Ošetřovatelská péče s očními chorobami

 

   Otázka: Ošetřovatelská péče s očními chorobami

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): laradys

 

 

OP u dětí a dospělých s oftalmologickým onemocněním (glaukom, katarakta, problematika zrakového postižení)

 • Oko-oční koule /bulbus oculi/, bělima – /sclera/, rohovka – /cornea/, cévnatka – /choroidea/,sítnice – /retina/,tyčinky, čípky, duhovka – /iris/, zornice –  /pupila/, čočka – /lens/, sklivec – /corpus vitreum/, žlutá a slepá skvrna

 

Přídatné orgány oka

 • Oko je v kostěné prohlubni lebky – očnici /orbitě/, v tukovém polštáři + okohybné svaly (6), pevná stopka –zrakový nerv /nervusopticus/
 • Víčka /palpabrae/
 • Spojivka /konjuktiva/
 • Slzný aparát – glandulalacrimalis, slzné kanálky a slzné váčky

 

Fyziologie zraku:

 • zraková ostrost – centrální (žlutá skvrna) a periferní (mimo žlutou skvrnu)
 • barvocit – vnímání na žluté skvrně čípky
 • adaptace – adaptace na světlo a tmu (šeroslepost)
 • akomodace – vidět předměty ostře v různé vzdálenosti
 • konvergence – pohled na blízký předmět – osy obou očí se sbíhají
 • periferní vidění

 

Nejčastější onemocnění:

 • tupozrakost
 • šilhání (strabismus)
 • glaukom
 • ektopie čočky (čočka není na svém místě, změní umístění)
 • krátkozrakost (myopie)

 

KATARAKTA = šedý zákal

 • zakalení čočky, narušen průchod paprsků do nitra oka
 • pozvolný rozvoj, postupné zhoršování
 • pokročilá katarakta je vidět pouhým okem

 

Rozdělení:

 1. vrozená katarakta
 2. infantilní katarakta (rozvoj v průběhu prvního roku života)
 3. získané katarakty:
 • senilní – po 50 roce života, idiopatická (z neznámé příčiny)
 • traumatologická – perforující oční poranění, po kontuzi
 • komplikovaná
 • katarakta toxica

 

Příčiny:

 • dědičnost
 • virové záněty matky
 • úrazy oka
 • ionizující záření
 • dlouhodobé působení léků (kortikoidy)
 • metabolické poruchy (DM)
 • chronické oční onemocnění
 • věk 50+

 

Příznaky:

 • pokles zrakové ostrosti
 • šedé zabarvení zornice
 • šeroslepost
 • poruchy vidění za jasného světla
 • pocit mlhy před očima

 

Vyšetřovací metody:

 • anamnéza (OA, RA, FA, SA, PA – záření, toxiny)
 • základní fyz.vyšetření
 • zraková ostrost do dálky a do blízka
 • nitrooční tlak
 • oftalmoskopie = oční pozadí
 • předoperační – interní (EKG z důvodu anestezie)
 • biometrie

 

Léčba:

 • Podstatou operace je odstranění katarakty

Extractiocataractaeintracapsularis

 • Po proniknutí do komory je čočka uchopena kryosondou→odstraněna
 • Dnes se již nepoužívá

Extractiocataractaeextracapsularis

 • Odstraní se zakalené jádro čočky, implantuje se umělá čočka

 

Oš.péče:

 1. Poloha a pohybový režim
 • Prevence vzniku úrazů
 • Vyvarovat se tření očí, předklonům, kýchání (ucpání nosu)
 • Funkční signalizace

 

 1. Monitoring
 • BT, krvácení, bolest, invazivní vstupy, otoky, změny na kůži, FF
 • Operační ránu
 • Hmotnost,vyprazdňování, projevy infekce, účinky léků

 

 1. Hygienická péče
 • Maximální opatrnost při hygieně obličeje
 • U mužů vynechat holení
 • Mytí rukou → riziko zanesení infekce při kapání kapek

