Dýchací soustava – maturitní otázka (2)

 

   Otázka:  Dýchací soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Iveta

 

zajišťuje přívod O2 a odvádění CO2 = výměna dých. plynů

činnost dých. ústrojí = DÝCHÁNÍ (RESPIRACE) – musí být souhra dých. a a oběhové soustavy

3 zákl. děje – 1, zevní dých. : výměna dých. plynů mezi atmosférou a krví v plicích, výměna plynů pouze v plicích = ventilace

2, rozvod dých. plynů: transport O2 a CO2 krví k bb.

3, vnitřní dých.: výměna O2 a CO2 mezi krví a tkáněmi

 

OBECNÁ STAVBA – HORNÍ DÝCHACÍ CESTY – nosní dutina, nosohltan

 

DOLNÍ DÝCHACÍ CESTY – hrtan, průdušnice, průdušky, plíce

 

NOSNÍ DUTINA (cavum nasi) – přepážkou rozdělena na P a L polovinu, vystlána silnou a prokrvenou sliznicí (kryta epitelem + řasinky –  kmitají směrem ven, posunují hlen)

– uhraničená po stranách kostěnými výběžky horní čelisti,  u kořene – nosní kůstky,  vpředu nos vyztužují chrupavky,  oddělena horním patrem od d.ú.

– v horní 1/3 – ČICHOVÉ POLE – čichové bb. (zde začínají vlákna čichového nervu)

– nosní dut. spojená s prostory v některých lebečních kostech = vedl. dut. nosní (největší v horní čelisti, další např. v k. čelní, čichové)

 

FUNKCE – vdechovaný vzduch zahřívá – bohatě prokrvená sliznice očišťuje od mech. nečistot (zachytávají se na chloupcích a v hlenu) zvlhčuje (odpařuje se voda z hlenu na vyhřáté sliznici)  vedl. dut. nosní – význam při rezonanci hlasu

 

NOSOHLTAN (nasopharynx) – navazuje na dut. nosní, na bočních stranách ústí Eustachova trubice (spojuje nosohltan a střední ucho, pomáhá vyrovnávat změny tlaku ve středoušní dut.) u ústí Eustachovy trubice – nosohltanová mandle => zachytávání bakterií

 

HRTAN (larynx) – trubicovitý orgán, navazuje na dolní část hltanu a přechází v průdušnici stěna tvořená chrupavkami – největší: štítná (tzv. ohryzek) – tam kde se kříží cesty dých. (hrtan) a trávicí (hltan) – HRTANOVÁ PŘÍKLOPKA (epiglotis) – při polykání => uzavře vchod do hrtanu – podíl na tvorbě hlasu – napjaté hlasové vazy (mezi nimi prochází vzruch => rozechvění vazů při výdechu => * hlas) – muž – hlasové vazy delší => hlubší hlas – artikulovaná řeč => souhra mluvidel (patro, dásně, zuby, jazyk)

 

PRŮDUŠNICE (trachea) – navazuje na hrtan, uložena před jícnem, z chrupavek podkovovitého tvaru – spojené vazivem – ve výši 4.-5. hr. obratle rozdělena na P a L průdušku (bronchus) – P skoro přímé pokračování vdechnutých předmětů – větví se na průdušinky (bronchioly)

 

PLÍCE – párový orgán, uloženy v dut. hr. kromě mezihrudí (mediastinum) – prostor mezi plícemi (srdce, velké cévy)

vrchol plic –PLICNÍ HROT – až nad klíční kostí

spodní část – PLICNÍ BÁZE – nasedá na bránici

PLICNÍ HILUS – místo, kde do plic vstupují průdušky, cévy a nervy

P plíce – 3 laloky, L plíce – 2 laloky

na povrchu jemná vazivová blána (POPLICNICE), na vnitřní straně hrudníku blána (POHRUDNICE)  – mezi nimi je nižší tlak než atmosférický => rozepínání plic v pohr. dut. – malé množství tek. => blány po  sobě při pohybu plic hladce kloužou

respirační jednotka = PLICNÍ SKLÍPEK (alveolus) – bohatě prokrvené, vlastní výměna dých. plynů, 300-400mil., povrch pokrytý surfaktantem  (brání kolapsu pl. sklípků při výdechu) dých. pohyby hrudníku umožňují PLICNÍ VENTILACI – střídá se VDECH (inspirium), VÝDECH (exspirium)

