Gonozomální dědičnost – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Gonozomální dědičnost

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): janistka

 

 

 

 

Gonozomální dědičnost

 • rozmnožování: pohlavní – progresivnější kombnace znaků

nepohlavní

 • karyotyp: muži 46 XY

ženy 46 XX

 • chromozomy : autozomy – barva očí, kůže

gonozomy = heterochromozomy – urč. Pohlaví

 • savčí typ (typ Drosophila)
 • samice XX, samci XY (všichni savci, většina hmyzu, některé ryby, obojživelníci, plazi, většina dvoudomých rostlin)

 

ptačí typ (typ Abraxas)

 • samice XY, samci XX (ptáci, motýli, některé ryby, obojživelníci, plazi)
 • používají se i symboly ZW, ZZ

 

 • typ protenor

samice XX, samci X0 (včely, ploštice, některý rovnokřídlý hmyz)

 

 • určení počtem chromozomů

haploid, diploid ( 32,16), sociální hmyz)

 

– homogametické pohlaví – XX

– heterogametické pohlaví – XY, X0

 

dědičnost přímá: gen je umístěn na chromozomu Y, vloha se dědí z otců na syny (otec předává chromozom Y vždy pouze synům)

dědičnost křížem: gen je umístěn v heterologní části chromozomu X, vloha se dědí z otců na dcery, z matek na syny (matka předává chromozom X synům, otec předává chromozom X dcerám)

 

 • gonozomální chromozom X

– 1098 genů, opakující se sekvence

– jeden z chromozomů X zůstává neaktivní, k inaktivaci (= lyonizaci) dochází u člověka v 16. dni po vytvoření zygoty

– neaktivní chromozom: tvz. Sex chromatin – Barrovo tělísko

 

 • gonozomální chromozom Y
  • 78 genů, 50. mil. Bází, 6 milionů palindromy = AGA
  • gen SRY – zajišťuje diferenciaci varlat
  • začne produkovat testosteron – Heiligovi buňky
  • antimilerovský hormon = ANH – Sentoliho buňky
  • ( Milerovy chodby – vznik vejcovodů, dělohy)
  • vznik Volfových chodeb

 

 • znaky pohlavím ovlivněné
 • založeny také autozomálně
 • genetický podklad je heterozygotní
 • dominance alely se zdánlivě mění v recesivitu
 • například předčasná plešatost – odpovídá za ni alela P
 • muži PP, Pp plešatí, pp normální porost vlasů
 • ženy PP plešaté (vlasy velmi řídké), Pp a pp normální porost vlasů
 • pohlaví ovlivňuje fenotypový projev pouze u heterozygotů (Pp muži plešatí, Pp ženy normální porost – vliv pohlaví)
 • poruchy v sestavě pohlavních chromozomů
  • X0 Turnerův syndrom (1 : 3000)
  • XXY Klinefelterův syndrom (XXXY, XXXXY) (1 : 800)
  • XXX superfemale (1 : 1000)
  • XYY supermale (1 : 900)

 

Mimojaderná dědičnost

 • semiautonomní organismy
 • mitochondrie, plastidy
 • chondrogeny – mitDNA
 • plastogeny – cpDNA
 • plazmogeny – cytoplazma
 • plazmidy – prokaryota
 • plazmon = soubor všech genů
 • dědí se prostřednictvím vajíčka = matroklinní dědičnost
 • panašování listů rostlin – cpDNA
 • mitDNA – kruhová, geny pro funkci mitochondrie, dýchací řetězec
 • mitochondriální mutace u člověka = LHON


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!