Řídící soustava – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka:  Řídící (hormonální) soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Veronika

 

 

 

 

1)NERVOVÁ =  nervy

– po celém těle

– rychlé působení (130 m/s)

– rychlý nervový vzruch,působí krátkodobě

 

2)HORMONÁLNÍ= hormonální žlázy(s vnitřní sekrecí)

– krví roznášeny po celém těle

-> působení : – delší (dlouhodobější) X adrenalin

– účinky se dostávají pozvolna

– cílené působení

– nemají vývod-> své působky odvádí do krve,která je roznese na cíl.místo

=> INKRETY

– princip zpětné vazby -> je možné zvýšení nebo snížení sekrece dle potřeby

– většina hormonů je vyměšována endokrinními žlázami,ale některé jsou

tkáněmi(+jiná funkce)

např.gastrointestinální hormony = tkáňové hormony

 

Hormony zajišťující homeostázu

-> ovlivňují 4 základní fce:

1) růst

2)celkový metabolismus

3)rozmnožování

4)hospodaření s minerály i s vodou

-hormony jsou životně nezbytné -> nutné dodání při špatné funkci (orálně,injekcí,transplantace)

-každá buňka musí mít receptory= peptidický hormon-receptor na CM

steroidní hormon- receptor musí jít přes CM

 

Hormony podle chemického složení

1)PEPTIDICKÉ = bílkovinné povahy,inzulin,ADH,somatotrofní hormon

2)STEROIDNÍ = základem je steran,pohlavní hormony

3)FENOLYTICKÉ = obsahují fenolovou skupinu(OH),adrenalin

 

-> hormony jsou vylučovány v nepatrném množství,které má však velký účinek na organismus

(složitá léčba)

 

NEUROHUMORÁLNÍ ŘÍZENÍ (nervy+látky)

-obě soustavy jsou na sobě závislé a spolupracují spolu

Hlavní endokrinní žlázy. (muž vlevo, žena vpravo.)

1. Epifýza 2. Hypofýza 3. Štítná žláza 4. Thymus

5. Nadledvinka 6. Slinivka břišní 7. Vaječník 8. Varle

 

HYPOFÝZA

-uloženo v tureckém sedle kosti klínové

-velikost hrášku

-stopečkou spojena s HYPOTALAMEM (=část mozku) -> spolupráce

-výsadní postavení nad ostatními hormony

 

2 části        Přední lakok žlaznatý = ADENOHYPOFÝZA

Zadní lalok nervový = NEUROHYPOFÝZA

 

ADENOHYPOFÝZA -bohatě prokrvena (dostává krev ze 2 zdrojů)

krev – tepennou

– žilní = z hypotalamu „spouštěcí faktory“

-> spouští činnost =sekreci ostatních žláz

-> portální oběh

-> hypotalamohypofýzový oběh

-vylučuje 6 typů hormonů : 1)SOMATOTROPIN (STH)

-růstový hormon

– ovlivňuje syntézu bílkovin

-vylučován zhruba do 18-ti let

-při poruše somatotropinu         hyper funkce(GIGANTISMUS)

hypo funkce (NANISMUS)

AKROMEGALIE= jev ,který může nastat při hyperfunkci

= růst koncových částí těla

 

2)GONÁDOTROPIN

-směřuje do pohlavních žláz,ovlivňuje jejich činnost

a)FSH (folikuly stimulující hormon)

-u žen podporuje růst folikul  a tvorbu estrogenu

-u mužů podporuje tvorbu spermií (spermatogeneze)

 

b)LH (lutropin= lutlimizační hormon)

– u žen působí na dozrávání folikul a vyvolává ovulaci+tvorbu

žlutého tělíska

– u mužů působí na fci varlete a ovlivňuje tvorbu testosteronu

 

3)TYROTROPIN – vylučován štítnou žlázou

4)ADENOKORTIKOTROPIN = ACTH

-spouštěcí faktory,aby nadledvinky začaly produkovat hormony

 

5)PROLAKTIN = LTH

– hormon ,který ovlivňuje sekreci mléčné žlázy

– produkován po porodu pouze u žen,udržuje laktaci

->poškození hypofýzy má široké dopady na organismus

 

NEUROHYPOFÝZA – uvolňuje pouze hormony tvořené v hypotalamu v neurosekretorických buňkách

1) ADH (antidiuretický hormon)-působí na množství zpětné resorbce vody

                                                                                                –v kanálcích nefronu

2) OXYTOCIN – ovlivňuje kontrakci dělohy při porodu

– při špatném průběhu při porodu se může doplnit

                            

EPIFÝZA = ŠIŠINKA = PINEÁLNÍ TĚLÍSKO

-uloženo na přední straně mezimozku nad čtverohrbím

-fce je důležitá hlavně v dětství -> od 7 let vyhasíná,zanáší se Ca

 

funkce : – tlumí nástup puberty

– produkuje hormon : MELATONIN – ovlivňuje náš biorytmus ( spánek + bdění)

 

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA (glandua tyroidea)

-největší endokrinní žláza v našem těle

-30-60g -> mění se se vzdáleností 0d moře

– funguje při dostatku jódu (v moři) X při nedostatku- potíže,musí se doplnit(jinak široký krk-struma-

vole)

– tvoří mašličku přes průdušnici (2 laloky + uprostřed zúženina)