 

VDECH – aktivní děj, stah bránice (odděluje dut. hr. od dut. bř., stáhne se do dut. bř.) + mezižeberní svaly (zdvihnou žebra)

=> zvětšení dut. hrudní, uvnitř plic se sníží tlak a vzduch jde do plic

 

VÝDECH – pasivní děj, uvolnění svalů – bránice a mezižeb. svaly do původní polohy, stoupá tlak v plicích à vzduch ven z plic

FREKVENCE 12-16/min

 

DECHOVÝ OBJEM – množství vzduchu při jednom nádechu a výdechu v klidu asi 500 ml vzduchu i po usilovném výdechu zůstává v plicích = ZBYTKOVÝ VZDUCH – asi 2l

 

VITÁLNÍ KAPACITA PLIC – množství vzduchu, které člověk po max. nádechu maximálně vydechne asi 4l, měří se spirometrem

 

NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY

 

ASTMA       – PŘÍČINA – většinou alerg. (pyl, roztoči, prach, srst, potraviny, léky)

PŘÍZNAKY – dušnost, krátký vdech + namáhavý výdech (prodloužený) – exspirační dušnost

pískoty slyšitelné na dálku, suchý dráždivý kašel

LÉČBA – bronchodilatantia, kortikoidy, O2, zvlhčení vzduchu, Fowlerova poloha

 

KARCINOM PLIC

– PŘÍČINY – multifaktoriální, hl. kouření, prašné prostředí

PŘÍZNAKY – závisí na velikosti a lokalizaci, podle metastáz

nespecifické à hubnutí, kašel, vykašlávání krve, bolest na hrudníku, dušnost

šíření do okolí (prorůstání) => chrapot, polykací potíže, poruchy srd. rytmu

metastázy: GIT =>  zaž. potíže

kosti =>  bolesti kostí

mozek =>  zmatenost

LÉČBA – kombinovaná – chir., chemoterapie  (cytostatika), radioterapie

zjistí se pozdě => neoperovatelný

zákaz kouření, kvalitní výživa, psych. podpora nem. i rodiny

 

TBC

– Kochův bacil (naruší strukturu plic, může * až otvor – kaverna)

PŘENOS – kapénkovou cestou

PŘÍZNAKY – zač. – žádné nebo specifické (jako u virózy – únava, bolest kostí a kloubů, teplota, kašel) à přetrvávají teploty (kolísavé, ne vysoké), únava, kašel, snížení hmotnosti, noční pocení, bolest na hrudníku

à sputum (hlenové až hnisavé), vykašlává rezavé (růžové) sputum à hemoptýza (chrlení krve)- nahlodá větší cévu

LÉČBA – izolace na pl. odd., antituberkulotika

edukace klienta – zakrývat ústa při mluvení, kašli, zívání; vyčleněná koupelna,WC; prádlo zvlášť doma – vyhrazený pokoj, dodržovat hyg. zásady nekouřit, ne alkohol, hodně spánku, výživa bohatá na B, C, T

 

PNEUMONIE (zánět plic)

PŘÍČINY – inf. (bakterie, viry, plísně, kvasinky), aspirace, chemikálie

PŘÍZNAKY – suchý kašel à vlhký (sputum žluté, žlutozelené, i krev)

dušnost, zrychlené dých., třesavka, horečka

LÉČBA – lehké formy doma

Fowlerova poloha, dech. RHB, ATB, snižování TT, léky na ředění hlenu + podpora vykašlávání, O2

 

CHŘIPKA

PŘÍZNAKY – malátnost, bolest ve svalech, kloubech, hlavy; pálení v krku à zvýšení TT až horečka à rýma, kašel

LÉČBA – klid na lůžku, zvlhčování vzduchu, čištění nosu, tek.

léky na snižování TT, proti kašli, ředění hlenu, podporu vykašlávání

KOMPLIKACE – z virové se stane bakt. => ATB zánět středního ucha, zánět vedl. nosních dutin

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!