, ohraničují hlasovou štěrbinu
 • Při klidném dýchání je hlasová štěrbina široce rozevřená
 • Pomocí hrtanového svalstva se štěrbina rozšiřuje a zužuje à napínání a uvolňování hlasivek
 • Těsně před mluvením dochází k napnutí pravých hlasivek a uzavření hlasové štěrbiny
 • Při vydechování vzduchu dochází k rozražení hlasové štěrbiny à rozechvění hlasivekà střídavé otevírání a uzavírání hlasové štěrbiny à rozechvěn vzduch nad hlasivkami a vzniká tzv. základní tón (není to ještě lidský hlas) à až rozechvěním vzduchu v rezonančních dutinách v hrtanu a dutině ústní dochází k zesílení a harmonickému zabarvení základního tónu
 • Artikulace se tvoří v rezonančních dutinách, vzniká pomocí rtů, jazyka, zubů a pater

 

Rust hrtanu

 • V období puberty se zrychluje růst hrtanu a vniká disproporce hrtanu a hlasivek, hrtan roste rychleji než hlasivky, to vede k hlasové mutaci (u chlapců větší než u dívek)

 

Prudušnice = trachea

 • Navazuje na hrtan
 • Pružná trubice dlouhá 12cm
 • Vyztužená chrupavkami podkovovitého tvaru, které jsou spojeny vazivem
 • Vystlána sliznicí s řasinkovým epitelem
 • Přítomny hlenové žlázky

 

Prudušky = bronchi

 • Rozlišuje pravou a levou průdušku
 • Zanořují se do plic a mnohonásobně se větví

 

Ochrana dýchacích cest

 • Ochrannou fci má řasinkový epitel & hlen – zachycuje nečistoty a prachové částice, pohybem řasinek je posunován hlen ven
 • Činnost bývá narušena u kuřáků, pokud se do DC dostane větší pevná částice nebo je víc nahromaděného hlenu, vyvolá to kašel

 

Plíce

 • Vlastní dýchací orgán
 • Probíhá zde výměna plynů mezi vnějším prostředím a krví
 • Jsou lehké, pružné, houbovité, v mládí světle růžové, ve stáří šedé až černě mramorové
 • Uloženy v dutině hrudní
 • Tvořeny pravou a levou plící vakovitého tvaru

 

Tvar a povrch plic

 • Tvar přizpůsoben tvaru dutiny hrudní
 • Rozlišujeme:
  • Spodinová báze = plicní plocha – nasedá na bránici
  • Žeberní plocha – kopíruje postavení žeber
  • Mezihrudní plocha – je vyhloubená (otisk srdce) – více patrné na levé plíci, uprostřed je tzv. plicní branka = hilus à vstupují průdušky, větvení plicní tepny, vystupují plicní tepny a mízní cévy
 • Každá plíce je rozdělena zářezy na laloky, pravá plíce má 3 laloky, levá 2
 • Povrch plíce kryje vazivová blána = POPLICNICE – ta přechází na stěny dutiny hrudní v tzv. POHRUDNICI – uzavírá dvě dutiny pohrudniční, prostor mezi dutinami je mezihrudí = MEDIASTINUM – v něm uloženo srdce, prochází tudy velké cévy, část průdušnice, jícen, průdušky, prostor kolem vyplněn řídkým tukovým vazivem
 • Prostor mezi poplicnicí a pohrudnicí je vyplněn malým množství tekutiny, která zabraňuje tření při dýchání, je v ní negativní nitrohrudní tlak

 

Vnitrní stavba plic

 • Uvnitř plic se rozvětvují průdušky, končí tenkými prudušinkami = bronchioly
 • Průdušinky navazují na alveolární chodbicky, ty ústí v plicní vácky, jejich stěny se vyklenují v plicní sklípky
 • Stěny plicních sklípků jsou tenké, tvořeny jednovrstvým epitelem, na vnější straně jsou opředeny sítí vlásečnic, jsou dobře prokrveny

 

 • Dýchací pohyby
 • Výměna vzduchu v plicích = ventilace plic – uskutečňuje se střídavým zmenšováním a zvětšováním dutiny hrudní

 

zení dýchacích pohybu

 • Probíhá jako nepodmíněná reflexní činnost
 • Centrum řízení je v prodloužené míše; vznikají vzruchy, které jsou vedeny k dýchacím svalům
 • Když se zvýší koncentrace O2, je dýchací centrum více drážděno à rychlejší a prohloubené dýchání, při malé koncentraci CO2, je dýchání méně intenzivní a ne tak hluboké
 • Dýchací jsou také ovlivňovány mozkovou kůrou à můžeme měnit dechovou frekvenci, hloubku dechu, zadržet dech, atd.

Ventilace plic

 

Vdech = inspirium

 • Hrudní se zvedá a rozšiřuje činnost dýchacích svalů
 • Dochází k nasávání vzduchu
 • Hlavními svaly jsou:
 1. Bránice – zplošťuje se a mírně klesne
 2. Mezižeberní svaly zevní – zdvihají žebra, hrudní kost se posouvá dopředu
 • U dětí převládá brániční dýchání = abdominální
 • U dospělého převažuje smíšené dýchání nebo žeberní = costální

 

Výdech = expirium

 • Hrudník se vrací do původní polohy
 • Návratu napomáhá hmotnost hrudníku, pružnost plic, tlak vnitřních orgánů v dutině břišní (tlačí na bránici)
 • Při tělesné zátěži se na výdechu podílí vnitřní mezižeberní svaly

 

Vnitrní kapacita plic

 • Měříme pomocí spirometru
 • Maximální výdech po maximálním nádechu – objem plic
 • Tímto však nezjistíme úplnou kapacitu plic kvůli zbytkovému vzduchu = reziduální vzduch (1-2l)
 • Kapacita plic je 2-2,5l

 

Dechová frekvence

 • Počet vdechu a výdechu za minutu
 • Průměrná dechová frekvence je 16 vdechů/min.

 

 • Dýchaní a transport dýchacích plynu

Činnost DS je RESPIRACE = dýchání – uskutečňuje se pomocí oběhové soustavy, která rozvádí O2 po těle a zpět do plic přivádí CO2

Transport O2 se uskutečňuje ve 4 pochodech:

 1. Transport ze zevního prostředí do plicních sklípků (nádech)
 2. Difuze O2 z plicních sklípků do krevních vlásečnic (sklípky jsou hustě protkány vlásečnicemi)
 3. Transport do vlásečnic jednotlivých tkání
 4. Difuze z krve do tkáňových buněk

Transport CO2 se uskutečňuje stejně, jen v opačném pořadí

Druhy dýchání:

 1. ZEVNÍ = plicní – výměna dýchacích plynů mezi plícemi a krví
 2. VNITŘNÍ = tkáňové – výměna dýchacích plynů mezi krví a tkáněmi

Dospělý jedinec přijme 250ml O2 a vydá 200ml CO2

Po vdechu se dýchací cesty plní vzduchem = alveolární vzduch à výměna plynů mezi krví a alveolárním vzduchem à výměna se uskutečňuje difuzí na základě rozdílných parciálních tlaků dýchacích plynů

 

 • Hypoxie, anoxie

Hypoxie

 • Snížení obsahu kyslíku v krví
 • Nedochází k poklesu pod kritickou hranici
 • Příčinou může být pohyb v prostředí se sníženým obsahem kyslíku (nadmořský výška, při požárech)
 • Anémie, činnost srdce, doprovodným jevem může být cyonóza

 

Anoxie

 • Naprostý nedostatek kyslíku
 • Snížení kyslíku pod kritickou hranici


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!