Zánět – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Zánět

   Předmět: Obecná chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Zánět

 

Zánět = reakce organismu na působení škodlivin

Zánět vyvolávající agens

 • “ Fyzikální :
  • – Teplo – popáleniny
  • – Chlad – omrzliny
  • – Radiace
  • – …
 • “ Chemické :
  • – Kyseliny, louhy – poleptání
 • “ Biologické :
  • – Bakterie, paraziti, viry, …
 • Pro chirurgii jsou nejdůležitější mikrobiální záněty!!!

 

Ovlivňující faktory zánětu

 • Zánět a jeho charakter a intenzita záleží na síle působení vyvolávajícího činitele (virulence mikroorganismu) a na obranyschopnosti napadeného organismu (bariery, imunitní systém)
 • “ Faktory ovlivňující virulenci :
  • ˘ Produkce toxinů
  • ˘ Buněčná stěna
  • ˘ Rychlost množení
  • ˘ Množství mikrobů pronikajících do organismu
  • ˘ …
 • “ Faktory ovlivňující obranyschopnost organismu:
  • ˘ Celkový stav organismu  věk, nádorové onemocnění, DM, stav výživy, …)
  • ˘ Lokální stav tkáně (ischemie, zhmoždění, podchlazení, periferní části těla, …)
  • ˘ Imunitní systém
 • “ Nespecifická imunita
 • “ Specifická imunita
 • “ Buněčná imunita (leukocyty, granulocyty, makrofágy …)
 • “ Protilátková imunita (lymfocyty produkující Pl)

 

Dělení zánětů

 • ˘ Akutní
 • ˘ Chronické
 • ˘ Lokální
 • ˘ Celkové
 • ˘ Nespecifické
 • ˘ Specifické
 • “ Nespecifické záněty:
  • Vznikají působením mikrobů – staphylococcus aureus, streptococcus pyogenes, streptococcus pneumoniae, escherichia coli, pseudomonas aeruginosa …
  • Průběh zánětu:
  • ˘ Průnik mikroba do organismu
  • ˘ Stadium inkubace – do počátků projevu zánětu
  • ˘ Stadium proliferační – poškozování buněk tkáně působením mikrobů a jejich toxinů, organismus aktivuje obrannou reakci – leukocyty, lymfocyty, makrofágy…
  • ˘ Stadium sekreční – napadená tkáň se rozpadá, kolikvace, tvorba hnisu – cukání v dané oblasti, tlak, fluktuace, teplota
  • ˘ Stadium reparace – otevření ložiska ( incize, perforace ), uvolnění hnisu, granulace spodiny, ústup bolestí, teplot a zarudnutí.
 • Typické projevy zánětu:
 • “ Lokální
  • ˘ Rubor – zarudnutí
  • ˘ Calor – zvýšená teplota
  • ˘ Dolor – bolest
  • ˘ Tumor – zduření
  • ˘ Functio laesa – poškození funkce
 • “ Celkové
  • ˘ Teplota
  • ˘ Tachykardie
  • ˘ Schvácenost
  • ˘ Nevolnost
  • ˘ Leukocytoza
 • Typy zánětu:
  • “ Flegmona (streptokoky) – Z místa průniku se mikroorganismy šíří mezibb. prostory do okolní tkáně – Zarudnutí, bolest, teplota
  • “ Absces (staphylokoky) – Ohraničení zánětu, kolikvace, vznik dutiny vyplněné hnisem ( chronický absces s pouzdrem )
  • “ Folikulitida – Drobný absces vznikající z vlasového folikulu
  • “ Furunkl – Vzniká progresí folikulitidy – větší ložisko
  • “ Karbunkl – Vzniká splynutím několika furunklů
  • “ Hidrosadenitis – Zánět potní žlázy i vlasových folikulů (axilla, perianálně…)
  • “ Panaritium – Zánět v oblasti prstů – podkožní, kloubní, kostní, v oblasti šlachových pochev…
  • “ Paronychium – Panaritium v užším slova smyslu – zánět v oblasti nehtového lůžka, periunguální, subunguální…
  • “ Empyem – Naplnění preformované dutiny hnisem – hrudník, žlučník …
  • Obecné názvosloví zánětů – přípona -itis
  • Appendititis, hepatitis, cystitis, endometritis, adnexitis, cholecystitis, pancreatitis, peritonitis…

