Nepravé nádory – klinická propedeutika

 

   Otázka: Nepravé nádory

   Předmět: Klinická propedeutika

   Přidal(a): Betty

 

 

⦁ HYPERPLAZIE

– je zmnožení buněk

 

⦁ HYPERTROFIE

– je zvětšení buněk

 

TYPY:

a) pracovní – přetížení jedné strany stáním

b) kompenzační – hypertrofie srdeční komory = zvýšením krevního tlaku

c) z nervových příčin – střevo

d) hormonální – v těhotenství – děloha, mléčné žlázy, děložní slyznice

– před klimaktériem

 

⦁ METAPLAZIE

– je přeměna 1 vyzrálé tkáně, v jinou vyzrálou tkáň ⟶ ztrácí se např. schopnost

– samočištění dých. cest

 

⦁ DYSPLAZIE

– jsou změny,

– nepravidelnosti ve tvaru, velikosti, uspořádání buněk

– většinou se jedná o PREKANCEROZY – stav před nádorem (rakovinou)

– důležité tento stav sledovat

– na prekancerozu působí další faktory – např. chronické dráždění, virové infekce

 

NÁDORY

tumor, novotvar, neoplazma, nádor, blastom…

 

Definice:

– nádor je soubor zmnožených buněk, které rostou a chovají se nezávisle na organismu

 

Funkční odlišnosti

– nádor neplní žádnou užitečnou funkci, někdy zůstanou funkčně bezvýznamné, zpravidla po dosažení určité velikosti narušuje funkci orgánu

 

Morfologická odlišnost

– postižené orgány jsou zvětšeny, změněn jejich tvar – výrůstky, bulky, hrboly

– od okolí se liší barvou, tuhostí a vzhledem

 

Příčiny vzniku nádorů

▪ dědičnost, genetické předpoklady

▪ stres

▪ strava (přepálené tuky, škodlivé látky v potravinách, př. hniloba – aflatoxiny..)

▪ nehojící se rány (déle trvající mechanické dráždění

▪ životní styl (kouření)

▪ záření (ionizační, rentgenové, radioaktivní)

▪ viry

 

Prevence nádoru

1. PRIMÁRNÍ

– předejití vzniku nádoru (vyhýbání se příčinám)

– vyhýbání se stresu, ovlivnění stravy, vyhýbání se škodlivému záření

– sledování PREKANCERÓZ (př. u znaménka ⟶ často drážděno ⟶ nechám odstranit)

 

2. SEKUNDÁRNÍ

– včasné vyhledání a diagnostikování nádoru

– preventivní prohlídky, screaning př. prsu, čípku

 

3. TERCIÁLNÍ

– předejití komplikací a výskytu dalších nádorů

 

Diagnostika nádoru

1. Varovné příznaky

2. Anamnéza

3. Fyzikální vyšetření

– poslech, pohled, pohmat, poklep, per rectum

4. Odběr biologického materiálu

– krev, moč, stolice, stěry z dutin

5. Zobrazovací metody

– rentgen, CT, magnetická rezonance, endoskopie

6. Histologické, Cytologické vyšetření

– tkání – buňky

 

Význam nádoru

⦁ BENIGNÍ

– utlačování okolních tkání, orgánů ⟶ změna funkce orgánu

– nebezpečí vrhnutí v maligní

– ucpání vývodů

– tlačení na cévy (změna prokrvení)

– může být maligně uložený u životně důležitého orgánu (ohrožuje na životě)

⟶ roste pomalu, ale v okolí nádoru jsou důležité orgány

(př. centrum dechu, mícha…)

 

⦁ MALIGNÍ

– prorůstání nádoru do okolních tkání (rozrůstání a prorůstání do okolí) ⟶narušení funkce dalších orgánů

– časté recidivy (znovuobjevení)

– vznik metastáz

– kachexie – narušena chuť k jídlu, tráv. potíže ⟶ vyrazná pohublost

– častá smrt embolie – poruchy srážlivosti krve

– snížení imunity (infekce)

– patologické zlomeniny

 

Terapie

▪ Chirurgická léčba – odstranění celého ložiska nádoru (ještě před vznikem metastáz)

▪ Chemoterapie – aplikace chemoterapeuty, léčebná roztok ve formě infuze

▪ Ozařování nádoru – radioterapie

▪ Transplantace (př. krve – kostní dřeně)

▪ Hormony, imunoterapie – naschvál posílení imunity

▪ Psychoterapie

 

Dělení nádoru podle histologie (tkáně)

1. Mezenchymové nádory

– vytváří se z pojivové tkáně (vaziva, chrupavka, krvetvorné tkáně a svalové tkáně

 

Př. Benigní (nezhoubné)

Lipom (tuková tkáň)

Fibrom (vaziva)

Chondrom (chrupavka)

Myom (z lat. děloha)

Osteom (kosti)

Angiom (cévy)

Lymfamgiom (lymf. uzliny)

 

Maligní (zhoubné)

Fibrosarkom

Chondrosarkom

Osteosarkom

Hemangiosarkom

Lymfomy (Leukémie)

*přípony SARKOM = maligní

 

2. Epitelové nádory

– z epitelové tkáně, nejčastěji výstelky, krycí epitel nebo žlázy

 

Př. Benigní (nezhoubné)

Papilomy – na sliznicích

na kůži, malé, zprohýbaný

povrch (vypadá jako květák)

Adenom – ze žlázového epitelu, často v tlustém střevu

 

Maligní (zhoubné)

Papylokarcinom

Bazaliom (nad. kůže)

Adenokarcinom (u jater, vaječníky)

 

3. Neuroektodermové

– z nervové tkáně a pigmentových buněk kůže

 

Př. Benigní (nezhoubné)

Meningiom – z nervových obalů

Neurinom – postihuje dlouhé výběžky (axony)

Pigmentové nervy – mateřská znaménka

 

Maligní (zhoubné)

Glioblastom – pigmentové buňky (vycházejí z glií)

Meduloblastom – vychází z nezralé nervové tkáně

Neuroblastom – vysoce maligní a postihuje hlavně děti (mozek)

Feochromocytom – nádor dřeně nadledvin

Melanom – nádor kůže

 

4. Smíšené nádory

– kombinují se alespoň dvě tkáně

 

Př. Benigní (nezhoubné)

Fibroadenom

Teratom – dutina (patologická) se  zárodky zubů, kůže, vlasů

(v době nevyvinuté)

 

Maligní (zhoubné)

Karcinomsarkom

Seminom – nádor varlat, postihuje mladé muže (adolescenci), dobře se léčí

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!