Srovnávání kovů a nekovů – laboratorní práce

 

   Otázka: Srovnávání kovů a nekovů

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Anna Kodídková

 

 

 

 

Téma: Srovnávání kovů a nekovů

Úkoly:

  1. Připravte oxid siřičitý a dokažte jeho kyselinotvornost.
  2. Připravte oxid hořečnatý a dokažte jeho zásadotvornost.
  3. Připravte a dokažte hydroxid sodný.

 

Teoretický úvod:

  1. Umístění kovů a nekovů v periodické tabulce prvků

Nekovy:  18/VIII.A, 17/VII.A (astat radioaktivní prvek – na rozhraní),

16/VI.A (O, S, Se), 15/V.A (N, P), 14/IV.A (C), 13/III.A (B)

 

  1. Fyzikální a chemické vlastnosti kovů a nekovů
Kovy Nekovy
skupenství pevné (Hg) všechna 3
vzhled odstíny šedi všechny různé
lesk kovový lesk není
vodivost elektrická, tepelná některé polovodiče za urč. podmínek
tvorba oxidů oxidy jsou zásadotvorné Oxidy jsou kyselinotvorné

 

  1. Princip jednotlivých důkazů.

S+O2→〖SO〗2
〖SO〗2+H2O→H2 〖SO〗3
H2 〖SO〗3+2H2 O→2H3 O^++SO3^(2-)

 

2Mg+O2→2MgO
MgO+H2 O→Mg(OH)2
Mg(OH)2→Mg^(2+)+OH^-

 

2Na+2H_2 O→2NaOH+H2
NaOH→Na^++OH^-
2H2+O2→2H2 O

 

Pomůcky:

Spalovací lžička, kónická baňka, zátka s jedním otvorem, kahan, chemické kleště,

porcelánová miska, azbestová síťka, malá kádinka, filtrační papír, pinzeta, Petriho miska, odměrný válec.

 

Chemikálie:

Destilovaná voda, síra, hořčíková páska, roztok fenolftaleinu, roztok methyloranže, sodík.

 

Postup práce:

1) Příprava oxidu siřičitého a důkaz jeho kyselinotvornosti.

  • Do kónické baňky jsme nalili 20ml destilované vody a přidali 3 kapky roztoku methyloranže.
  • Vyzvedli jsme si na spalovací lžičku od paní profesorky síru a zapálili ji v plameni nad kahanem. Po zapálení jsme ji vložili do kónické baňky a uzavřeli. Baňku jsme otevřeli, až v ní nebyly žádné plyny. Roztok se zbarvil do odstínu červené. Barva roztoku po zapálení síry a uzavření baňky se postupně měnila ze žluté do oranžové až do odstínu červené. Důkaz kyselinotvornosti.

 

2) Příprava oxidu hořečnatého a důkaz jeho zásadotvornosti

  • Připravili jsme si porcelánovou misku a nalili do ní 10ml destilované vody a 3 kapky fenolftaleinu. Vyzvedli jsme si hořčíkovou destičku a umístili jsme ji do chemických kleští. Zapálili jsme ji a po dohoření vložili do porcelánové misky. Voda s fenolftaleinem po vložení hořčíkové destičky byla do zbarvena do růžova.

 

3) Příprava a důkaz hydroxidu sodného

  • Do malé kádinky jsme vložili kruhový filtrační papír a silně jsme ho navlhčili, na něj jsme přikapli 3 kapky fenolftaleinu. Pak jsme si vyzvedli si kousek sodíku na Petriho misku, pinzetou ho vložili na filtrační papír a hned kádinku uzavřeli další Petriho miskou. Následoval menší výbuch.

 

Závěr:

Srovnání se podařilo, dokázali jsme kyselinotvornost oxidu siřičitého a zásadotvornost oxidu hořečnatého.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!