Významné kovy D-prvků – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Významné kovy D-prvků

Předmět: Chemie

Přidal(a): andrea

 

Cu, Ag, Au

 • 29 Cu [18 Ar] 3d10 4s1 – +1,+2
 • 47 Ag [36 Kr] 4d10 5s1 – +1
 • 79 Au [54 Xe] 4f14 5d10 6s1 – +1,+3
 • ušlechtilé kovy, často ztotožňovány s s1 prvky – podobná konfigurace (1e v s orbitalu, ale protože mají d e, mohou tvořit i vyšší ox. stupně)
 • na vzduchu poměrně stálé, málo reaktivní
 • vysoká teplota tání, vysoká hustota, ideální elektrické i tepelné vodiče, nejsou jedovaté pro člověka
 • výskyt ryzí, velmi kujné a tažné
 • mincovní kovy = kdysi k ražení mincí

 

Měď – Cu

vlastnosti:

 • pevná, měkká, načervenalá, kujná, tažná, vodivá; biogenní prvek
 • vysoká teplota tání, stabilní kov, nereaguje s H2O
 • není stálá, na vzduchu se pokrývá měděnkou CuCO3 . Cu(OH)2…zelená – nekoroduje, na vzduchu stálá
 • za vyšší t reaguje s kyselinami a některými nekovy, nereaguje s H2, N2, C, nereaguje se zředěnou H2SO4
  • 2 Cu + O2 – t –  CuO …černá
  • Cu2O…červená (nedokonalá oxidace)

 

výskyt:

 • volná – ušlechtilý – vyskytuje se ryzí (vzácný)
 • vázaná – ve sloučeninách – soli, hydroxidy (doprovází uhličitany)
  • chalkopyrit CuFeS2 (0,5 %)
  • kuprit Cu2O
  • chalkosin Cu2S
  • malachit CuCO3 . Cu(OH)2…zelený
  • azurit 2 CuCO3 . Cu(OH)2…modrý
  • Cu+2 – stopové množství v lidském těle, v enzymech, také hemocyanin

 

výroba:

 • úprava chalkopyritu na Cu2S
  • 2 Cu2S + 3 O2 – 2 Cu2O + 2 SO2
  • 2 Cu2O + Cu2S – 6 Cu (surová měď) + SO2
  • elektrolytické přečišťování – vylučování čisté Cu na katodě

 

sloučeniny:

 • ušlechtilý kov – všechny reagují s oxidujícími sloučeninami
  • koncentrovaná kys: Cu + 4HNO3  – Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
  • zředěná kys: 3Cu + 8 HNO3 – 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
  • koncentrovaná kys:  Cu + 2H2SO4  – CuSO4 + SO2 + 2H2O
 • stupeň + I, sloučeniny I., II. (stálejší)
 • Cu2O – oxid měďný – červený, nerozpustný v H2O
 • Cu2S – sulfid měďný
  • ox. stupeň +II
 • CuO – oxid měďnatý (černý) CuCO3 – t – CuO + CO2
 • CuS – sulfid měďnatý (černá směr dolů), nereaguje s H2O
 • CuSO4 . 5 H2O – skalice modrá – složitá komplexní struktura
  • dezinfekce (bazény), insekticidy, impregnace, galvanické pokovování

 

užití:

 • výroba slitin (bronz Cu + Sn, mosaz Cu + Zn)  – dekorační účely, mincovní kov, alpaka, dural (Al + Mg + Cu), vodiče (elektrické dráty, hodně nahrazuje Al), stavebnictví (střešní krytiny, okapy)

 

Stříbro – Ag

vlastnosti:

 • stříbrolesklý, měkký kov, velmi kujný, tažný, výborný vodič
 • méně reaktivní než Cu, nereaguje s HCl, reaguje s roztoky alkalických kyanidů
 • !! 3 Ag + 8 NaCN + 2 H2O + O2 – 4 Na [Ag(CN)2] + 4 NaOH
 • získávání kovů, které se nacházejí v ryzí podobě v horninách – Ag, Au
 • 2 Ag + H2S – Ag2S + H2 …černání stříbra (pokrývá se vrstvou Ag2S)

 

výskyt:

 • ušlechtilý – ryzí (vzácné)
 • vázaný – sulfidy – argentit (leštěnec stříbrný): Ag2S (doprovodný minerál železných rud)
  • v rudách: Cu, Ni, Zn, Pb

 

výroba:

 • z anodových kalů (Cu)
 • Ag2S + O2 – t – 2 Ag + SO2

 

sloučeniny:

 • ox. stupeň +I (nejstabilnější), oxidační účinky
 • koncentrovaná kys: 2Ag + 2H2SO4 – Ag2SO4 + SO2 + 2H2O
 • koncentrovaná kys: Ag + 2HNO3 – AgNO3 + NO2 + H2O
 • Ag2O – oxid stříbrný (hnědá směrem dolů) 2 Ag+ + 2 OH – Ag2O směrem dolů + H2O
 • Ag2S – sulfid stříbrný (černá směrem dolů)
 • soli: rozpustné: AgF

AgNO3 (lapis) – dezinfekce, k důkazům, je to ox. činidlo

 • nerozpustné:

Ag+ + Cl – AgCl směrem dolů…bílá

Ag+ + Br – AgBr směrem dolů…nazlátlá – důkazové reakce v analytické chemii, rozpustné ve čpavku

Ag+ + I – AgI směrem dolů…žlutá

 • všechny směrem dolů jsou citlivé na světlo, účinkem světla se rozkládají (fotochemická reakce) hl. Br (fotografie)

