Dýchací soustava – maturitní otázka z biologie (5)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka:  Dýchací soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Petra

 

 

– výměna plynů mezi organismem a vnějším prostředím

– výměna plynů = dýchání – respirace

  1. vnější dýchání (plicní) – výměna dýchacích plinů mezi plícemi a krví (plicní sklípky)
  2. vnitřní dýchání (tkáňové) – výměna dýchacích plinů mezi krví a tkáněmi (mitochondrie)

 

Na dýchání se podílí:

1) krev – váže plyny

2) CS – proudění krve

3) NS – řídí dýchání

4) DS – příjem a výdej dýchacích plynů

5) dýchací svaly

 

– část vodivá – dýchací cesty

– část respirační – plíce           +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly)

 

Dýchací cesty

– horní cesty dýchací – dutina nosní

– hltan

– dolní cesty dýchací – hrtan – hlasivkové vazy, zvuk vzniká v hrtanu

– průdušnice – trachea

– průdušky – bronchi

 

Horní cesty dýchací

– dutina nosní rozdělena přepážkou na dvě části

– začátek – nosní dírky

– konec – ústí do nosohltanu

– přední část – chrupavčitá přepáška

– zadní část – kost radličná a čichová

– spodní část – kosti patrové a výběžky hhorní čelisti

– strany – nosní skořepy

– nosní dutina je vystlána sliznicí

– horní část – čichový oddíl – čichové buňky

– střední a dolní část – respirační oddíl – řasinkový epitel – hlenové žlázy (hlen)

 

Vedlejší dutina nosní

– spojeny s dutinou nosní

– v kostech čelní, čichové, klínové, horní čelisti vystlány sliznicí

– vyplněny vzduchem

– časté záněty – sinusitis

 

Hltan

– 15 cm dlouhá trubice

– 3 části – nosohltan, ústní část, hrtanová část

– prochází zde vzduch i jídlo

 

Nosohltan

– ústí sem Eustachova trubice – spojuje střední ucho s nosohltanem

– vyrovnává tlak v okolí bubínku (polykání, vyfouknutí)

– vystlána sliznicí – hlen

– v klenbě nosohltanu – nosní mandle

– patrohltanový zánět – oddělení od ústní části hltanu

– tvořen měkkým patrem – při dýchání volně svěšeno

– pří polykání, mluvení zdviženo

 

Ústní část

– křižovatka DS a TS

– hrtanová část – hrtanová část a jícen

– vchod do hrtanu – příklopka hrtanová

 

Dolní cesty dýchací

Hrtan

– proti vstupu potravy chráněn příklopkou hrtanovou

– trubice tvořena chrupavkami, štítná chrupavka – ohryzek, horní část – vazivová blána

– prstencová chrupavka

– 2 hlasivkové chrupavky

– hrtan je vystlán sliznicí

– na hrtanu – hlasivkové vazy (mezi nimi hlasová štěrbina)

– v hrtanu vzniká tón základní

– hlas vzniká až díky jazyku, rtům a zubům

 

Průdušnice (trachea)

– 12 cm dlouhá trubice

– 16-20 chrupavek spojené vazivem

– uvnitř je sliznice s řasinkovým epitelem

– četné hlenové žlázy

– větví se na dvě průdušky

 

Průdušky (bronchy)

– chrupavčité

– vstupují do plic – plicní stopka

– větví se na průdušinky

– uvnitř je sliznice s řasinkovým epitelem

– hlenové žlázky

 

Plíce

– párový orgán

– v dutině hrudní

– pravá část-3 laloky, levá část-2 laloky

– pravá a levá část oddělena mezihrudní přepážkou

– povrch kryje vazivová blána – poplicnice

– poplicnice přechází v pohrudnici

– mezi poplicnicí a pohrudnicí je pohrudniční dutina – vyplněna tekutinou, umožňuje klouzání blan při dýchání

vnitřní stavba plic

– průdušky se větví na průdušinky, ty se větví v alveolární chodbičky, které ústí do plicních váčků

– plicní váčky jsou vyklenuty v plicní sklípky (alveoly)

– stěna alveol – jednovrstevný epitel, hustá síť vlásečnic, výměna dýchacích plinů

 

Mechanické dýchání

– vdech/výdech

– dýchací svaly – bránice

– zevní mezižeberní svaly (nádech)

– vnitřní mezižeberní svaly (výdech)

– pomocné dýchací svaly – prsní, břišní

–  dýchání – nádech – zvětšení hrudníku-plíce se rozpínají-vzduchproudí do plic

– výdech – objem hrudníku menší-stlačení vzduchu-vzduch proudí ven

– v dutině hrudní je podtlak

– pneumotorax – vzduch vniká do dutiny hrudní a tlačí na plíce, která se nemůže roztahovat

 

– počet dechů za minutu – 16 (v klidu) – 7-9 l vzduchu

– ventilace plic – dechová frekvence

– minutový objem plic – 8 l

– vitální kapacita plic – množství vzduchu po max. nádechu a max. výdechu (muž – 5 l, žena – 3,5 l)

– vzduch respirační – 500ml – běžné dýchání

– vzduch doplňkový – 2-2,5 l – po max. nádechu

– vzduch zásobní – 1 l po max. výdechu

– vzduch zbytkový – nelze vydechnout

– VKP měříme spirometrem

 

Řízení dýchání

– dýchací centrum – prodloužená mícha

– činnost centra ovlivňují – chemické podněty (v aortě a krkavicích)

– vědomě – zástava dechu

– emoce – smích, pláč

– obrané dýchací reflexy – kýchnutí, kašel

 

Nemoci

– hypoxie – může dojít k zmodrání části těla, částečný nedostatek kyslíku

– anoxie – nedostatek kyslíku – bezvědomí – odumírá mozek po 5 min.

– chřipka – virového původu → antivirotika

– nachlazení – bakteriální infekce → antibiotika

– zápal plic

– zánět průdušek

– astma

– tuberkuloza

– tracheotomie – neprůchodnost hrtanu

– tracheostomie

Další podobné materiály na webu: