Chemické názvosloví – maturitní otázka z chemie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Chemické názvosloví

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): farg101

 

Kationty

Oxidační číslo – Koncovky

I. – 

II. – natý

III. – itý

IV. – ičitý

V. – ečný/-ičný

VI. – ový

VII. – istý

VIII. – ičelý

 

Anionty (soli)

Oxidační číslo – Koncovky

I. – nan

II. – natan

III. – itan

IV. – ičitan

V. – ečnan/-ičnan

VI. – an

VII. – istan

VIII. ičelan

 

Kyslíkaté kyseliny

Oxidační číslo – Koncovky

I. –

II. – natá

III. itá

IV. – ičitá

V. – ečná/-ičná

VI. – ová

VII. – istá

VIII. – ičelá

 

 • Oxidy O-II
 • vzorec MmOn
  • Např: oxid dusičný N2VO5-II -> N2O5

 

 • Hydroxidy (OH)-I
  • vzorec M(OH)n
   • např. hydroxid amon (NH4)I(OH)I -> NH4OH
   • hydroxic hlinitý AlIII(OH-I)3 -> Al(OH)3

 

 • Sulfidy S-II
  • vzorec MmSn
   • např. sulfid olovnatý PbIIS-II -> PbS
   • + H2S – Sulfan

 

 • Halogenidy F-I, Cl-1, Br-1, I-1
  • vzorec MXn
   • např. bromid zinečnatý ZnIIBr2-I -> ZnBr2
   • chlorid měďnatý CuIICl2-I -> CuCl2

 

 • Hydridy H-I
  • vzorec MHn
   • př. hydrid sodný NaIH-I -> NaH
   • hydrid vápenatý CaIIH2-I -> CaH2

 

 • Nitridy N-III
  • vzorec MmNn
   • př. nitrid vápenatý Ca3IIN2-III -> Ca3N2

 

 • Peroxidy (O-I)2-II
  • vzorec MmO2n
   • př. peroxid draselný K2IO2-II -> K2O2
   • peroxid vápenatý CaIIO2-II -> CaO2

 

 • Hyperoxidy (O2)-I !
  • př. hyperoxid draselný KIO2-I -> KO2

 

 • Ozonidy (O3)-I
  • př. ozonid cesný CsIO3-I -> CsO3
  • ozonid draselný KIO3-I -> KO­­­­3

 

 • Azidy N3-I
  • př. azid lithný LiIN3-I -> LiN3

 

 • Karbidy C-IV
  • př. karbid olovičitý PbIVC-IV -> PbC
  • karbid vápenatý Ca2IIC-IV -> Ca2C

 

 • Kaynidy (CN)-I
  • př. kyanid draselný KI(CN)-I -> KCN
  • kyanid rtuťnatý HgII(CN-I)2 -> Hg(CN)2

 

 • Thiokyanatany (SCN)-I
  • př. thiokyanatan hořečnatý MgII(SCN-I)2 -> Mg(SCN)2
  • thiokyanatan železnatý FeIII(SCN-I)3 -> Fe(SCN)3

 

Kyseliny

 1. Bezkyslíkaté kyseliny
  • HX (F, Br, Cl, I)
   • př. kys. chlorovodíková HCl
   • sirovodíková H2S (sulfan)
   • jodovodíková HI

 

 1. Kyslíkoaté kyseliny
  • uhličitá H2ICIVO3-II -> H2CO3
  • chloristá HIClVIIO4-II -> HClO4
   • !!! kys. fosforečná H3IPVO4-II -> H3PO4
  • tetrahydrogenkřemičitá H4SiIVO4 -> H4SiO4
  • kys trioxoboritá H3BIIIO3 -> H3BO3

 

Soli:

 1. bezkyslíkatých kys -> halogenidy (viz. víše)
 2. kyslíkatých kyselin
  • př. síran měďnatý [k sírová H2SO4] CuII(SO4)-II -> CuSO4
  • dusičnan draselný [kdusičná HNO3] KI(NO3)-I -> KNO3
  • křemičitan hlinitý AlIII(SiO3)-II -> Al2(SiO3)3
 3. Hydrogensoli
  • hydrogensiřičitan sodný NaIHSO3-I -> NaHSO3
  • !!! hydrogenfosforečnan draselný [H3PO4] K2-I HPO4-2 -> K2HPO4

 

Thiokyseliny -> atom kyslíku se nahradí atomem síry S-II

 • H2SO2 -> thiouhličitá
 • dithiodusičná HNV(S2O)-VI -> HNS2O

 

Dikyseliny

 • disírová H2S2XIIO7
 • disiřičitá H2S2VIIIO5

Další podobné materiály na webu: