Nemoci postihující periferní nervový systém

neurologie

 

   Otázka: Nemoci postihující periferní nervový systém

   Předmět: Neurologie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Neurologie – Nemoci postihující periferní nervový systém

 

Nemoci postihující periferní nervový systémy

Neuralgie

 • projev porušené citlivosti v podobě bolesti v inervační oblasti určitého periferního nervu
 • Klinický obraz
  • bolest je záchvatovitá
  • bolest je prudká, lokalizovaná
 • Příčina
  • primární neuralgie – anatomické změny v celém průběhu postiženého nervu
  • sekundární neuralgie – otrava olovem, rtutí, urémie, DM, infekce, nádory, poúrazové stavy
 • neuralgie trojklanného nervu – bolesti v oblasti n. trigeminus
 • Klinický obraz
  • bolest
  • kontrakce mimických svalů
  • pocit úzkosti
  • hyperémie obličeje
  • slzení očí
  • sekrece z nosu
 • Léčba
  • medikamentózní – antiepileptická, vitamíny, infuze Mezokainu, MgSO4
  • fyzikální terapie – ionoforéza, ultrazvuk
  • chirurgická léčba – blokáda nervu

 

Vertebrogenní nemoci (diskopatie)

 • časté nemoci páteře, které se projevují změnami na páteři s neurologickou symptomatologií (iritace a leze kořenu míšních)
 • každá plotýnka má: hlenové jádro, vazivový prstenec, chrupavčitou ploténku, která těsně přilne na tělo obratlů
 • příčina poškození – spondylóza a spondylartróza, deformace páteře, zatížení páteře, chybná funkce páteře.
 • cervikokraniální syndrom – typické jsou bolest a závratě, blokáda krční páteře, spazmus šíjového svalstva
 • cervikobrachiální syndrom – bolesti, které začínají v šíji a vystřelují do horních končetin
 • lumboischialgický syndrom – hyperestézie, svalová hypotonie svalů předkolení, prudká bolest v kříži, nemoc se nemůže pohnout, bolesti se stupňují při tlaku (na stolici, kašel, …)
 • léčba
  • akutní stadium – odstranění bolesti, svalová relaxace, repozice vyklenutého disku, úlevová poloha, trakce a manipulační manévr, aplikace tepla, akupunktura
  • chronické stadium – léčba přetrvává, rehabilitace, úprava pracovních návyků
  • chirurgická léčba je indikována pokud se těžkosti nezmírní do 6 týdnů, jsou výrazné bolesti, snížení svalové síly, atrofie svalů, porucha sfinkterů

 

Léze periferních nervů

 • poškození hlavových nebo periferních nervů různého stupně
 • následkem poškození dochází k periferní obrně, která je lokalizovaná na končetinách nebo v oblasti hlavy.
 • klinický obraz
  • porucha hybnosti
  • trofické změny na svalech a kůži
  • zvýšená dráždivost
  • spasmy a kontraktury
  • vegetativní příznaky
 • léčba:
  • medikamntózní – potní kůry, vitamíny, kortikoidy, lokální ošetření oka
  • fyzikální léčba – teplo, jodová maska na prokrvení
  • chirurgická léčba – anastomóza n. facialis, plastická operace mimických svalů
 • může dojít k poškození téměř všech nervů, obrny a poruchy citlivosti na HK (leze plexus brachialis), porucha flexe a extenze ruky (leze n. radialis), porucha jemné motoriky (leze n. ulnaris)

 

Polyneuritidy

 • onemocnění více míšních periferních nervů, někdy i hlavových
 • příčina
  • infekční
  • toxická
  • exotoxická
  • cévní
 • klinický obraz
  • hyporeflexie
  • svalová hopotonie až atrofie
  • trofické poškození kůže
  • porucha citlivosti apd.
 • léčba
  • vždy základní onemocnění

 

Poliomyelitis anterior acuta

 • infekční virové onemocnění nervového systému, kdy dochází k periferním obrnám, které jsou lokalizované akrálně
 • klinický obraz
  • akrální paraplegie nebo paréza DK bez poruchy citlivosti se svalovými atrofiemi a trofickými změnami kůže
 • prevence
  • očkování – Sabinova vakcína
 • léčba
  • vitamíny kortikoidy, vazodylatancia, rehabilitační program

 

Roztroušená skleróza – sclerosis multiplex

 • demyelinizační onemocnění charakterizované příznaky spastické obrny, mozečkovým syndromem, příznaky poškození některých mozkových nervů, někdy sfinkterů.
 • často se vyskytuje mezi 20-40 lety věku, není u žluté rasy
 • patofyziologie
  • tvorba chorobných ložisek, které jsou rozeseté v bílé hmotě mozku, míchy a mozečku
  • v některých ložiskách jde o rozpad myelinových pochev nervových vláken
 • příčina
  • infekce převážně virová, autoimunita
 • klinický obraz
  • zrakové poruchy
  • nejistoty při chůzy
  • časté močení
  • parestézie
  • spastická paraparézy dolních končetin není vyloučená také kvadruparéza, někdy i centrální leze obličejového nervu
  • porušená citlivost
  • ataxie
  • intenční tremor
  • porucha sfinkterů
  • sexuální poruchy
  • psychiatrické příznaky
 • diagnostika
  • v séru je přítomna kys. linolová
  • likvor zvýšené lymfocyty a celková bílkovina
  • imunoglobuliny
  • evokované potenciály – zrakové, sluchové, somatické
  • CT – atrofie, ložiska bez myelinu
  • NMR – přesnější než CT
 • léčba
  • nemocným škodí prochladnutí, infekce, těžká fyzická práce, gravidita
  • léčba – vitamíny, kortikoidy, vazodilatační léčba, jodové preparáty, imunosupresiva, myorelaxancia, rehabilitace

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!