Triblastika – maturitní otázka

 

   Otázka: Triblastika

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Lucie

 

 

Tělo tvořeno 3 zárodečnými listy

Dvojstranná souměrnost

Přední část těla – zmnožení nervové tkáně, smyslové orgány

Zadní část těla

Rozlišujeme hřbetní a břišní strany

 

 • řady
 • a řada: Prvoústí (Protostomia)
  • ústní otvor z blastoporu (prvoúst)

 

 • b řada: Druhoústí (Deuterostomia)
  • z blastoporu vzniká řitní otvor, ústní otvor vzniká na opačném konci těla

 

Prvoústí (Protostomia)

 • ústní otvor z blastoporu (prvoúst)
 • řitní otvor se vytváří na opačném konci
 • nervová soustava na břišní straně těla
 • cévní soustava na hřbetní straně

 

Podle dokonalosti a vzniku tělní dutiny

 • schizocoel – dutina vyplněná parenchymatickými buňkami (ploštěnci)
 • pseudocoel – potlačení parenchymu Þ dutina vyplněná mízou
 • coelom – pravá tělní dutina v mezodermu

 

Prvoústí se schizocelní tělní dutinou

 1. kmen: PLOŠTĚNCI
 • třída: Ploštěnky
 • třída: Motolice
 • třída: Tasemnice
 1. kmen: PÁSNICE
 2. kmen: MECHOVNATCI
 3. KMEN PLOŠTĚNCI (Plathelminthes)
 • ploché tělo bez řitního otvoru
 • volně žijící formy a parazité
 • tělní pokryv
 • jednovrstevná pokožka s řasinkami a žlázkami
 • pokožka s kutikulou (výskyt vnitřní parazité)
 • kostra není vyvinutá
 • svalová soustava – podkožní svalový vak
 • trávicí soustava
 • slepě ukončena
 • gastrovaskulární soustava
 • ústní otvor + různě rozvětvené střevo
 • cévní soustava – není vyvinutá
 • dýchací soustava – celým povrchem těla
 • vylučovací soustavaprotonefridie (plaménková buňka s bičíkem + vylučovací kanálky)
 • nervová soustava (provazcovitá) – párová mozková zauzlina + nervové kruhy
 • smysly
 • umístěny hlavně na předním konci těla
 • hmatové laloky, miskovité očka, statocysta (určuje polohu), chemoreceptory
 • rozmnožování
 • převážně hermafrodité
 • většinou vývin nepřímý (přes larvu)
 • parazité mívají složité cykly

 

třída Ploštěnky

 • žijí volně
 • vyskytují se ve sladké, slané vodě a půdě
 • jednovrstevná pokožka – pigmentace a rhabdity
 • při podráždění se vymrští
 • vytváří slizový obal
 • vysoká regenerační schopnost
 • citlivé indikátory znečištění
 • rozmnožování
 • nepohlavní – příčné dělení
 • pohlavní – vajíčka kladeny v kokonech (zámotek – ochranný obal pro vajíčka)
 • vývin

 

sladkovodní – přímý

mořské – nepřímý (Müllerova larva)

 • Zástupci
 • ploštěnka mléčná, potoční, černá a horská

třída Motolice

 • tělo listovitého tvaru
 • vnější i vnitřní parazité obratlovců
 • k hostiteli přichyceny přísavkami (ústní a břišní)
 • potlačeny některé tělní soustavy
 • rozmnožování
 • hermafrodité
 • ve vývoji 2 i více hostitelů (vždy měkkýš)
 • Zástupci

 

Motolice jaterní

 • v dospělosti žije v játrech ovcí a skotu ® oplozená vajíčka s výkaly z těla ® voda ® larva miracidium (obrvená) ® plž (bahnatka malá) ® sporocysta ® larva redie (nepohyblivá) ® larva cerkarie (pohyblivá, vzniká rozpadem redie) ® voda ® adoleskarie (=cysta) na ponořených rostlinách ® spasená zvířetem ® motolice

