Formy pohybu a pohybové orgány živočichů a člověka

biologie

 

Otázka: Formy pohybu a pohybové orgány živočichů a člověka

Předmět: Biologie

Přidal(a): MAnonym

 

 

a) Význam pohybu

 • pohyb z místa na místo
 • Dýchání
 • Příjem a zpracování potravy
 • Ochrana před nebezpečím
 • U člověka užívání řeči + písma

 

b) Pohyb jednobuněčných organismů

 • Améboidní (měňavkovitý) pohyb
  • Pomocí panožek = dočasné výběžky cytoplazmy různého tvaru
  • Pomalý pohyb
 • Brvy
  • Krátké, velký počet
  • Podobné bičíku
  • Uspořádány rovnoměrně, nebo jen na určitých místech těla
 • Bičíky (bičíkovci)
  • Obvykle delší, než tělo
  • Umístění v přední části buňky
  • Rychlost vyšší, než u panožek
 • Undulující (vlnitá) membrána
  • Bičík ze zadní části buňky směřuje k přední
  • Je s buňkou po celé délce spojen blankou
  • Trypanozomy

 

c) Přisedlí živočichové

 • Kmen: živočišné houby (poryfera)
 • Kmen: Žahavci
  • Dvouvrstvé tělo => skupina DIBLASTIKA
  • Vodní (sladkovodní × mořští)
  • Tělo paprsčitá souměrnost
  • Dýchají celým povrchem těla
  • Vnější vrstva těla EKTODERM
   • Ektoderm:
    • Krycí buňky
    • Svalové buňky
    • Nervové buňky (NS je rozptýlená => nemají centrum NS)
    • Žahavé buňky – jsou hlavně na ramenech
     • Vlákno uvnitř živočich, který pluje kolem a dotkne se  vlákno vystřelí a vystříkne jed HYPNOTOXIN
     • FCE: obstarávání kořisti + obranná fce
    • Smyslové buňky
  • Uprostřed je rosolovitá MEZOGLEA
   • Oporná fce vyztužovací fce
  • Vnitřní vrstva těla ENTODERM – zde jsou trávicí buňky
  • U žahavců 2 stádia:
   • POLYP – stádium přisedlé
   • MEDŮZA – pohyblivé stádium
  • Třída: POLYPOVCI:
   • Převažuje stádium polyp (medůzové někdy chybí)
   • Nezmar hnědý
    • Sladkovodní
    • Béžovitá barva
    • 6 dlouhých chapadel
    • Nemá medůzovité stádium
   • Rozmnožování:
    • Nepohlavně = pučením

(= vyroste pupen  na něm jsou chapadla  dostatečná velikost  oddělí se  přichytí se svým nožním terčem)

    • Pohlavně = hermafrodit

(=vypouští vajíčka i spermie do vody a oplození probíhá ve vodě)

     • Hlavně na podzim
     • Zimu přežívají pouze vajíčka
   • Velká regenerační schopnost
   • Pohyb:
    • Pomocí chapadel / rameny
    • Přemety
   • Nezmar zelený – má také pupen
   • Nezmar obecný – barva hnědá/béžová
    • Krátká chapadla
   • Medůzka sladkovodní
    • Jediný náš žahavec má 2 stádia
     • Polyp + Medůza
    • Výskyt: přehrady na Vltavě
    • Světélkují
    • Pohyb: pomocí rozevíráním a svíráním zvonu

 

 • Třída: Medůzovci:
  • Mořské
  • Žahají některé způsobují smrt i popáleniny
  • Mají rodozměnu (= střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování)
  • Stádium medůzi:
   • Dravá, volně pohyblivá
   • gastrovaskulární soustavu (= kombinace trávicí a cévní soustavy)
    • Přijatá potrava → rozvede ji po celém těle
   • Mají specifické smyslové orgányROPALIA
    • Celkem 8 (po obvodu zvonu)
    • V nich → chemoreceptory, světločivné buňky, statocysta (= rovnovážné ústrojí)
   • Po oplození vajíčka → vznikne larva PLANULA
    • Ta přisedne
    • Vytvoří se z ní stádium POLYP
    • Na ní se strobylací začnou vytvářet a odškrcovat malé medůzky (= EFYRY – dospějí v dospělce)
  • Stádium POLYP:
   • Přisedlý, živí se pouze planktonem
  • Kořenoústka plicnatá
   • Zvon vypuklý
  • Talířovka ušatá – zvon → skoro plochý
   • Prosvítávají pohlavní orgány
  • Čtverhranka smrtelná
   • Svým jedem dokáže zabít i člověka

 

 • Třída: Korálnatci:
  • Žijí v mělkých, čistých mořích (teplé)
  • Nemají stádium medůzi
  • Vytváří si schránky z CaCO3
   • Jsou společné
   • Uvnitř je společná láčka
  • Tvoří velké kolonie => korálové útesy
  • Korál červený – výroba šperků
  • Pérovník pštrosí
  • Varhanitka – tvořen červenými trubičkami
  • Houbovník
  • Větevník mozkový
  • Sasanka koňská