 

funkce : – vytváří 2 typy hormonů : TYROXIN

TRIJODTYRONIN

-> funkce hormonů : -regulují přeměnu látek ( vstupují do metabolismu)

-termoregulační = adrenalin,tyroxin (zvyšuje teplotu)

-růstová funkce = růstový hormon

-podpůrná funkce – tyroxin zvyšuje účinnost jiných hormonů

– produkce je řízena z adenohypofýzy

hypofunkce = hypotyreóza

– nedostatek hormonů,vše se zpomaluje-růst,tvorba bílkovin,hrozí kretenismus

hyperfunkce = hypertyreóza

– nadbytek hormonů,vše se zrychluje-metabolismus(hubnutí,labilita,neklid,úzkosti)

Basedova choroba = vylezlé bulvy z očí

               kalcytocin = hormon,který snižuje hladinu Ca v krvi

– brání vyplavování vápníku v kosti

 

PŘÍŠTÍTNÁ TĚLÍSKA

– 4 malé čočkovité útvary

-uložené v páru na zadní straně štítné žlázy

 

parat hormon -hormon , který vylučují příštítná tělíska

– zvyšuje prostupnost buněk pro vápník

– uvolňuje Ca z kostí do krve (  X kalcytocin)

– reguluje hladinu Ca v krvi

– funguje na princip zpětné vazby

-> při nedostatku = snižuje se hladina Ca v krvi -> křeče,záškuby svalů = TETANIE

-> při nadbytku = dekalcifikace kostí -> lámání kostí,tvoření dutin

– zvyšuje se hladina Ca v krvi-> usazování v orgánech

 

NADLEDVINKY ( SUPRARENALES)

– čepičky na horních pólech ledvin

– párové žlázy

-podélný řez         dřeň – řízena nervově,ektodermální původ

kůra ( kortex) – žlutohnědá,mezodermální původ

– řízena nervově z ADENOHYPOFÝZY (adenokortikotropními hormony)

 

1) KŮRA TVOŘÍ 2 TYPY HORMONŮ

Glukokortikoidy – řízení metabolismu , cukrů,živin

– ovlivňují napětí cév ( tonus)

– protizánětlivé účinky (proti ekzému)

– snižují přirozenou imunitu = imunosupresivní účinky

                                        – hormon kortizol      

         Mineralkortikoidy –  hormon aldosteron

– ovlivňuje metabolismus min.látek ( Na,K)

 

2) DŘEŇ – hormony adrenalin

                                    noradrenalin

-> stejná funkce ( adrenalin širší zátěž)

– vyplavovány při fyzické či psychické zátěžy

– u sportovců zbytnělé žlázy

– zrychluje tep,dýchání

– způsobuje vazokonstrikci střev

 

SYMPATIKUS = VLÁKNA ÚTROBNÍ          

řízena útrobními vlákny

1) vyplavení hormonů – fáze poplachová

2) fáze resistentní – adaptace na zátěž,dlouhodobá fáze

3) fáze vyčerpání – z dlouhodobého působení stresu

-princip zpětné vazby

Adisonova choroba = onemocnění kůry

– porušení homeostázy,snížení odolnosti vůči chladu,teplu

– různé příznaky, léky- kortikoidy

 

SLINIVKA BŘIŠNÍ

–  žláza s dvojí sekrecí (endokrinní X exokrinní funkce)

-hlava

tělo     =>  zde Langerhansovy ostrůvky –  nejvíce v ocasu,shluky buněk,které mají  endokrinní funkci

ocas                                      – buňky různých funkcí  α = zvyšují koncentraci glukózy  v krvi

β = snižují koncentraci glukózy v krvi

γ = regulují ostatní hormony ( glukogen)

hormon INZULIN – vytvořen buňkami β

– bílkovinné povahy -> nedá se upravovat do organismu orálně,injekčně

–  glykemie = 80-120 mg% /100 ml plazmy

-> nedostatek : cukrovka = DIABETES MELLITUS (úplavice cukrová)

– moč nemocných  přitahuje hmyz,protože tam je cukr

– cukry nemohou být využity a odtékají močí ( neumí se přeměnit)

– 3 typy : novorozenecká,těhotenská,v dospělosti

– příznaky : žízeň,častá potřeba na WC,únava,hubnutí,poruchy vědomí,dech po acetonu

– 1.pomoc = inzulín,změna potravy-eliminovat cukr+sůl

– léčba : dieta,injekčně inzulin

               GLUKAGON – antagonista inzulínu

– působí na rozpad glykogenu v játrech,zvyšuje množství cukru v krvi, buňky α

 

POHLAVNÍ ŽLÁZY = GONÁDY

– vaječníky = tvoří se zde gamety ( pohlavní buňky)

– varlata

 FSH – u žen = estrogeny(nejznám. ESTRADIOL,PROGESTERON),růst folikul

– u mužů = spermatogeneze

LH – u žen = zrání folikul,ovulace + vznik žlutého tělíska (produkuje PROGESTERON)

– u mužů = testosteron

                     

EVOLUČNÍ INFANTILISMUS – pokud hormony nefungují-> onemocnění

– příčina : ozáření pohlavních žláz,kastrace

– stav,kdy se nevyvíjí prvotní pohl.orgány

 

PLACENTA

– dočasná žláza , „ plodový koláč“

– vytváří se z buněk matčina těla i plodu

– v 1.polovině těhotenství -udržuje žluté tělísko

– v 2.polovině těhotenství – produkuje progesteron

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!