 

Motolice střevní

 • způsobuje bolesti břicha, průjmy, smrt (i člověk)

 

Motolice psí (2 mezihostitele – plž, kaprovitá ryba)

Krevnička močová

 • gonochorist!!! s pohlavním dimorfismem
 • sameček nosí samičku v břišní rýze
 • způsobuje těžké záněty močového měchýře
 • nemoc – bilharzióza (onemocnění tropických a subtropických oblastí)

 

III. třída Tasemnice

 • endoparazité střeva
 • přizpůsobené k životu
 • věnec příchytných háčků (rostelum) a přísavky
 • silná kutikula
 • tělo: hlavička (scolex), krček, články (proglotidy, 3-3000), poslední článek obsahuje oplozené vajíčka
 • chybí – smyslová, nervová soustava a trávicí soustava Þ příjem potravy celým povrchem těla
 • larva (onkosféra) ® do svalů (jater, mozku): larvocysta (boubel)
 • rozmnožování
 • hermafroditi
 • ve vývoji 2-3 mezihostitele

 

 • Zástupci

Tasemnice bezbranná (délka 3-12 m)

 • hlavička se čtyřmi přísavkami bez háčků
 • mezihostitelem je skot
 • dospělec – ve střevech šelem, člověka

 

Tasemnice dlouhočlenná (délka 2-8 m)

 • přísavky i háčky
 • mezihostitelem je prase
 • dospělec – ve střevech šelem, člověka

 

Škulovec široký (délka až 20 m, až 40 000 článků)

 • ucpává trávicí trubici
 • vylučuje toxické látky
 • přísavná lišta, bez krčku
 • mezihostitel buchanka (korýš) ® ryba
 • dospělec – ve střevech savců (pes, člověk, vlk)

 

Měchožil zhoubný (délka 3 až 6 mm!!!)

 • tělo 3 až 4 články
 • mezihostitelem – srnec, ovce, koza, skot
 • dospělec – ve střevech šelem (pes)
 • onkosféra ® játra, plíce ® boubel o velikosti až 40 cm
  • usazují se v životně nutných orgánech (játra, plíce, mozek)

 

 1. KMEN PÁSNICE
 • vodní (hlavně moře)
 • žijí volně
 • délka až 30 metrů
 • příbuzné ploštěnek
 • progresívní (pokrokové) znaky:
  • trávicí soustava – vytvořen řitní otvor
  • cévní – uzavřená (1 hřbetní a 2 postranní cévy)
  • nervová soustava – provazcovitá s ganglii v hlavové části
  • v hlavové části ještě vymrštitelný chobot s jedovým ostnem v dutině chobotu (rhynchocoelu)
  • gonochoristé, vývoj nepřímý přes larvu pilidium
 • Mořské: pásmovka velká (až 30 m)
 • Ve Vltavě: Pásemnička sladkovodní

 

 1. KMEN MECHOVNATCI (Entoprocta)
 • 0,2 – 6 mm velcí
 • mořští
 • dospělci přisedlí
 • tvoří kolonie
 • mají řitní otvor

 

Prvoústní se pseudocoelní tělní dutinou

 1. Kmen VIŘNÍCI
 2. Kmen HLÍSTÍ
 • Třída Hlístice
 • Třída Břichobrvky
 • Třída Rypečky
 • Třída Strunovci
 1. Kmen HLAVATCI
 2. Kmen VRTĚJŠÍ

 

 1. KMEN VÍŘNÍCI
 • Mikroskopičtí 0,2 – 2 mm
 • Výskyt – sladké vody (plankton)
 • Tělo
  • Hlavová část (2 věnce brv – vířivý aparát, smyslová tykadla, pohárkové oči)
  • Tělová část (trup) – vakovitá, kutikulární krunýř, obsahuje orgány
  • Noha – s lepivými žlázkami
 • Trávicí soustava
  • Oddělená část mechanická a sekreční
 • Rozmnožování
  • Střídání partenogeneze a pohlavní rozmnožování (heterogonie)
  • Schopnost anabiózy
  • Žádná regenerace
 • Zástupci
  • Krunýřenka
  • Hrotenka

 

 1. KMEN HLÍSTI
 • Výskyt – voda, půda
 • Výhradně parazité živočichů a rostlin
 • Nečlánkované válcovité tělo
 • Pokryv těla – jednovrstevná pokožka u vnitřních parazitů s kutikulou
 • Dýchací soustava – celý povrch těla
 • Cévní soustava – chybí
 • Nervová soustava – provazcovitá s ganglii v hlavové části
 • Vylučovací soustava – protonefridie, kožní žlázky nebo chybí
 • Trávicí soustava – vyvinutý ústní a řitní otvor, prostupuje pseudocoelem (vyplněný mízou a zplodinami metabolismu např. kyselina máselná)
 • Rozmnožování – pohlavní, gonochoristé (výrazný pohlavní dimorfismus)

 

Třída Hlístice

 • Převážně parazité
  • Kutikulární zoubky, svalnatý hltan
  • Extracelulární trávení
 • Pokožka vytváří 4 podélné lišty
 • Samci (menší) mají spikuly (pomocné pářící orgány)
  • Přidržují samičku při páření
  • Oplození vnitřní, vývoj nepřímý

 

 1. Řád Háďátka
 • Žijí cizopasně na rostlinách
 • Obsahují bodec
 • Narušují rostlinná pletiva
 • Zástupci: Háďátko řepné (kořeny), Háďátko pšeničné (v klasu)

 

 1. Řád Škrkavice
 • Střevní endoparazité
 • Vajíčka z těla s trusem, obal silnotěsný a drsný
 • Nemají bodec

 

 • Zástupci:

Škrakvka dětská

 • Tenké střevo -> askaridóza (poruchy zažívání, nechutenství, zvracení, bolesti hlavy)
 • cyklus: vajíčka s potravou do střeva à larva à cévní oběh à plíce (zde opouští cévy) à dýchací cesty à vykašlaná a polknuta do střev à rozmnožování               

Roup dětský

 • Tlusté střevo -> oxyuriáza (podráždění, svědění)

 

 • Cyklus:

→ samička klade v noci v okolí řitního otvoru vajíčka (až 10000) → svědění, škrabkání – nedostatečná hygiena → autoinfekce

 1. Řád Háďata
 • Napadají střevo
 • Cyklus jako škrkavka
 • Larvy pronikají do hostitele kůží

 

 • Zástupci

Hádě střevní

Měchovec lidský (v tropech, průjmy až smrt)

 1. Řád Spiruridi
 • Složité cykly s mezihostitelem

 

 • Zástupci

Vlasovec Mízní

 • Ucpává mízní cévy -> záněty, otoky
 • Larvy přenáší komár
 • Sloní nemoc = ELEFANTIÁZA

 

Vlasovec oční

 • Mezi spojivkou a bělmem
 • Larvy přenášeny mouchami
 • Nemoc kamerunské boule – oční záněty a kožní nádory
 • Vel 3-4 cm

 

Vlasovec medinský (namotaný na znaku lékárny)

 • Pod kůží člověka
 • Způsobuje vředy
 • Mezihostitel buchanka (korýš)
 • Konečný hostitel se nakazí vypitím vody s buchankou
 • Nitkové tělo – vytahování namotáním na špejli

 

 1. Řád Nitkovci
 • 4 cm
 • Živí se sáním krve z tlustého střeva
 • Vylučují jedovaté látky
 • Hojný v rozvojových zemích

Svalovec stočený

 • 2 -4 mm
 • Larva žije ve svalech, kde se pouzdří CaCO3 -> poškození svaloviny
 • Způsobuje nemoc trichinelózu

 

