Chemické názvosloví – maturitní otázka

chemie

 

Otázka: Chemické názvosloví

Předmět: Chemie

Přidal(a): farg101

 

 

Kationty

Oxidační číslo – Koncovky

 • I. – 
 • II. – natý
 • III. – itý
 • IV. – ičitý
 • V. – ečný/-ičný
 • VI. – ový
 • VII. – istý
 • VIII. – ičelý

 

Anionty (soli)

Oxidační číslo – Koncovky

 • I. – nan
 • II. – natan
 • III. – itan
 • IV. – ičitan
 • V. – ečnan/-ičnan
 • VI. – an
 • VII. – istan
 • VIII. ičelan

 

Kyslíkaté kyseliny

Oxidační číslo – Koncovky

 • I. –
 • II. – natá
 • III. itá
 • IV. – ičitá
 • V. – ečná/-ičná
 • VI. – ová
 • VII. – istá
 • VIII. – ičelá

 

Kationty

Oxidy O-II

vzorec MmOn

 • Např: oxid dusičný N2VO5-II -> N2O5

 

Hydroxidy (OH)-I

 • vzorec M(OH)n
  • např. hydroxid amon (NH4)I(OH)I -> NH4OH
  • hydroxic hlinitý AlIII(OH-I)3 -> Al(OH)3

 

Sulfidy S-II

 • vzorec MmSn
  • např. sulfid olovnatý PbIIS-II -> PbS
  • + H2S – Sulfan

 

Halogenidy F-I, Cl-1, Br-1, I-1

 • vzorec MXn
  • např. bromid zinečnatý ZnIIBr2-I -> ZnBr2
  • chlorid měďnatý CuIICl2-I -> CuCl2

 

Hydridy H-I

 • vzorec MHn
  • př. hydrid sodný NaIH-I -> NaH
  • hydrid vápenatý CaIIH2-I -> CaH2

 

Nitridy N-III

 • vzorec MmNn
  • př. nitrid vápenatý Ca3IIN2-III -> Ca3N2

 

Peroxidy (O-I)2-II

 • vzorec MmO2n
  • př. peroxid draselný K2IO2-II -> K2O2
  • peroxid vápenatý CaIIO2-II -> CaO2

 

Hyperoxidy (O2)-I !

 • př. hyperoxid draselný KIO2-I -> KO2

 

Ozonidy (O3)-I

 • př. ozonid cesný CsIO3-I -> CsO3
 • ozonid draselný KIO3-I -> KO­­­­3

 

Azidy N3-I

 • př. azid lithný LiIN3-I -> LiN3

 

Karbidy C-IV

 • př. karbid olovičitý PbIVC-IV -> PbC
 • karbid vápenatý Ca2IIC-IV -> Ca2C

 

Kaynidy (CN)-I

 • př. kyanid draselný KI(CN)-I -> KCN
 • kyanid rtuťnatý HgII(CN-I)2 -> Hg(CN)2

 

Thiokyanatany (SCN)-I

 • př. thiokyanatan hořečnatý MgII(SCN-I)2 -> Mg(SCN)2
 • thiokyanatan železnatý FeIII(SCN-I)3 -> Fe(SCN)3

 

Kyseliny

Bezkyslíkaté kyseliny

 • HX (F, Br, Cl, I)
  • př. kys. chlorovodíková HCl
  • sirovodíková H2S (sulfan)
  • jodovodíková HI

 

Kyslíkoaté kyseliny

 • uhličitá H2ICIVO3-II -> H2CO3
 • chloristá HIClVIIO4-II -> HClO4
  • !!! kys. fosforečná H3IPVO4-II -> H3PO4
 • tetrahydrogenkřemičitá H4SiIVO4 -> H4SiO4
 • kys trioxoboritá H3BIIIO3 -> H3BO3

 

Soli:

 • bezkyslíkatých kys -> halogenidy (viz. víše)
 • kyslíkatých kyselin
  • př. síran měďnatý [k sírová H2SO4] CuII(SO4)-II -> CuSO4
  • dusičnan draselný [kdusičná HNO3] KI(NO3)-I -> KNO3
  • křemičitan hlinitý AlIII(SiO3)-II -> Al2(SiO3)3
 • Hydrogensoli
  • hydrogensiřičitan sodný NaIHSO3-I -> NaHSO3
  • !!! hydrogenfosforečnan draselný [H3PO4] K2-I HPO4-2 -> K2HPO4

 

Thiokyseliny -> atom kyslíku se nahradí atomem síry S-II

 • H2SO2 -> thiouhličitá
 • dithiodusičná HNV(S2O)-VI -> HNS2O

 

Dikyseliny

 • disírová H2S2XIIO7
 • disiřičitá H2S2VIIIO5


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!