 

 1. Vyprazdňování
 • dle soběstačnosti
 • prevence zácpy

 

 1. Spánek a odpočinek
 • Zhodnoťte denní aktivitu a zároveň spánek, projevy nespavosti,dle ordinace podej včas analgetikum, hypnotika,

 

 1. Psychosociální potřeby
 • Dostatek informací o onemocnění, komplikacích, vyšetření a zákrocích
 • Zmírnit jeho strach, úzkost a bezmoc, kontakt s rodinou (zabraň sociální izolace)

 

GLAUKOM = zelený zákal

 • Příčina – nitrooční tlak, stoupá s věkem, vyšší u žen, vyšší v ranních hodinách
 • Norma: 14 – 19Hg
 • Zvýšená tvorba nitrooční tekutiny + ucpaný kanálek → zvýšení nitroočního tlaku → poškození optického nervu (velice citlivý)
 • Oční onemocnění charakterizované progredující degenerací nervových vláken očního nervu s multifaktoriálním původem

 

Dělení:

 • Glaukom s otevřeným úhlem
 • Tvoří převážnou většinu všech glaukomů
 • Komorový úhel mezi rohovkou a duhovkou je při něm otevřený, takže tekutina má volnou odtokovou cestu
 • Problém je v tom, že vytváří nadbytek nitrooční tekutiny
  • Glaukom s uzavřeným úhlem
 • Vzniká tak, že přední část duhovky nalehla na rohovku a tak dojde k uzavření komorového úhlu
 • Tekutina nemůže odtékat a hromadí se v oku, čímž prudce narůstá nitrooční tlak
 • Projevuje se záchvatovitým rozmlžením vidění a prudkou bolestí

 

Léčba:

 • Farmakologická
 • Myotika
 • Betablokátory
 • Laserová
 • Chirurgická – trabekulotomie

 

Komplikace:

Glaukomový záchvat – akutní záchvat může být vyvolán podněty rozšiřujícími zornici a působícími rychlý vzestup nitrooční tenze (tlaku)

 • Vidění klesá, silné bolesti oka, nauzea a zvracení.
 • Objektivně vidíme zašedlou rohovku, prosáklá duhovka, vertikálně oválná zornice.
 • Závažný stav – okamžitý transport na oční. Neléčený může způsobit slepotu.

 

Vyšetřovací metody:

Vyšetřovací metody:

 • Anamnéza (OA, RA, SA, PA, FA)
 • Tonometrie, tomografie
 • HRT – digitální analýza disku
 • gonioskopie, perimetrie
 • oftalmoskopie, pachymetrie (síla rohovky)

 

Problematika zrakově postižených

– lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností (ne jenom brýle)

-kategorii:
1. Stupeň – střední slabozrakost
2. St. – silná slabozrakost
3. St. – těžká slabozrakost
4. St. – praktická nevidomost
5. St. – úplná nevidomost

Tyflologie – vědní disciplína, zabývající se ZPO o jejich společenským uplatněním

Tyflopedie – věda o výchově a vzdělání osob s ZPO

Tyfloservis – obecně prospěšná společnost, podporující integraci ZPO,od ledna 1991 (ZPO od 15ti let)
– zprostředkovávat informace a naučit dovednosti ZPO, ale i společnost
– převzít zodpovědnost za vlastní život
– služby : rehabilitační kurzy, poradenství, výběr vhodných pomůcek, pobyt ve středisku

 

Zásady pro kontakt s nevidomým

– jsou to zcela normální lidí jako ostatní
– chovat se přirozeně, pomoci – jen pokud to chce
– vyvarovat se projevům soucitu
– při vstupu se představit a pozdravit
– mluvit vždy s postiženým, ne s doprovodem
– nechte ho zavěsit se do naší paže
– do autobusu jděte první
– ruku mu položte na opěradlo
– informace o umístění věcí – na stole
– při doprovázení popisovat rysy okolí

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!