Trichinelóza

 1. Střevní fáze
  • Horečky, bolesti břicha, kloubní bolesti, otoky
  • Uvolnění larev z cyst – dospívání – oplodnění – samci hynou, samice v mízních uzlinách rodí živé larvy a hynou
  • Léčitelná
 2. Svalová fáze
  • Samice živorodé -> larvy se ve svalech pouzdří na CaCO3 -> poškození svaloviny -> řezavé bolesti svalstva
  • Až ¼ případů smrtelná

 

Třída Břichobrvky

 • Dna moří, pod tlejícím listím na dně tůní
 • Mikroskopické
 • Břišní strana – 2 páry vířivých brv
 • Zástupci

Vidlenka

 • Třída Rypečky
 • 1mm
 • Dna moří
 • Zatažitelný chobot s ostny
 • Příčně pruhovaná svalovina
 • Zástupce

 

Rypečky

 1. Třída Strunovci
 • Dospělec žije volně ve vodě
 • Silná kutikula
 • Až 150cm
 • Larvy cizopasí v členovcích -> voda – hmyz – voda
 • Parazitismus způsobuje změnu chování hostitele -> suchozemský hmyz se vrhá do vody

 

Strunovec vodní

 1. KMEN HLAVATCI
 • Mořští, max. 10 cm
 • Zavrtávají se do dna
 • V přední části zatažitelné kyjovitý chobot s ostny
 • Tělní dutina podobná chlomu

 

Hlavatec žalmovitý (polární moře)

 1. KMEN VRTĚJŠÍ
 • Střevní parazité obratlovců
 • Zatažitelný chobot s háčky

 

Vrtejš kachní

Prvoústí s coelocoelem a nečlánkovaným tělem

 • COELOM = dutina osrdečníku a pohlavních orgánů, ostatní prostor vyplňen mesenchymem
  1. Kmen: MEKKÝŠI
   1. Třída Červovci
   2. Třída Chroustnatky
   3. Třída Přílipkovci
   4. Třída Kelnatky
   5. Třída Plži
   6. Třída Mlži
  2. Kmen: SUMÝŠOVCI
  3. Kmen:

 

 1. KMEN MĚKKÝŠI
 • Druhově nejbohatší živočišný druh
 • Výskyt – voda a souš
  • Potravina (ústřice, slávky), sépiová kost
  • Výroba perle
  • ťových knoflíků, suvenýrů
  • Škůdců v zemědělství, mezihostitelé cizopasníků
 • Tělo nečlánkované
 • Hlava
 • Svalnatá noha
  • Na břišní straně, orgán pohybu
  • Svaly uzavírající schránku
  • Zatahovače hlavy, nohy
 • Útrobní vak
  • Na hřbetní straně, obsahuje vnitřní orgány
  • Chráněn záhybem pokožky = pláštěm -> jeho okraj vytváří skořápku (schránku)
 • Pokožka
  • Řasinkový epitel s množstvím hlenových žláz
  • Na vnější straně pláště vylučuje skořápku:
   • Periostrakum – vnější, konchiolin + pigmenty
   • Ostrakum – sloupečky uhličitanu vápenatého (aragonit)
   • Hypostrakumperleťová vrstva (kalcit + org. látky)
  • Trávící soustava
   • Trávící trubice: ústní dutina obsahuje radulu (struhadlo, místo zubů)
   • Ústí do ní slinivko-jaterní žláza = hepatopankreas
   • Řitní otvor ústí do plášťové dutiny
  • Dýchací soustava
   • Žábry, plicní vak (část plášťové dutiny)
  • Cévní soustava
   • Otevřená, hemolymfa s hemoglobinem nebo hemocyaninem
   • Srdce (1-4 předsíně, 1 komora), „krev“ se volně vylévá do těla, v dýchacích orgánech je okysličená a žílou do srdce
  • Vylučovací soustava
   • Párové metanefridie – otevřená nálevka do dutiny osrdečníku, ústí do plášťové dutiny
  • Rozmnožování
   • Pohlavní
    • Gonochoristé nebo hermafrodité
   • Oplození vnitřní
   • Vývoj přímý, u některých přes larvu – veliger (mořští), glochidium (sladkovodní)
  • Nervová soustava
   • Gangliová – navzájem propojen párová ganglia s nervovými pruhy vybíhajícími do těla
  • Smysly
   • Miskovité oči, hmat (tykadla, pokožka nohy), statocysty, chemoreceptory = osfradia (u vodních) – reagují na slanost vody a jiné chemické látky
  • SYSTÉM
   • Červovky
   • Chroustnatky
   • Přilipkovci
   • Kelnatky
   • Plži
   • Mlži
   • Hlavonožci

