Dýchací soustava – maturitní otázka (5)

 

Otázka:  Dýchací soustava

Předmět: Biologie

Přidal(a): Petra

 

Výměna plynů mezi organismem a vnějším prostředím

Výměna plynů = dýchání – respirace

 • vnější dýchání (plicní) – výměna dýchacích plynů mezi plícemi a krví (plicní sklípky)
 • vnitřní dýchání (tkáňové) – výměna dýchacích plynů mezi krví a tkáněmi (mitochondrie)

 

Na dýchání se podílí:

 • 1) krev – váže plyny
 • 2) CS – proudění krve
 • 3) NS – řídí dýchání
 • 4) DS – příjem a výdej dýchacích plynů
 • 5) dýchací svaly

 

> část vodivá – dýchací cesty

> část respirační – plíce + dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly)

 

Dýchací cesty

 • horní cesty dýchací – dutina nosní
 • hltan
 • dolní cesty dýchací – hrtan – hlasivkové vazy, zvuk vzniká v hrtanu
 • průdušnice – trachea
 • průdušky – bronchi

 

Horní cesty dýchací

 • dutina nosní rozdělena přepážkou na dvě části
 • začátek – nosní dírky
 • konec – ústí do nosohltanu
 • přední část – chrupavčitá přepáška
 • zadní část – kost radličná a čichová
 • spodní část – kosti patrové a výběžky hhorní čelisti
 • strany – nosní skořepy
 • nosní dutina je vystlána sliznicí
 • horní část – čichový oddíl – čichové buňky
 • střední a dolní část – respirační oddíl – řasinkový epitel – hlenové žlázy (hlen)

 

Vedlejší dutina nosní

 • spojeny s dutinou nosní
 • v kostech čelní, čichové, klínové, horní čelisti vystlány sliznicí
 • vyplněny vzduchem
 • časté záněty – sinusitis

 

Hltan

 • 15 cm dlouhá trubice
 • 3 části – nosohltan, ústní část, hrtanová část
 • prochází zde vzduch i jídlo

 

Nosohltan

 • ústí sem Eustachova trubice – spojuje střední ucho s nosohltanem
 • vyrovnává tlak v okolí bubínku (polykání, vyfouknutí)
 • vystlána sliznicí – hlen
 • v klenbě nosohltanu – nosní mandle
 • patrohltanový zánět – oddělení od ústní části hltanu
 • tvořen měkkým patrem – při dýchání volně svěšeno
 • pří polykání, mluvení zdviženo

 

Ústní část

 • křižovatka DS a TS
 • hrtanová část – hrtanová část a jícen
 • vchod do hrtanu – příklopka hrtanová

 

Dolní cesty dýchací

Hrtan

 • proti vstupu potravy chráněn příklopkou hrtanovou
 •  trubice tvořena chrupavkami, štítná chrupavka – ohryzek, horní část – vazivová blána
 • prstencová chrupavka
 • 2 hlasivkové chrupavky
 • hrtan je vystlán sliznicí
 • na hrtanu – hlasivkové vazy (mezi nimi hlasová štěrbina)
 • v hrtanu vzniká tón základní
 • hlas vzniká až díky jazyku, rtům a zubům

 

Průdušnice (trachea)

 • 12 cm dlouhá trubice
 • 16-20 chrupavek spojené vazivem
 • uvnitř je sliznice s řasinkovým epitelem
 • četné hlenové žlázy
 • větví se na dvě průdušky

 

Průdušky (bronchy)

 • chrupavčité
 • vstupují do plic – plicní stopka
 • větví se na průdušinky
 • uvnitř je sliznice s řasinkovým epitelem
 • hlenové žlázky

 

Plíce

 • párový orgán
 • v dutině hrudní
 • pravá část-3 laloky, levá část-2 laloky
 • pravá a levá část oddělena mezihrudní přepážkou
 • povrch kryje vazivová blána – poplicnice
 • poplicnice přechází v pohrudnici
 • mezi poplicnicí a pohrudnicí je pohrudniční dutina – vyplněna tekutinou, umožňuje klouzání blan při dýchání

vnitřní stavba plic

 • průdušky se větví na průdušinky, ty se větví v alveolární chodbičky, které ústí do plicních váčků
 • plicní váčky jsou vyklenuty v plicní sklípky (alveoly)
 • stěna alveol – jednovrstevný epitel, hustá síť vlásečnic, výměna dýchacích plynů

 

Mechanické dýchání

 • vdech/výdech
 • dýchací svaly – bránice
 • zevní mezižeberní svaly (nádech)
 • vnitřní mezižeberní svaly (výdech)
 • pomocné dýchací svaly – prsní, břišní
 • dýchání – nádech – zvětšení hrudníku-plíce se rozpínají-vzduchproudí do plic
 • výdech – objem hrudníku menší-stlačení vzduchu-vzduch proudí ven
 • v dutině hrudní je podtlak
 • pneumotorax – vzduch vniká do dutiny hrudní a tlačí na plíce, která se nemůže roztahovat
 • počet dechů za minutu – 16 (v klidu) – 7-9 l vzduchu
 • ventilace plic – dechová frekvence
 • minutový objem plic – 8 l
 • vitální kapacita plic – množství vzduchu po max. nádechu a max. výdechu (muž – 5 l, žena – 3,5 l)
 • vzduch respirační – 500ml – běžné dýchání
 • vzduch doplňkový – 2-2,5 l – po max. nádechu
 • vzduch zásobní – 1 l po max. výdechu
 • vzduch zbytkový – nelze vydechnout
 • VKP měříme spirometrem

 

Řízení dýchání

 • dýchací centrum – prodloužená mícha
 • činnost centra ovlivňují – chemické podněty (v aortě a krkavicích)
 • vědomě – zástava dechu
 • emoce – smích, pláč
 • obrané dýchací reflexy – kýchnutí, kašel

 

Nemoci

 • hypoxie – může dojít k zmodrání části těla, částečný nedostatek kyslíku
 • anoxie – nedostatek kyslíku – bezvědomí – odumírá mozek po 5 min.
 • chřipka – virového původu → antivirotika
 • nachlazení – bakteriální infekce → antibiotika
 • zápal plic
 •  zánět průdušek
 • astma
 • tuberkulóza
 • tracheotomie – neprůchodnost hrtanu
 • tracheostomie


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!