Spotřeba vody v domácnosti

ekologie

 

Téma: Spotřeba vody v domácnosti

Předmět: Ekologie, Člověk a prostředí

Přidal(a): Magdalena Hybnerová

 

 

Cíl úkolu:

Zjistit k jakým únikům vody může dojít kvůli kapajícímu kohoutku, zjistit kolik vody spotřebujeme v naší domácnosti a určit, jak by se toto číslo dalo snížit.

 

A) Urči, jaký je objem jedné kapky vody a k jakým únikům vody může v domácnosti dojít kvůli kapajícímu kohoutku.

 

Pomůcky:

kádinka nebo sklenice, odměrný válec, stopky, kalkulačka

 

Postup práce:

1) Nech vodu z kapajícího kohoutku kapat do prázdné kádinky nebo sklenice a počítej kapky. Současně měř čas, za jak dlouho do nádoby nakape 50 kapek (změřený čas využiješ v dalším úkolu). Po odpočítání 50 kapek změř objem vody injekční stříkačkou. Postup opakuj třikrát a poté vypočítej průměr.

Měření 1 Měření 2 Měření 3
3 ml 3.5 ml 3.2 ml
43.19 s 33.78 s 35.52 s

Vprůměr = (3 + 3.5 + 3.2) / 3 = 3.23 ml

 

2) Z průměrného objemu vypočítej průměrný objem jedné kapky vody.

Vkapka = Vprůměr / 50 = 0.065 ml

 

3) Vypočítej, kolik vody unikne z kapajícího vodovodního kohoutku za 1 hodinu, 1 den a 1 rok. Zapiš všechny údaje i výpočty

Tprůměr = (43.19 + 33.78 + 35.52) / 3 = 37.5 s

Vhodina = 3600 / 37.5 * 3.23 = 310.08 ml

Vden = 86400 / 37.5 * 3.23 = 7441.92 ml

Vrok = 31536000 / 37.5 * 3.23 = 271.63 l

 

B: Odhadni a poté zjisti spotřebu vody ve vaší domácnosti.

 

Postup:

  • Nejprve zkus odhadnout, kolik litrů vody přibližně spotřebujeme za jeden den při činnostech uvedených v tabulce.
  • Poté vyhledej údaje o spotřebě na internetu a porovnej s odhadem. Vše zapiš do tabulky.
Činnost Odhad – spotřeba vody v litrech Vyhledané údaje – spotřeba vody v litrech Rozdíl – vyhledaný údaj mínus odhad v litrech
Spláchnutí toalety 4 6 2
Koupel ve vaně 70 125 55
Sprchování 50 60 10
Mytí nádobí v myčce 15 10 -5
Mytí nádobí ve dřezu 3 20 17
Mytí nádobí pod tekoucí vodou 20 200 180
Praní v pračce 35 40 5
Mytí rukou 0.5 3 2.5
Pití 2 3 1
Vaření 5 6 1
Průměrná denní spotřeba domácnosti na 1 osobu za den 100 89 -11

 

4) Po dobu 7 dnů zapisuj vždy ve stejný čas stav vodoměru vaší domácnosti (Pozor! Některé domácnosti mají 2 vodoměry – zvlášť na studenou a teplou vodu). Zapiš do tabulky.

 

  Den 1 Den 2 Den 3 Den 4 Den 5 Den 6 Den 7
Spotřeba vody v litrech 222 187 232 214 202 195 211

 

5) Ze získaných údajů vypočítej průměrnou denní spotřebu vaší domácnosti na osobu a den. Údaj porovnej se svým odhadem a s údajem vyhledaným na internetu.

 

6) Zapiš všechny údaje a výpočty.

Naše domácnost má 4 členy.

Vcelkem = 222 + 187 + 232 + 214 + 202 +195 + 211 l

Vcelkem = 1463 l

Vdenně = Vcelkem / 7 = 209 l

Vden/osoba = Vcelkem / 4 = 52.25 l

Naše rodina spotřebovává méně vody, než údaj, který jsem našla na internetu. Spotřebováváme o  36.75 l/osobu/den/litr méně.

 

7) Nezapomeň uvést internetové zdroje, kde jsi našel/našla požadované údaje.

  • https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/kolik-vody-spotrebujete-a-kde-vsude-se-da-usetrit.A080331_012434_viteze_hla#:~:text=Na%20jedno%20spl%C3%A1chnut%C3%AD%20pln%C3%A9%20n%C3%A1dr%C5%BEky%20spot%C5%99ebujete%20i%20deset%20litr%C5%AF%20vody.
  • https://www.scvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/spotreba-vody/#:~:text=P%C5%99%C3%ADklad%20pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A9%20denn%C3%AD%20hodnoty%20spot%C5%99eby,80%20K%C4%8D%2Fosobu%20a%20den.

 

Závěr a shrnutí:

a) Dochází ve vaší domácnosti k úniku vody z důvodu kapajících kohoutků? Pokud ano, navrhni řešení.

Naštěstí nedochází, ale pokud by docházelo, doporučila bych vyměnit baterie.

b) Jak dopadla vaše domácnost v porovnání s průměrem? Uvědom si však, že během týdenního měření spotřeby vody všichni členové spotřebovávali vodu i mimo domácnost, například v práci nebo ve škole, a zahrň tuto skutečnost do hodnocení.

Naše rodina si vedla dobře. A kvůli aktuální situaci, jediný člen chodil během tohoto týdne do práce, proto si myslím, že i kdybychom byli všichni celou dobu doma, vedli bychom si dobře.

c) Navrhni alespoň pět způsobů, jak lze ve vaší domácnosti šetřit vodou, aby se spotřeba vody snížila.

Mohli bychom si dávat kratší sprchy, protože to je jedním z našich „prohřešků“. Také bychom mohli vodu na zalévání květin a např. vytírání nosit ze studny na zahradě. Mohli bychom znovu využívat vodu, kterou oplachujeme nádobí, které nelze dát do myčky. Mohli bychom také úplně             vyměnit koupele ve vaně za sprchy, anebo například více vysávat prach a méně vytírat podlahy.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!