Tertely (prvky p2) – otázka z chemie

 

   Otázka: Tertely (prvky p2, 14. skupina)

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Kateřina Malečková

 

Charakteristika

PRVEK; ZNAČKA; Z; ELEKTRONOVÁ KONFIGURACE; ELEKTRONEGATIVITA

Uhlík; C; 6; [He]2s2 2p2; 3,04

Křemík; Si; 14; [Ne]3s2 3p2; 2,19

Germanium; Ge; 32; [Ar]3d10 4s2 4p2; 2,18

Cín; Sn; 50; [Kr]4d10 5s2 5p2; 2,05

Olovo; Pb; 82; [Xe]4f14 5d10 6s2 6p2; 2,02

 

Uhlík (Carboneum)

Výskyt

 • Volný uhlík – 2 alotropické modifikace:
  • Diamant – nejtvrdší minerál na světě
   • Těží se v JAR; Sibiři; Austrálii
   • Hmotnost se udává v karátech 1karát=0,2g
   • Může být různě zbarvený podle příměsí
   • Nevede proud
   • Struktura: Tetraedr = čtyřstěn
   • Krystaluje v krychlové soustavě
   • Použití: šperkařství; broušení a řezání
  • Grafit – měkký, má kovový lesk; velmi dobře vede proud
   • Krystaluje v šesterečné = Hexagonální soustavě
   • Vytváří vrstevnatou strukturu
  • Vázaný uhlík
   • Oxid uhličitý
   • Uhličitany
  • Biogenní prvek
  • Součást všech fosilních paliv (ropa, uhlí, zemní plyn)

 

Vlastnosti

 • Má schopnost řetězit se (viz organika)

 

Výroba

 • Vyrábí se rozkladem organických sloučenin bez přístupu vzduchu
 • Uměle se vyrábí i diamant a grafit

 

Použití

 • Grafit: výroba tužek; elektrod; a v jaderných reaktorech
 • Aktivní uhlí: čištění vody; do filtrů plynových masek; při zažívacích potížích

 

Sloučeniny

 • Kyanovodík HCN
  • Kapalina nebo plyn; velice prudký jed
  • Je cítit po mandlích
 • Cyankály = kyanid draselný KCN
  • Kyanidy se používají při těžbě zlata => kyanidové loužení negativní dopad na ŽP

 

Oxidy:

 • Oxid uhelnatý CO
  • Bezbarvý, prudce jedovatý plyn
  • Bez zápachu
  • Váže se na hemoglobin lépe než kyslík čímž dochází k udušení
  • Vzniká nedokonalým spalováním uhlíku (nedostatek kyslíku při spalování)
  • 2C + O2            ->          CO
  • Velmi dobré redukční činidlo ( při výrobě železa)

 

 • Oxid uhličitý CO2
  • Bezbarvý plyn, bez zápachu
  • Vzniká dokonalým spalováním uhlíku (dostatek kyslíku)
  • C + O2           ->            CO2
  • Ochlazením vzniká pevný oxid uhličitý => suchý led
  • Výroba: rozklad uhličitanů za vysokých teplot
  • CaCO3      ->      t     ->       CO2 + CaO
  • (Vápenec -> ox. uhličitý + pálené vápno)
  • Využití: – výchozí látka při fotosyntéze
   • Výroba sody, cukru, močoviny
   • Plyn nasycených nápojů (bublinky)
   • Součást skleníkových plynů
   • Ve vzduchu 0,04%

Kyseliny:

 • Kyselina uhličitá H2CO3
  • Velmi slabá kyselina
  • Reakce ox. uhličitého s vodou
  • Vytváří se od ní 2 řady solí: – Uhličitany
   • Hydrogenuhličitany

 

Uhličitany:

 • Uhličitan sodný = Soda Na2CO3
  • Zákl. suroviny při výrobě skla, papíru a pracích prostředků
 • Uhličitan draselný = Potaš K2CO3
  • Zákl. suroviny při výrobě skla, papíru a pracích prostředků
 • Uhličitan vápenatý = Kalcit = Vápenec                CaCO3
  • Zákl. stavební kámen
  • Výroba vápna
 • Uhličitan hořečnatý = Magnezit MgCO3
 • Dolomit CaCO3 MgCO3

 

Hydrogenuhličitany:

 • Hydrogenuhličitan sodný = jedlá soda NaHCO3
  • Do pečiva jako kypřící prášek
  • Zklidnění překyseleného žaludku
 • Hydrogen uhličitan vápenatý Ca(HCO3)2
  • Krasové jevy
 • CaCO3 + CO2 + H2O            ->        Ca(HCO3)2

 

Křemík (Silicium)

Výskyt

 • Nejrozšířenější prvek na zemi – cca 26% (kyslík je 1.)
 • Nejběžnější podoba – ve formě křemenu = oxid křemičitý
 • Součást celé řady hornin – žula (= křemen, živec, slída)
 • Ve formě křemičitanů a hlinitokřemičitanů je základní součástí hlíny

 

Vlastnosti

 • Má strukturu podobnou diamantu (TETRAEDR) ale vazby jsou slabší
 • Tmavě šedá kovově lesklá látka

 

Výroba       

 • SiO2 + 2C         ->          2CO + Si

 

Použití

 • Polovodič v elektronice

 

Sloučeniny

 • Oxid Křemičitý = Křemen SiO2
  • Odrůdy křemene: RŮŽENÍN (růžový), ZÁHNĚDA (hnědý), CITRÍN (žlutá), AMETYST (fialová), KŘIŠŤÁL (průhledný)
  • Pevná, tvrdá, chemicky odolná látka
  • Odolná vůči všem kyselinám kromě HF
  • Používá se na výrobu skla, porcelánu, ve stavebnictví a šperkařství

 

 • Kyselina křemičitá H2SiO3
  • Snadno polymeruje a po zahřátí a vysušení vody z ní vzniká -> Silikagel
   • V pytlíčkách u bot ve víčkách u léků
  • Křemičitany – základem pro jíly a hlíny
   • Spolu s křemenem tvoří základ silikátového průmyslu
  • (sklo, keramika, porcelán a stavební materiály)

 

 • Silokony – sloučeniny křemíku a organických látek – používají se ve stavebnictví na utěsňování


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!