 

Třída červovci

 • Mořské dno
 • Schránka chybí, jen kutikula s vápenatými ostny
 • Červovitý tvar

 

Třída Chroustnatky

 • Mořské dno
 • Schránku tvoří 8 pohyblivě spojených destiček
 • Gonochoristé, vývoj nepřímý – larva trochofora
 • Zástupce: CHROUSTNATKA

 

Třída Přílipkovci

 • Mořští
 • Schránka tvaru kuželovitého kloboučku
 • Zástupce: PŘÍLIPKA
  1. Třída Kelnatky
 • Mořští
 • Schránka je prohnutá kónická trubička se 2 otvory
  • Větším vystrkují hlavu s chapadly a nohu
 • Kelnatka

 

Třída Plži

 • Nejpočetnější třída (85 druhů), jako jediná osídlila i souš
 • Rostlinná i živočišná potrava
 • Stočená schránka = ulita
 • Hlava s tykadly a očima
 • Zřetelně vyvinutá nožní chodidlová část, noha mohutná a tuhne přítokem hemolymfy
 • Pohárkové oči
 • Srdce (1+1)
 • Vývoj přímý, mořští – vývoj přes larvu veliger
 • 3 podtřídy:
  • Předožábří
  • Zadožábří
  • plicnatí

 

Podtřída předožábří

 • Žábry uloženy před srdcem
 • Trvalé víčko operculum
 • Oči na bázi jediného páru tykadel
 • Arteriální srdce
 • Gonochoristé
 • Ušeň mořská
 • Homolice středomořská
 • Ostranka jaderská
 • Zavinutec tygrovaný
 • Bahenka živorodá (čr)

 

Podtřída zadožábří

 • Žábry uloženy za srdcem
 • Schránka často redukovaná nebo chybí
 • Široká ploutvovitá noha
 • Oči na bázi tykadel (2 páry tykadel)
 • Zej obrovský (mořský zajíc) až 40cm

 

Podtřída plicnatí

 • Suchozemský, druhotně sladkovodní (nadechují se nad hladinou)
 • Dýchají plicním vakem
 • Dočasné víčko epifragma
 • Hermafrodité
  • Spodnoocí
   • Oči a bázi tykadel (1 pár)
    • Plovatka bahenní
    • Bahnatka malá
    • Okružák ploský
   • Stopkoocí
    • 2 páry tykadel, na konci 2. páru jsou oči
     • Hlemýžď zahradní
     • Páskovka
     • Jantarka
     • Plzák lesní (bez ulity)
     • Slimák

 

