Metody dělení směsí „čištění“ – chemie

 

   Otázka: Metody dělení směsí „čištění“

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): farg101

 

Pevná látka – pevná látka

Metody čištění a vlastnost na niž je princip založen

 • vytavování – teplota tání
  • oddělení dvou pevných látek od sebe na základě rozdílné teploty tání
 • sublimace – přechod v plyn
  • oddělení pevné složky, které se při zahřátí mění v plyn, př. zisk čistého jódu
 • extrakce (vyluhování) – rozpustnost
  • jedna ze složek je rozpustná ve vhodném rozpouštědle

 

Pevná látka – kapalina

Metody čištění a vlastnost na niž je princip založen

 • sedimentace – hustota
  • oddělení kapaliny na základě rozdílné hustoty, př při čistění odp. vod
 • filtrace – velikost částic
  • oddělení pevné látky přes filtrační papír, písek či tkaninu
 • krystalizace – teplota tuhnutí
  • izolace pevné látky odpařením kapaliny, př. zisk cukru z cukerné šťávy
 • plavení – hustota (hmotnost)
  • oddělení pevné látky od kap. na základě rozdílné hustoty, např. rýhovaní zlata

 

Kapalina – kapalina

Metody čištění a vlastnost na niž je princip založen

 • sedimentace – hustota
  • oddělení kapaliny od kapaliny na základě rozdílu hustoty, př čištění odp. vod
 • destilace – teplota varu
  • oddělení kapalin na základě rozdílné teploty varu
 • extrakce (vyluhování) – rozpustnost
  • jedna ze složek je rozpustná ve vhodném rozpouštědle

 

 

+ Chematografie:

 • Metoda, při níž se dělí složky směsi na základě jejich rozdílných vlastností:
 • 2 fáze s odlišnými vlastnostmi :
  1. Pohyblivá = mobilní -> rospouštědlo.
  2. Nepohyblivá = stacionární.
 • Užití : při analýze složitých směs.

 

+ Elektroforéza:

 • Metoda, která využívá rozdílnou pohyblivost nabitých částic různých látek v elektrickém poli.
 • Užití: v biochemii k dělení bílkovin.

 

Soustavy:

 • Soubor látek v určitém prostoru
 • Oddělená od okolí stěnami (skutečnými x smyšlenými)

 

 1. Izolovaná:
  • Stěny nedovolí výměnu částic ani záření.
  • Voda v termosce.
 2. Uzavřená
  • Stěny nepropustí částice, ale záření ano.
  • Voda v láhvi užavřena zátkou
 3. Otevřená
  • Stěny propustí částice i záření
  • Voda v kádince – výměna částic mezi H2O a vzduchem.

 

Fáze:

 • Fyzikálně odlišné homogenní oblasti, které vedle sebe existují v rovnováze (př. voda a olej)

1 fáze + 1 fáze = 2 fáze

 • Fáze: „Směs – kolik pozorujeme složek“ -> pěna – 2 fáze (voda a vzduch)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!