Mineralogie – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Mineralogie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): olineka2468

 

 

 

 

MINERALOGIE

 • Je vědecká disciplína, zabývající se minerály (nerosty)
 • Jejich vnitřní stavbou, vzhledem
 • Fyzikálními a chemickými vlastnostmi
 • Jejich vznikem a přeměnami v přírodě
 • Možností technického využití
 • MINERÁLY NEBOLI NEROSTY
  • Jsou anorganické stejnorodé přírodniny. Jejich složení je možno vyjádřit chemickou značkou nebo chemickým vzorcem.
  • Složeny z prvků nebo sloučenin:
   • Nerost z prvků- složen z uhlíku- diamant, grafit, tuha
   • Sloučenina- halit (Cl, Na)
  • Studiem minerálů se zabývá věda- MINERALOGIE
  • Nachází se v zemské kůře
  • Minerály vznikají krystalizací z taveniny nebo z roztoku
  • Krystalizace- je proces, při němž se molekuly chemických látek shlukují do uspořádané pravidelné pevné struktury (krystalu).
  • Částice vytvářejí KRYSTALOVOU MŘÍŽKU
  • Látka skládající se z krystalů se označuje jako krystalická
  • NEROSTY SE VYSKYTUJÍ V ZEMSKÉ KŮŘE JAKO:
   • KRYSTALIZOVANÉ- patrné krystalové tvary (plochy, hrany, vrcholy)
   • KRYSTALICKÉ- krystaly jsou drobné, nedokonale vyvinuté.

 

Nelze určit jednotlivé plochy, hrany, vrcholy.

 • BEZTVARÉ (AMORFNÍ)- nevytvářejí krystaly (př.: opály)
 • KRYSTAL
  • Je geometrické těleso omezené krystalovými plochami, které se stýkají v hranách a ty se sbíhají ve vrcholech
 • PRVKY SOUMĚRNOSTI
  • Rovina souměrnosti
  • Osa souměrnosti
   • Osy, dvoj-, troj-, čtyř-, šestičetné
   • Osa a-předozadní, b-pravolevá, c-vertikála
   • Osy tvoří osní kříž
  • Střed souměrnosti
   • Zde se protínají osy souměrnosti

 

 • Podle počtu rovin souměrnosti a os souměrnosti můžeme krystalové tvary nerostů zařadit do skupin, které označujeme jako KRYSTALOVÉ SOUSTAVY
  • Kosočtverečná
   • Osy a, b, c
   • Každá je jinak dlouhá
   • Úhel: 90º
  • Čtverečná
   • Osa a a b je stejně dlouhá (a1, a2), osa c menší nebo větší
  • Krychlová
   • Všechny osy stejně dlouhé
  • ŠESTEREČNÁ, KLENCOVÁ
   • a=b
   • Více rovin souměrnosti (a1, a2, a3)
  • JEDNOKLONNÁ
   • Podobná kosočtverečné
   • Osa a a c nesvírá 90º
  • TROJKLONNÁ
   • Každá osa jinak dlouhá a svírá jiný úhel

 

 • Skupinu krystalů narostlých na společném základě nazýváme DRŮZA
 • Velké množství krystalů téhož nerostu pohromadě vytváří shluk neboli AGREGÁT
 • SROSTLICE= ★ srůstání 2 a více stejných krystalů
 • GEODA= shluk krystalů uvnitř nějaké dutiny

 

 • FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTŮ
  • Hustota
  • Tvrdost- schopnost odolávat mechanickému působení
   • MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI
    • Mastek, halit, kalcit, fluorit, apatit, živec, křemen, topaz, korund, diamant
   • Štěpnost- schopnost oddělovat se při mechanickém působení podle ROVNÝCH PLOCH
    • Výborná, velmi dobrá, dobrá, nedokonalá
   • Lom- NEROVNÉ PLOCHY
   • Pevnost a soudržnost- schopnost odolávat tlaku, tahu, nárazu
    • Nerosty: křehké, jemné, tažné a kujné
   • Optické vlastnosti
    • Propustnost světla
     • Průhledné, průsvitné, neprůsvitné
    • Vryp a barva
     • Barevné a zbarvené
    • Vlastnosti magnetické a elektrické

 

 • TYPY NEROSTŮ
  • PRVKOVÉ NEROSTY
   • Dají se vyjádřit prvkem
   • Au- zlato
   • S- síra
   • C-uhlík (grafit, diamant)
  • HALOGENIDY
   • Z roztoků
   • NaCl, Ca F2
  • SULFIDY
   • FeS2– pyrit
   • PbS- galenit
   • ZnS- sfalerit
   • Sb2S3– antimonit
   • CuFeS2– chalkopyrit
  • OXIDY
   • Fe2O3– ocelek
   • Al2O3– hematit, krevel
   • SiO2– křemen (zabarvené křemeny: růženín, citrín, ametyst, záhněda)
   • Fe3O4-korund: červený= rubín, modrý= safír
   • SnO2– cínovec
  • VODNATÉ OXIDY
   • SiO2 .nH2O- opál
   • Fe2O3 .nH2o- hnědel, limonit
   • Al2O3 .nH2o- bauxit
  • UHLIČITANY
   • CaCO3– kalcit
   • FeCO3– ocelek
   • CaMg(CO3) 2– dolomit
  • DUSIČNANY
   • NaNO3– ledek
  • FOSFOREČNANY
   • Apatit
  • SÍRANY
   • CaSO4 .nH2O- sádrovec
   • BaSO4 .nH2O- baryt
  • KŘEMIČITANY
   • Olivín
   • Živec
   • Kaolinit
   • Slídy


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!