Viry – maturitní otázka

mikrobiologie

 

   Otázka: Viry

   Předmět: Mikrobiologie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Mikrobiologie – úvod – viry

 

Druhy virů

 • nejmenší organismy
 • nebněčné
 • tvořeny chemikáliemi = NK (nukleové kyseliny)
  • 1/DNA viry
  • 2/RNA viry
 • NK je uzavřena v kapsidě (pouzdře) = bílkovinné
  • a/ ikosaedrická = sférická kapsida (koule)
  • b/ helikální kapsida (šroubovice)
 • některé viry mají další obal, který vir získá, když opouští hostitelskou buňku = lipoproteinový
  • 1/ viry obalené
  • 2/ viry neobalené
 • druhy virů
  • 1/ DNA neobalené
  • 2/ DNA obalené
  • 3/ RNA neobalené
  • 4/ RNA obalené
 • některé viry mají v kapsidě svoje enzymy – nepatrné množství – 1,2
 • antigeny = imunogeny – materiál viru je pro nás imunogenní (vyvolává obranu)
 • nejvíce imunogenní jsou bílkoviny a obal
 • neobalené viry jsou odolnější než obalené
 • viry žijí jako intracelulární parazité
 • viry jsou specifické na typ buňky – bakteriální viry, živočišné viry, rostlinné viry

 

Bakteriální viry

 • množí se v buňkách bakterií
 • stavba: hlava, krk, vlákna
 • NK uložena v hlavě
 • význam:
  • fagoterapie – nejsou schopny vnikat do eukaryotní buňky
  • fagotypizace – využívá v laboratořích k určení druhu bakterie

 

Živočišné viry

 • jsou specifické na živočišný druh
 • 1/ viry lidské a příbuzní primáti
 • 2/ viry pouze lidské – a ty se ještě specifikují na druh buňky

 

Vztah viru a hostiteské buňky

A. Prodromální infekce

 • 1/ přilnutí viru na povrch vnímavé buňky
 • 2/ vniknutí viru = infekce
 • 3/ infikovaná buňka vyšle interferony do okolí a na okolních buňkách dojde ke změně v membráně z vnímavé na nevnímavou
 • 4/ začne pracovat NK viru v buňce a podřizuje si metabolismus buňky, aby došlo k množení viru (syntéza NK a bílkovin kapsidy) po čase se v buňce vyčerpá energie, zásoby a buňky strádá = poškození hostitelské buňky
 • 5/ uvolnění virionů, virů z hostitelské buňky cestou vniku nebo během lyze buňky

 

B. Perzistentní infekce = latentní

 • 1/ přilnutí viru na povrch vnímavé buňky
 • 2/ vniknutí viru = infekce
 • 3/ vir zjistí, že buňky neposlouchá virovou NK
 • 4/ po čase, když je buňka oslabena, začne buňka poslouchat virovou NK a produkuje viry

 

C. Transformace

 • DNA viry vniknou do buňky -> jádra a některé virové DNA se zapojí do buněčné DNA = provirus
 • nemusí se nic dít, buňka se dá.l dělí, po nějaké době může dojít ke změnám ve vlastnostech buňky (tvar, velikost, …)

 

Vztah viru a organismu

 • bariéra: zdravá kůže
 • vir vnikne sliznicí = brána vstupu -> vnímavé buňky sliznice a nastává primární pomnožení
 • slizniční buňky byly infikovány a pomnožil se virus
 • 1/ virus zůstane ve sliznici, bráně vstupu, a dál se nešíří = lokalizované infekce (krátká inkubace)
 • 2/virus se šíří z brány vstupu jinam (nejčastěji krví, virémie) = generalizovaná infekce (dlouhá inkubace)

 

Možnosti virologického vyšetření

 • vir lze pěstovat na tkáňových kulturách

 

A. Přímé metody

 • nález konkrétního viru
 • pomocí elektronového mikroskopu
 • spíše výzkumná metoda
 • lze zvýraznit virus – protilátkami, fluorescenčními látkami

 

B. Nepřímé metody

 • snažíme se určit vlivy viru
 • sledují se cytoplasmatické efekty hostitelské buňky -> změna tvaru, obsahu, …
 • reakce organismu tvorbou specifických protilátek v séru (serologické metody)

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!