Ledvinné selhání – maturitní otázka

lekarstvi

 

   Otázka: Ledvinné selhání

   Předmět: Vnitřní lékařství, Nefrologie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Nefrologie – Ledvinné selhání

 • stav, kdy ledviny nejsou schopny udržet stálost vnitřního prostření – mění se chem. složení krve

 

Funkce ledvin:

 • zbavovat organismus odpadových látek,které vznikají při metabolismus bílkovin a aminokyselin
 • udržovat stálost vnitřního prostředí
 • zajistit elektrolytovou a vodní rovnováhu
 • při poruše homeostázy je tělo zaplaveno toxickými látkami – urémie

 

Vyšetřovací metody

 • anamnéza
 • klinické vyš.
 • ASTRUP
 • biochemické, hematologické, koagulační vyš.
 • Vyš. moči, SONO, CT ,biopsie + celkové interní vyš.
 • Funkční zkoušky – ne u akutního

 

1. akutní:

 • příčiny:
  • prerenální – příčina před ledvinou
  • renální – příčina v ledvině
  • postrenální – příčina za ledvinou
  • př. cirkulační porucha, poškození ledviny, otravy, glomerulonefritidy, obstrukce moč.cest
 • příznaky:
  • anurie
  • oliguriu -> polyurie – při ischemii – moč se v kanálkích nezahušťuje a N močí nadměrně
  • hyperkalemie (při anurii)
  • arytmie (při hyperkalemii) -> +
  • dehydratace (přiployurii)
  • otoky – plic (při anurii)
  • srdeční selhání (při otoku)
  • Iniciální fáze(úvodní) – příznaky šoku
  • Anurická,oligurická fáze – odpadové látky nejsou dostatečně vylučovány = stoupá hladina urey, kreatininu a pH krve = zvýšený objem tělesných tekutin – je ohrožen srdečním selháním, plicním edémem, hypertenzí, zvýšenou hladinou draslíku = fibrilace komor až zástava (neklid, dezorientovaný, poruchy dýchání, tachykardie, otoky, křeče, ospalost, poruchy vědomí, zhroucení oběhu = exitus)
 • diagnostika:
  • biochemie séra
 • léčba:
  • odstranění příčiny
  • P+V
  • akutní hemodialíza
  • ATB
  • Dietní opatření – redukce bílkovin,soli
  • Akutní – parenterální výživa
  • Tekutiny dle otoku, hmotnosti
  • Úprava vnitřního prostředí – infúze
  • Podávání diuretik
  • Hemodialýza, hemoperfuze, peritoneální dialýza

 

2. chronické:

 • příčiny:
  • chronická pyelonefritida
  • chronická glomerulonefritida
  • DM – nefropatie
  • hypertenze (anemie)
  • choroby ledvin, postupný zánik nefronů – funkce je ohrožena a při snížení pod 20% celkového počtu
 • příznaky:
  • dlouho asymptomatický
  • uremický syndrom
  • polyurie, postupně oligurie
  • dyspeptické potíže- zvracení, průjmy, nechutenství
  • kardiovaskulární změny – hypertenze, otoky, anémie
  • kostní změny – porucha metabolismu Ca,P
  • neuropsychické změny – apatie,spavost, halucinace, neklid, poruchy vědomí
  • kožní změny – slámově žlutá až šedá kůže, svědění
 • léčba:
  • nízkobílkoviná dieta
  • léčba hypertenze
  • léčba infekce výv. cest. močových
  • hemodialíza
  • transplantace ledviny
  • ATB
  • Dietní opatření – redukce bílkovin,soli
  • Akutní – parenterální výživa
  • Tekutiny dle otoku, hmotnosti
  • Úprava vnitřního prostředí – infúze
  • Podávání diuretik
  • Hemodialýza, hemoperfuze, peritoneální dialýza

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!