CMP – centrální mozková příhoda = iktus

 

   Otázka: CMP – centrální mozková příhoda = iktus

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSesřička

 

 

CMP-centrální mozková příhoda=iktus

 • Stav, kdy dochází k ischemii mozkové tkáně v důsledku poruchy krevního zásobení
 • Nejčastější příčina úmrtí

 

Rozdělení

DLE PŘÍČINY VZNIKU

Iktus ischemický

 • Nastává tehdy, kdy se mozková céva stává neprůchodnou
 • PŘÍČINA
  • Ateroskleróza
  • Emboliza→ vzniká
  • Trombus
  • Spasmus mozkové cévy

Iktus hemoragický

 • Prasklá céva → krvácení do mozku→ EDÉM MOZKU
 • PŘÍČINA: hypertenze; aneurysma→ výduť

Embolizace

 

DLE PRŮBĚHU (DLE WHO)

1.) STÁDIUM – Bezpříznakově

2.A) STADIUM -TIA (TRANSITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA) – Do 24h úplně vymizí

2.B) STADIUM -PRIND (PROLONGOVANÝ ISCHEMICKÝ, NEUROLOGICKÝ DEFICIT) – Příznaky trvají déle než 24h (dá se úplně rozrehabilitovat)

3.) STADIUM -PS (PROGRADUJÍCÍ IKTUS) – Příznaky se prohlubují a trvají týdny je možné částečné rozrehabilitování

4.) STADIUM -CS (DOKONČENÝ IKTUS) – Chronický nefritický deficit a rehabilitace není úspěšná

 

Rizikové faktory

 • Věk
 • Muži
 • ↑cholesterol
 • Hormonální antikoncepce
 • Kouření
 • Obezita nebo nedostatek pohybu

 

Příznaky

PŘÍZNAKY ROZVÍJEJÍCÍHO SE IKTU

 • Slabost nebo jednostranné ochrnutí
 • Parestezie nebo ztráta citlivosti na jedné polovině těla
 • Porucha zraku rozostření
 • Výpadky zorného pole
 • AFÁZIE- motorická (nemůže mluvit); senzorická (mluví, ale nechápe, co říká)
 • Ztráta rovnováhy
 • Inkontinence
 • Porucha vědomí
 • Zmatenost
 • Bolest hlavy

 

PŘÍZNAKY PO PŘEKONÁNÍ AKUTNÍ FÁZE

 • SPASTICKÁ HEMIPARÉZA; HEMIPLEGIE- částečné nebo úplné ochrnutí
 • Porucha kožní citlivosti
 • Porucha polykání a řeči

 

Vyšetřovací metody

POHLED

 • Zornice jsou rozšířené na postižené straně
 • Jazyk se vyklání na postiženou stranu
 • Povislí koutek

 

ODBĚR KRVE

 • Biochemie-ionty, glykemie, jaterní testy, urea a kreatinin, ABR=ASTRUP, O-S-osmolalita v séru (hydratace organismu)
 • Hematologie- KO; SE

 

NEUROLOGICKÉ KONZILIUM

 • Základní vyšetření reflexů
 • Vnímaní bolesti a dotyků
 • Držení těla
 • Pohyblivost
 • Reakce na osvit
 • Orientace
 • Glasgow kóma skoré
 • Vyšetření očního pozadí; EKG (není k diagnostice CMP); EEG; Sono karotid; Lumbální punkce; CT; RTG srdce a plic; MT; Angiografie mozkových cév

 

Léčba

KONZERVATIVNÍ LÉČBA

 • Rehabilitace
 • U ischemie trombolýza do 1 hod
 • Protiedémaatózní léčba-manitol
 • Vazodilatační léčba- mozkové =oxyphilin, Enelbit
 • Nootropika- Piracetam, Geratam, Pyrebene, Oikamid (podpora mozkové činnosti 2-2-0)
 • Antiagregační léčba- anopyrin, ticlid, plavix

 

CHIRURGICKÁ LÉČBA

 • Hemoragie- neurochirurgický výkon
 • Trombus- angioplastika, stent
 • Ischemie trombolýza do 1h, stent, by-pass

REHABILITACE

 

Ošetřovatelská péče

 • Klid na lůžku; fowlerova poloha s pravidelným polohováním
 • Zajistit průchodnost dýchacích cest
 • LŮŽKU A JEHO VÝBAVA: polohovací pomůcky; antidekubitální pomůcky; postranice; hrazdička; signalizační zařízení
 • HYGIENA: komplexní ošetřovatelská péče; dopomoc; aktivizace; prevence dekubitů
 • VÝŽIVA: parenterálně nebo enterálně; sondou; per os
 • VYPRAZDŇOVÁNÍ: zhodnotit soběstačnost; PMK; sledování diurézy; péče o vyprazdňování stolice (1x týden z důvodu bezezbytkové stravy)
 • REHABILITACE
  • Pasivní
  • Probíhá pod dozorem fyzioterapeuta
  • Prevence atrofie svalů a ztuhlosti kloubů
  • Dechová rehabilitace
  • Rehabilitace na obnovu sebepéče a soběstačnosti (chůze, hygiena, oblékaní);řeči


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!