 

d) Fylogeneze pohybových soustav

 • Ploštěnci, hlísti
  • Pohyb pomocí kožně svalového vaku a řasinek v pokožce
 • Kroužkovci
  • Pohyb pomocí svalového vakudvouvrstevný (svalovina okružní (zevní) a podélná (vnitřní))
 • Měkkýši
  • Pohyb pomocí svalnaté nohy
   • Většina svaloviny plžů
   • Zatažitelná
   • Na povrchu jednovrstevný epitel
   • Spodní strana → slizové žlázyusnadnění pohybu
   • U vodních může mít ploutvovitý tvar
 • Členovci:
  • svalstvo je rozlišené, už to není svalový vak!
  • příčně pruhované svalstvo → samostatné svalové svazky
 • Obratlovci:
  • 3 typy svaloviny:
   • příčně pruhovaná
   • hladká svalovina
   • srdeční svalovina
  • Paryby, ryby
   • pohyb velký boční sval – rozdělený myosepty (přepážky) do myomer tvaru W
    • mezi nimi drobné kůstky
   • Ostatní obratlovci
    • Jednotlivé svaly

 

e) Svalová soustava člověka

 • 600 svalů
 • 40-50% naší hmotnosti
 • = aktivní pohybový aparát (pohyb tělem)
 • Zajišťuje:
  • Pohyb částí těla
  • Lokomoce = pohyb z místa na místo
 • Upínání svalů:
  • Svaly se upínají ke kostře navázány šlachami
  • Místo, kde se sval přichytí = ÚPON
   • Drsnatina na kosti
   • Hrany na kostech
  • Tvořena:
   • 3 typy svalové tkáně (viz tkáně – otázka 8)
    • Hladká svalová tkáň
    • Srdeční svalová tkáň
    • Příčně pruhovaná svalová tkáň
 • Příčně pruhovaná svalová tkáň:
  • Vnější stavba:
   • Svalové bříško – masitá část
   • Šlachy – připínají se ke kostem
    • Místo úpon
   • Svalová povázka = fascie
    • Blána, která je na povrchu
  • Vnitřní stavba:
   • Svalové buňky – svalové vlákna
   • Svalový snopeček = více svalových buněk
    • Ohraničený vazivem
   • Svalový snopec = více svalových snopečků
   • Sval = tvoří ho svalové snopce
 • Nervosvalová ploténka = místo, kde se nerv napojuje na svalové vlákno
 • Motorická jednotka = skupina svalových vláken, které jsou inervovány jedním vláknem

 

 • Princip svalové vztahu:
  • Nerv podráždí skupinu svalových buněk
  • Ze sarkoplazmatického retikula (= endoplazmatické retikulum u svalových buněk) se vylijí Ca2+ kationty do SARKOPLAZMY (cytoplazma)
  • Reakce na Ca2+ myofybrily se začnou vztahovat
   • Myofibrili jsou tvořeny 2 bílkovinami:
    • Aktin = slabý filament
     • Ukotvený v discích Z
     • Při vztahu svalu se zasouvá mezi Myozin
    • Myozin = silný filament
     • Je pořád na svém místě
 • Svalový vztah = KONTRAKCE
  • Izometrická – zatneme sval, ale jeho délka se nemění
  • Izotonická – zatneme sval, ale jeho délka se mění
 • Uvolnění svalu = RELAXACE
 • Svaly:
  • ANTAGONISTICKÉ svaly
   • Svaly, které pracují proti sobě
  • SINERGISTICKÉ svaly
   • Svaly, které pracují společně
 • Pohyby:
  • Ohnutí = flexe
  • Natažení = extenze
  • Přitažení = addukce
  • Odtažení = abdukce
  • Rotace svaly rotátory
  • Svěrače sfinktery
  • Rozvěrače Delatátory
 • Svalová únava
  • Svaly bolí únava
  • 2 příčiny:
   • A) Ze svalu se vyčerpá energie (ATP)
   • B) Nahromadí se tam kyselina mléčná => laktát
  • Odstraníme:
   • A) Dodáním do svalů energii
   • B) Zbavit se laktátu ze svalu
    • Musíme svaly prokrvit (sauna, vířivka)
    • Po námaze se proběhnout
 • SVALY LIDSKÉHO TĚLA:
  • Zdvihač hlavy – umožňuje záklon a otáčení hlavy
  • Sval trapézový – poloha lopatky
  • Sval deltový – upažování
  • Velký sval prsní – přítah paže, pomoc dýchání
  • Pilovitý sval přední – pohyby paže
  • Zevní šikmý sval břišní – předklon, otáčení, lis
  • Čtyřhlavý sval stehenní – extenze kolene, přednožení
  • Velký přitahovač stehna
  • Dvojhlavý sval pažní
  • Trojhlavý sval pažní
  • Přímý sval břišní – předklon, lis
  • Krejčovský sval – ohyb kolene, přítah kyčle, ohyb
  • Přední sval holení – přítah špičky
  • Široký sval zádový – zapažování × připažování
  • Velký sval hýžďový
  • Svaly lopatkové – upažování
  • Dvojhlavý sval stehenní – flexe kolene
  • Poloblanitý, pološlašitý sval
  • Trojhlavý sval lýtkový – výpony


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!