Peroxid vodíku (kysličník) – H2O2 – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Peroxid vodíku (kysličník)

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Lenka

 

 

 

 

Peroxid vodíku (kysličník) = H2O2

 

Vlastnosti: čirá kapalina, o něco viskóznější než voda, má silné oxidační ale i redukční vlastnosti. Při 50% konc. zacházet jako s výbušninou! Při teplotě větší než 70oC jsou jeho páry výbušné. Je silnější kyselina než voda, poskytuje soli hydrogenperoxidy (HO2) a peroxidy (O2)2-

 

Použití: (katalyticky se rozkládá na vodu a kyslík v přítomnosti platiny, burelu = oxidu manganičitého)

1) dezinfekce (3 % vodný roztok) – reaguje s krví, kdy krev slouží jako katalyzující látka a za vzniku tepla dochází k rozpadu na kyslík a vodu. Nepoužíváme u hlubších otevřených ran, protože se rána nad peroxidem uzavře a pod kůží začne narůstat tlak, což působí vysokou bolest a může být nebezpečné.

H2O2 → H2O +O         2 H2O2 → 2 H2O +O2
2) má bělící účinky používá se v papírenském a kosmetickém průmyslu (při odbarvování vlasů)

3) v ponorkách je částí pohonného média torpéd

4) raketové palivo

5) rafinování olejů, v těžebním a metalurgickém průmyslu, výroba pitné vody a zpracování odpadních vod, potravinářský průmysl, textilní průmysl, chemický průmysl a průmysl umělých hmot (dibenzoyl peroxid – iniciátorem radikálových polymerací, reakcí peroxidu vodíku s alkeny vznikají epoxidy, které jsou jednak základem celé řady chemických výrob, ale i složkou epoxidových pryskyřic, výroba pracích prostředků – peroxosloučenin= peroxouhličitanů a perborátů – jemná bělidla)

 

Výroba:

Poprvé byl peroxid vodíku připraven v roce 1818 L. J. Thénardem reakcí kyseliny sírové s peroxidem barnatým a odpařením nadbytečné vody za sníženého tlaku dle rovnice:

BaO2 + H2SO4 → H2O2 + BaSO4

Nejdůležitější z peroxidů a výchozí složkou výše uvedené reakce je BaO2 vznikající při zahřívání BaO v kyslíkové atmosféře.

 

2) z 2-ethylantrachinonu, který se rozpustí ve vhodném rozpouštědle. Pak se v přítomnosti katalyzátoru (palladium, Raneyuův nikl) redukuje vodíkem na 2-ethylantrachinol. Poté je katalyzátor odstraněn a tato látka je oxidována proudem vzduchu. Vznikne asi 1 % peroxid vodíku a znovu výchozí látka 2-ethylantrachinon, která se vrací zpět na počátek výroby. Výsledný peroxid je pak extrahován a různými metodami zahušťován, čímž se dá běžně dosáhnout koncentrace 30 %.

 

Reakce:

Rozklad: 2H2O2 → 2H2O + O2

Rozklad zpomaluje např. močovina, kyselina fosforečná; naopak jej urychluje oxid manganičitý, manganistan draselný, stříbro nebo platina.

Reakcí s acetonem vzniká třaskavá sloučenina s názvem peroxoaceton.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!