Kosti dolní končetiny – maturitní otázka

 

   Otázka: Kosti dolní končetiny

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Kosti dolní končetiny

 

Kosti dolní končetiny

 Pánevní pletenec

 • 2 kosti pánevní osa coccae, vpředu spojeny symfýzou, vzadu připojené ke kosti křížové
 • pánevní kost vznikla srůstem tří kostí: kyčelní, stydká a sedací kost a všechny se setkávají v acetabulu

 

 Kost kyčelní

 • ala osa ilium – lopata kosti kyčelní vybíhá nahoru
 • nahoře je hrana krista iliaca, vpředu končí trnem spina iliaca anterior, spina iliaca superior, dozadu jde spina iliaca postarior inferior a posterior superior
 • oblouk uvnitř konší spina ischiadika, vzadu kloubní plocha pro přípoj křížové kosti – facies auricularis

 

 Kost sedací

 • dolů rameno – ramus osis ischii – tvar „L“
 • hrbol sedací kosti

 

 Kost stydká

 • tělo
 • hrbol stydké kosti – tuberculum pubikum
 • os pubis a os ischii obkružují ucpaný otvor – foramen obturatum, membrána obturatoria

 

 Femur

 • kost stehenní
 • hlouhá, nejmohutnější kost
 • caput femur – hlavice
 • colum femoris – krček
 • trochanter major a minor – velký a malý chocholík
 • tělo – corpus femoris – krček svírá s tělem inkvinační úhel 125°
 • dole nápadné dvě kondyly – kondylus medialis a leterális, nad nimi dva epikondyly
 • vpředu jamka fossa patelaris – zapadá do ní čáška

 

 Patela

 • čéška
 • uvnitř šlachy čtyřhlavého svalu – quadricepsu
 • trojúhelníkový tvar
 • zadní strana povlečena chrupavkou a zapadá částečně do kolenního kloubu

 

 Kosti bérce

 • ossa pruris

 

 Tibia

 • Kost holenní
 • nahoře condylus medialis a lateralis tvoří kloubní plochy kolenního kloubu
 • kloubní plocha pro připojení fibuly dole
 • dole vnitřní kotník – maleolus medialis – na palcové straně

 

 Fibula

 • kost lýtková
 • drobná tenká kost
 • na malíkové straně
 • snadno se láme, nemá opěrnou fci
 • nezasahuje do kolenního kloubu
 • dole výběžek tvořící zevní kotník – maleolus laterális

 

 Kosti nohy

 • zánártní kosti – fanus
 • nártní kosti – metatarzální
 • články prstů – phalanges

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!