Tkáně – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka:  Tkáně

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): palovann

 

 

Tkáně = množiny buněk stejného původu, které mají jednu hlavní funkci

 • Skládají se z:
  • Epitely
  • Svalové a nervové buňky
  • Pojiva

 

Epitely

 • = výstelky
 • Pokrývají vnější nebo vnitřní povrch
 • žlázová funkce (játra, slinivka, štítná žláza…)
 • Smyslová funkce (neuroepitel)
 • Podpůrná funkce (retikulum brzlíku)
 • Buňky v epitelu jsou propojeny těsně a prostory mezi nimi jsou minimální
 • V průběhu embryonálního vývoje vznikají ze všech 3 zárodečných listů

 

Svalová tkáň

 1. Kosterní
  • Svaly mají dlouhá vlákna z mnoha buněk
  • Nacházejí se také aktinová a myozinová vlákna v myofibrilách -> příčně pruhovaná svalovina
  • Přichycené na kost ale i kůži
  • Stah je způsoben nervovými vlákny, po kterých přichází signál; nastává pomocí vápníkových iontů Ca++; spotřeba velkého množství energie ATP
 2. Hladká
  • Chybí pravidelná struktura kosterní svaloviny – různě rozmístěná svalová vlákna
  • Není tvořena vlákny, ale samostatnými buňkami vřetenovitého tvaru
  • Přítomnost aktinu i myozinu – nejsou uspořádány v myofibrilách
  • Signálem pro stah jsou signální molekuly, které přijdou tělními tekutinami, např. děloha – potřeba oxytocinu, který přichází krví, a nervová zakončení
 3. Srdeční
  • Rovněž příčné pruhování díky kardiomyocytů či kardiocytů v důsledku přítomnosti sarkomer
  • Něco mezi kosterní a hladkou svalovinou
  • Není aktivována nervovým vláknem (aktivována nepřímo z centra srdce); stačí podráždění jednoho centra a prochází do dalších
  • Všechny buňky obsahují cytoskelet

 

Nervová tkáň

 • Hlavní vlastností je dráždivost (=schopnost reagovat na podněty, vést vzniklé vzruchy na místo určení a vhodně na ně reagovat)
 • Spojuje všechny ostatní orgány a tkáně
 • Skládá se z nervových (neurony) a gliových (neurogile) buněk – pomáhají při látkové výměně nervových buněk

 

Pojivová tkáň

 • Označení pro tkáně, které mají původ v mezenchymu (=původní výplň mezi zárodečnými listy ektodermem a entodermem, velké mezibuněčné prostory)
 • Buňky obklopeny velkým množstvím mezibuněčné hmoty – dány vlastnosti
 • Zastávají mechanickou a podpůrnou funkci, podílí se na udržení stálé koncentrace iontů a vody, tvoří látkové rezervy a mají i obrannou funkci
 • Dělíme na opěrnou (=kosti – houbovitá=spongiozní, kompaktní=hutná; zubní tkáň), výplňovou (= vazivo – řídké, tuhé, tukové; chrupavka – hyalinní, elastická, vazivová) a trofickou (= krev, míza, tkáňový mok)

Mohou přecházet jedna v druhou; vazivo -> chrupavka -> kost (osifikace)

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!