 

Patologická klasifikace zánětu

 • “ Katarální – zduření sliznice
 • “ Flegmonosní – postižení a prosáknutí celé stěny
 • “ Gangrenosní – rozpad tkáně, hniloba
 • X nekróza – odumřelá tkáň

 

Reakce lymfatické tkáně

 • ˘ Lymphangoitis – šíření zánětu lymfatickými cestami – pruhovitá zarudnutí na kůži, teplá, bolestivá, kontraktury
 • ˘ Lymphadenitis – zduření spádových mízních uzlin, v pokročilém stavu kolikvace a tvorba abscesů

 

Celková infekce organismu

 • “ Bakteriemie – průnik bakterií do krevního řečiště
 • “ Toxemie – průnik bakteriálních toxinů do krve
 • “ Sepse – vážný celkový stav organismu, při kterém jsou v krvi bakterie, rozpadové produkty tkání, toxiny bakterií… ( septické teploty, schvácenost, alterace vědomí, zmatenost, porucha funkce orgánů, tachykardie, tachypnoe…)

 

Specifické záněty

 • Působení specifických mikrobiálních agens:
 • “ TBC – mykobacterium tuberculosis
  • “ Tvorba granulomů, kaveren ( rozpadové dutiny s hnisem – sýrovité hmoty ), provalení do okolí.
  • “ Lokalizace
  • – Plicní
  • – Ledviny
  • – Kosti – studené abscesy ( plazivý absces podél kosti – páteř…)
 • “ Aktinomykoza
 • “ Především na krku a v mediastinu
 • “ Infiltráty s rozpadovými ložisky
 • “ Hnis s drůzami ( žlutavé krystalky )
 • “ Syfilis = lues – treponema pallidum
 • “ STD
 • “ Nejčastěji na genitálu a v jeho okolí
 • “ Tvrdý vřed ( ulcus durum ) – zduření inguinálních LU – infiltráty až gumata

 

Anaerobní infekce

 • – velmi závažné
 • Mikroorganismy žijící bez přístupu kyslíku – clostridia, bacteroides, peptokoky, peptostreptokoky…
 • “ Plynatá sněť – clostridia (perfringens, bifermentans…) – výskyt v půdě
 • “ Gangrena tkáně – zduření, bolestivost, zarudnutí, vysoké teploty, schvácenost, celková alterace
 • “ Třáskání tkáně na pohmat
 • “ Ihned odebrat materiál na mikroskopii – G+ tyčky
 • “ Nutná okamžitá radikální terapie – umožnit přístup kyslíku
 • “ Velké incize, odstranění nekroz, drenáž, někdy nutná primární amputace, proplachy peroxidem, hyperbaroxie, intenzivní antibioterapie
 • “ Důkladná hygiena, izolace, sterilizace všeho co přišlo do styku s pacientem ( prádlo, nástroje, místnosti…)
 • “ Tetanus – clostridium tetani
 • “ Tetanotoxin – způsobuje svalové spazmy – obličejové svaly (rhisus sardonicus), svaly trupu, bránice, mezižeberní svaly, paravertebrální svaly – opistotonus
 • “ Clostridium tetani – výskyt v trávicím traktu koní, i člověka, infekce z půdy
 • “ Prevence – očkování, přeočkování – antitetanický lidský gamaglobulin, tetanický anatoxin
 • “ Th – UPV, chirurgické ošetření tkáně, antibioterapie, intenzivní péče

 

Léčba zánětu

 • ˘ Prevence
 • ˘ Antisepse
 • ˘ Asepse
 • ˘ Hygienický režim
 • ˘ Oddělení infekčních pacientů, prostor, prádla, materiálu…
 • ˘ Očkování
 • “ Chirurgická terapie
  • “ Incize
  • “ Evakuace hnisu
  • “ Odstranění cizích těles
  • “ Důkladná nekrektomie
  • “ Výplachy antiseptickými roztoky
  • “ Drenáž dutin
  • “ Sterilní krytí ran
 • “ Medikamentozní terapie
  • “ Antibiotika
  • “ Podpůrné léky – antipyretika, antiflogistika
  • “ Imunomodulace, antigangrenosní serum, antitetanický globulin…
  • “ Zajištění dostatečného přísunu energie a živin – enterální, parenterální

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!