Lipidy – maturitní otázka z biochemie

biochemie

 

   Otázka: Lipidy

   Předmět: Biochemie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Biochemie – Lipidy

 

Lipidy

 • estery karboxylových kyselin a alkoholů
 • zásobní zdroj energie
 • stavební látky – membrány
 • zdroj esenciálních karboxylových kyselin
 • tepelná izolace
 • ochrana, fixace
 • rozpouštědlo pro určité látky

 

Jednoduché = neutrální lipidy

 • triacylglyceroly (TAG, TGL) – ester mastných kyselin + glycerol, zásobní forma lipidu v tukové tkáni
 • vosky – včelí, ovčí – lanolin

 

Složené = polární lipidy

 • fosfolipidy – hlavní stavební součást biomembrán
 • glykolipidy – hlavně v nervové tkáni jako stavební materiál

 

Mastné (karboxylové) kyseliny

 • nasycené – jednoduché vazby – př. kys. máselná
 • nenasycené – dvojné vazby – př. kys. palmitová

 

Metabolismus lipidů

 • hydrolytické štěpení (je přítomna voda) -> mastné kyseliny + alkohol
 • enzymy – lipázy – žaludeční a pankreatické + emulgující žluč
 • chilomikrony – transportní částice uvnitř nepolární TAG, estery cholesteroly, obal z fosfolipidů a cholesterolu – trochu s vodou spolupracují + appoproteiny (A, B, C, D, E) – podílí se na zpracování => lipoproteinová částice

 

Lipoproteinové třídy v krevní plasmě

 • chilomikrony
  • VLDL – lipoproteiny s velmi nízkou hustotou – transport TAG syntetizovaných v játrech do jiných tkání, výměna – esterifikovaný cholesterol z HDL za volný cholesterol
  • LDL – lipoproteiny s nízkou hustotou – obsahuje hodně cholesterolu, hlavní dodavatel cholesterolu do periferních tkání a buněk
  • HDL – lipoproteiny s vysokou hustotou (málo tuku, hodně bílkovin) – zdroj lipoproteinů, zpětný transport do LDL a tkání do jater, játra – jediný orgán schopný přejímat a zužitkovat cholesterol ve velkém množství
  • fce – udržet obsah ve vodním prostředí a transportovat po těle
  • dostane se k lipoproteinové lipáze v endotelu cév -> štěpení tuků na mastné kyseliny a glycerol
  • mastné kyseliny se vážou na albumin – transport krví do tkání
  • dopravují mastné kyseliny z potravy do tkání a cholesterol z potravy do tkání
  • další lipoproteinové komplexy – transport z jater

 

Katabolismus lipidů – MK, glycerol

 • 1- odbourávání MK – stejný postup u MK z potravy i vlastních lipidů
  • MK – nejvydatnější zdroj energie – velké množství H
  • beta-oxidace – v matrix mitochondrie – nejdříve aktivace MK, přestup MK do mitochondrie pomocí specifického přenašeče karnitinu
  • průběh beta-oxidace – linelova spirála – 4 reakce
   • 2x dehydrogenace – FAD,k NAD
   • hydratace
   • thiolýza – odštěpení acetyl – CoA
   • řada je zkrácena o 2 uhlíky a stále to dělá dokola
   • v každé otáčce vzniká vodík (do dýchacího cyklu) a acetyly (do Krébsova cyklu)
   • energetický zisk – počet otáček x 5 ATP + počet acetyl (-CoA x 12ATP)
   • význam – velký energetický zisk proti glykolýze, ale je nutný kyslík (do těla je mnohem větší přísun G bez kyslíku)
 • 2- metabolismus glycerolu
  • glycerol -> glyceraldehyd-3-P (meziprodukt glykolýzy) při glukoneogenezi se mění na G, při glykolýze se mění na energii
  • z glycerolu vznikne aktivovaný glycerol a poté nové lipidy

 

Anabolismus lipidů

 • biosyntéza MK
 • ve většině tkání – hl. játra, tuková tkáň, ledviny, mozek
 • většinou obráceně než při degradaci
 • identické meziprodukty s beta-oxidací
 • rozdíly: v cytoplasmě, jiné enzymy, 2 enzymové systémy
 • výchozí látka – AcCoA->malonylCoA (C řetězce postupně ve spirále, maximum C16, další prodloužení v endoplasmatickém retikulu, energetická spotřeba 49 ATP)

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!