Základní chemické pojmy – maturitní otázka

 

   Otázka: Základní chemické pojmy

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Anonym

 

 

Základní chemické pojmy

 • atom
  • základní stavební částice látky (viz historie)
  • složení ….
 • molekula
  • seskupení atomů spojených chemickými vazbami
  • ve fyzikálních dějích vystupuje jako samostatná částice
  • vazby je možné přerušit jen chemickou rovnicí
  • dnes: vícejaderná částice obklopená příslušným počtem elektronů druhy molekul …
 • chemicky čistá látka (chem. individuum)
  • látka tvořená stejnými částicemi (atomy, molekulami, ionty, …)
  • má stálé vlastnosti
  • dělí se na prvky a sloučeniny
 • prvek
  • čistá látka složená z atomů se stejným Z
  • atomy mohou být:
   • samostatné (vzácné plyny)
   • tvoří molekuly
   • vázány v krystalové struktuře (kovy, diamant, grafit, …)
  • sloučenina
   • čistá látka tvořená stejnými molekulami složenými ze dvou či více různých atomů
   • izolované struktury (CO2 … samostatné molekuly)
   • krystalové struktury (NaCl, …) charakteristika pomocí názvů a vzorců

 

Typy chemických vzorců

 • stechiometrický (empirický)
  • udává druh a poměr atomů v molekule
  • omezené využití (základní analýza sloučenin)
  • {CaH2O2} … Ca(OH)2, {H2NO} … NH4NO2
 • molekulový (funkční, racionální)
  • udává druh a počet atomů v molekule + charakteristická uskupení atomů, funkční skupiny
  • Ca(OH)2, H2SO4, NH4NO2, ….
 • strukturní (konstituční)
  • zobrazují vazebné poměry v molekule
  • mohou zobrazovat i volné elektronové páry
 • geometrické
  • zobrazují v rámci možností prostorové uspořádání molekul
 • směs
  • soustava složená z několika různých chemicky čistých látek
  • vlastnosti závisí na složení
 • disperzní směs
  • obsahuje jednu látku, která je spojitá v celém objemu soustavy, v níž jsou ostatní látky rozptýleny (dispergovány)

 

Disperzní směsi

 • rozdělení podle velikosti dispergovaných částic a podle skupenství disp. prostředí:
  • homogenní (roztok)… < 10-9 m
  • koloidní (jemně disperzní) … velikost disp. částic 10-9 – 10-7 m
  • heterogenní (hrubě disperzní) … suspenze, emulze, pěna, aerosol … > 10-7 m


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!