Epidemiologie, speciální epidemiologie

Epidemiologie

 

   Otázka: Epidemiologie, speciální epidemiologie

   Předmět: Epidemiologie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Epidemiologie

Výskyt infekčních nemocí

 • sporadický – ojedinělý
 • epidemie – zvýšený počet onemocnění v určitém místě a čase
 • pandemie – obrovské územní rozšíření s obrovským počtem N
 • endemie – úzce ohraničená oblast se zvýšeným původcem onemocnění

 

Vnímavý jedinec

 • opak odolné jedince
 • různé vlivy
 • opatření proti vnímavosti:
  • přirozené – tělo má v paměťových buňkách info
  • umělá – imunizace aktivní x pasivní

 

Speciální epidemiologie

 

Speciální epidemiologie

 • věda o vzniku a šíření infekčních nemocí, zkoumá faktory, které šíření ovlivňují

 

Vzdušné nákazy

 • nejčastěji
 • přenos: kapénky, prach, aerosol
 • brána vstupu: dýchací sliznice
 • inkubace: dle typu mikroba
 • zdroj: člověk
 • epidemiologická opatření:
  • nespecifická – snaha zabránit vzdušné nákaze, životospráva, vitaminy, pohyb, …
  • specifická – zaměřena proti konkrétní nemoci, očkování, izolace, karanténa

 

Alimentární nákazy

 • v teplejších a chudších oblastech
 • přenos: voda, potrava, špinavé ruce, předměty
 • brána vstupu: střevní sliznice
 • inkubace: dle typu nákazy
 • alimentrání intoxikace: otrava potravinami s toxinem
 • zdroj: člověk, zvíře
 • epidemiologická opatření:
  • nespecifická – vyšší význam, individuální (mytí rukou, potravin, příprava potravin, …) a celospolečenská (pitná voda a ochrana zdrojů, čištění odpadních vod, úložiště komunálního odpadu, kontrola potravin)
  • specifická – zaměřena proti konkrétní nemoci, očkování

 

Nozokomiální nákazy

 • nákaza získaná při pobytu v nemocnici x při léčebném zákroku
 • přenos: rukama zdravotníků, kapénky, prach, předměty, biologický materiál, jídlo, …
 • brána vstupu: rány, operační rána, vpich, …
 • inkubace: dle typu mikroba
 • zdroj: sám pacient, ostatní N, zdravotníci
 • nejčastější původci: G- tyčky, aerobní clostridia
 • epidemiologická opatření:
  • celonemocniční – stavební řešení, počty N
  • používání dezinfekčních prostředků a kontrola funkčnosti
  • „správná“ práce zdravotníků

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!