Dýchací otvor vzadu na štítku, noha s kýlem -> slimák

Dýchací otvor vepředu na štítku, noha bez kýlu -> plzák

Třída Mlži

 • Tělo zploštělé, bez zřetelné hlavy
  • Kryto pláštěm vylučujícím 2 shodné lastury spojené vazem
 • Útrobní vak
  • Širší část – hlavový oddíl
  • Užší část (záď) – otvory
   • Spodní přijímací (inhalační), horní vyvrhovací (exhalační)
  • Noha
   • Ze stran zploštělá
   • Bez chodidla
   • Při lezení zpevněna krví
   • Zespodu – byssová žláza – lepivý sekret tuhne – přichycení
  • Trávící soustava
   • Ústní otvor (bez slinných žláz), jícen, žaludek + hepatopankreas, střevo, konečník prochází osrdečníkem a ústí do vylučovacího otvoru
  • Srdce (2+1) – čerpá krev ze žaber do hlavové části
  • Krev se před návratem do žaber čistí v párových modifikovaných metanefridiích = Bojanovy žlázy
  • Dýchací soustava – párové žábry
  • Nervová soustava – gangliová
  • Smysly
   • Nemají vyvinuté oči
   • Čichové ústrojí = osfradium
   • Pároví statocysta v noze
   • Hmatové buňky rozloženy po celém těle
  • Gonochoristé s vývojem nepřímým – larva glochidium (ektoparazit na žábrách ryb) a veliger
  • 2500 druhů, 20 u nás

 

Škeble rybničná

 • Stojaté vody

Velevrub malířský

 • Potoky, řeky
 • Výrazně vyvinutý zámek

Perlorodka říční

 • Šumavské potoky

Srdcovka jedlá

Ústřice jedlá

Střenka jedlá

Slávka jedlá

Šášeň lodní

Perlotvorka mořská

Hřebenatka jakubská

Zéva obrovská

 • Až několik set kg

Skulař vrtavý

 • Úkryt ve vápencových skalách
  • Třída Hlavonožci
 • Vývojově nejdokonalejší
 • Draví -> rychlí -> redukce schránek
 • Noha přeměněna ve svalnatou nálevku a ramena (8 nebo 10 + kruhovité přísavky) – slouží k pohybu a příjmu potravy
 • Únik – inkoustová žláza
 • Trávící soustava – ústa + zobanovité čelisti + radula + slinné žlázy, jícen, žaludek, střevo -> plášťová dutina
 • Srdce – 2 nebo 4, 1 komora, krev obs. Hemocyanin
 • Dýchací soustava – 2 nebo 4 žábry
 • Vylučovací soustava – metanefridie
 • Mozek – splynutím hlavových ganglií, chrupavčitá schránka okolo
 • Smysly – komorové oko jako obratlovci
 • Gonochoristé s vývojem přímým, zřetelný pohlavní dimorfismus
  • Jedno z příústních ramen samečka = hektokotylové rameno – > produkuje obaly spermii + přenos spermatoforů do hlavního otvoru samičky (penis se přesunuje)

 

Čtyřžábří

 • 2 páry žáber = 4 žábry
 • srdce 4+1
 • spirálovitá ulita
 • nemají inkoustovou žlázu a chromatofory (pigmentové buňky)
 • zástupci:
 • Loděnka hlubinná

 

Dvoužábří

 • 1 pár žáber = 2 žábry
 • srdce 2+1
 • schránka redukovaná nebo chybí
  • Desetiramenatci
  • Chobotnice

 

Desetiramenatci

 • 10 ramen s přísavkami na hlavě
 • zástupci:
  • Sépie obecná
  • Oliheň obecná
  • Krakatice obrovská – až 30 m, největší oko v živočišné říši

 

Chobotnice

 • 8 ramen
 • bez schránky
 • zástupci:
  • Chobotnice pobřežní
  • Argonaut pelagický

 

 1. KMEN SUMÝŠOVCI (Sipunculida)
 • až 66 cm
 • dna moří – ryjí v písku, bahně, skalách
 • tělo – silná kutikula + výkonné svalstvo
 • kolem úst – věnec tykadel

 

3. KMEN RYPOHLAVCI  (Echiurida)

 • až 1 m
 • živí se detritem a mikroorganismy na dně a skalách
 • rypákovitý výběžek na hlavě
 • během ontogenetického vývoje – metagamie = určení pohlaví vnějším vlivem (pokud larva dosedne na samičku – vyvine se sameček, pokud na dno – vyvine se samička)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!