Viry – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Viry

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): miishacek

 

 

 

 

Viry

-nebuněčné organismy,nejsou schopny samostatné existence-schopny rozmnožovat se pouze v hostitelské buňce, jsou tzv. nitrobuněční paraziti

Tvar-kulovitý,oválný,tyčinkovitý,vláknitý,spirálový..

 

Stavba: virion=jedna infekční částice,kterou tvoří:

* Nukleová kyselina-DNA nebo RNA nesoucí geny, uložena v kapsidě

* Kapsida-bílkovinný plášť (jedno i vicevrstevný),chrání nukl.kys. a zprostředkovává vazbu na povrch buňky hostitele

Nukleová kyselina+Kapsida tvoří nukleokapsid

* Vnější obal-jen u některých virů, tvořne lipoproteiny cytoplazm.membrány hostitele

* Enzymy-u některých obalených virů, spouští reprodukci v buňce hostitele

Nejsložitější stavbu mají bakteriofágy-viry bakterii

 

Dělení:

Podle typu nukleové kyseliny:

  1. RNA viry
  2. DNA viry

 

Podle přítomnosti obalů:

  1. obalené viry
  2. neobalené viry

 

Podle hostitele:

  1. Zooviry-viry živočichů
  2. Fytoviry-viry rostlin
  3. Mykoviry-viry hub
  4. Bakteriofágy-viry bakterií

 

Rozmnožování

1) Absorpce virionu na buňku-virion přilne na povrch buňky se specifickými receptory

2) Penetrace-vniknutí virionu do buňky-vniká celý virion nebo jen nukleová kyselina(bakteriofágy)

3) Změna metabolických jevů v buňce

4) Může nastat:

a) lyze buňky: virová nukleová kyselina se replikuje, okolo každé jednotky vytvoří kapsidu a hostitelská buňka praskne (lýzuje) a viriony se uvolní do prostředí

b)nukleová kyselina se začlení do jádra buňky a pozmění ji, při dělení tak

 

Význam

Biologický boj-viry mohou zabíjet bakterie

Epidemie-rozšíření nemoci v rámci města,okresu..

Pandemie-rozšíření nemoci v rámci kontinentu

 

Bakterie

-Jednobuněčné prokaryotické organismy,vytváří kolonie,odbourávají odpadní produkty a mrtvá těla organismů

 

Stavba

Jádro-tvořeno DNA,plazmidy,ribozomy,cytoplazma,cytoplazmatická membrána,buněčná stěna, slizovité pouzdro z bílkoviny nebo polysacharidu, bičíky nebo fimbrie

 

Dělení podle stavby buněčné stěny:

* Grampozitivní-jejich stěna je tvořena peptidoglukanem

* Gramnegativní-jejich stěna je tenká, nad vrstvou peptidoglukanu je biomembrána lipopolysacharidů a proteinů

Dělení podle potřeby kyslíku:

* Aerobní, anaerobní, fakultativně anaerobní

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!