2 AgBr – světlo- 2 Ag + Br2

2 Br – 2e– Br2

2 Ag+ – +2e– 2 Ag …zčernání papíru

 • černobílá fotografie = vyžívá se fotochemických dějů probíhajících na AgBr, film = páska pokrytá vrstvou AgBr, při osvětlení dochází v krystalech AgBr k rozkladu AgBr – Br + Ag+, Ag+ přijímá elektron a redukuje se Ag+ + 1e – Ag0 – vyloučené Ag vytváří latentní = okem neviditelný obraz, zviditelní se až vyvoláním (vzniká negativ) pomocí vývojky hydrochinonu, negativ se dále ustaluje v ustalovači Na2S2O3, čímž se odstraní nezreagovaný AgBr, z negativu (pásek) se nakonec zhotoví pozitiv (fotka), reakci umožňuje světlo.
 • užití: výroba fotografických materiálů, klenotnictví, lékařství, vodiče, mincovní kov, zrcadla (spíš kdysi), galvanické postříbřování, elektrotechnika (akumulátory), zubní amalgám (50 % Ag, Cu, Sn + 50 % Hg)

 

Zlato – Ag

vlastnosti:

 • měkký kov, vodič, kujné, tažné, nejčastěji nažloutlá barva, vysoká t tání
 • ušlechtilý kov, velmi málo reaktivní – nereaguje s kyselinami ani zásadami, +III
 • reaguje pouze s rtutí – amalgámy
 • pokud chceme, aby Au reagovalo, rozpouštíme v lučavce královské (HCl : HNO3 – 3:1) s HCl sycená Cl2  2 Au + 2 HCl + 3 Cl2 – 2 H[AuCl4]
 • 100 % Au…24 karátů (měření čistoty)
 • 14 karátové…ve 24 dílech slitiny je 14 dílů Au, zbytek jsou další kovy (Cu,Ag)

 

výskyt:

 • ryzí (vzácný), nebo vázaný v horninách, rýžování probíhá díky erozím povrchu a voda úlomky vynáší do vyšších ploch – zlatonosné řeky, v současné době těžba (získávání zlata z hornin)

 

výroba:

 • z anodových kalů (Cu, Ni, Zn, Pb, Fe)
 • z hornin – mletí na prach
  • amalgamace = Au se rozpustí v Hg za vzniku slitiny = amalgámu, ze kterého se Ag získává destilováním rtuti (- amalgam Hg + Au, destilace Au + Hg)
  • kyanidový (4Au + 4KCN + H2O + O2 – 4Na[Au(CN)2] + 4KOH
  • 2[Au(CN)2] + Zn – [Zn(CN)4]2- + 2Au

 

užití:

 • klenotnictví, elektrotechnika, lékařství (zuby, kloubní náhrady)

 

 Zn, Cd, Hg

 • vrstva: (n-1)d10 ns2
 • přiřazovány k D prvkům, ale e z d orbitalu se neúčastní vazeb, val. e jen v s orbitalech – max. ox. st. +II
 • nízké teploty tání

 

Zinek – Cn

vlastnosti:

 • neušlechtilý kov, stříbrolesklý, nepodléhá korozi, nereaguje s H2O, amfoterní charakter
 • za vyšší t reaguje s řadou nekovů
 • Zn + 2HCl – H2 + ZnCl
 • aq: Zn + H2SO4 – H2 + ZnSO4

 

výskyt:

 • pouze vázaný ve sloučeninách: ZnS…sfalerit
 • ZnCO3…kalamín (zinkit)
 • v křemičitanech, v uhličitanech
 • Zn+2..biogenní prvek (stopový) – v enzymech, kostech, vlasech, mozku

 

výroba:

 • z rudy
 • 2 ZnS + 3 O2 – 2 ZnO + 2 SO2
 • ZnO + C – Zn + CO (elektrolyticky)

 

sloučeniny:

 • ox. st. +II
 • rozpustné soli jsou jedovaté, nerozpustné nejsou

Nerozpustné soli

 • ZnO – zinková běloba, výroba nátěrových hmot
 • bílá, nerozpustná v H2O, amfoterní charakter
 • výroba: ZnCO3 – t – ZnO + CO2
 • Zn(OH)2 – hydroxid zinečnatý
 • bílá, nerozpustná v H2O, amfoterní charakter
 • výroba: Zn +2 + 2 OH – Zn(OH)2 směrem dolů
 • ZnS – sulfid zinečnatý
 • ZnCO3 – uhličitan zinečnatý

Rozpustné soli

 • ZnCl2 – 2 H2O
 • ZnSO4 . 7 H2O…bílá skalice
 • Zn(NO3)2

 

využití:

 • pozinkování železných předmětů – antikorózní povrch, redukční činidlo, suché články, zinková běloba; slitiny (mosaz – Zn + Cu, alpaka – Zn + Cu + Ni (příbory))

 

Kadmium – Cd

 • podobné vlastnosti jako Zn – neušlechtilý, doprovází Zn v rudách
 • kumulativní (těžký) kov – všechny sloučeniny jsou toxické, hromadí se v těle – škodí při větším výskytu
 • není biogenní prvek, pro člověka jedovatá Cd+2 – těžké kovy (hromadí se v játrech a ledvinách)
 • CdS – sulfid kademnatý…žlutá barva (pigment)
 • Sloučeniny jsou vysoce toxické

 

Rtuť – Hg

 • jediný kov, který je za NP kapalný (tt = -39°C), velmi těkavý – vypařuje se – páry jsou jedovaté
 • plně obsazené orbitaly (4f14 5d5 6s2)
 • těžký kumulativní kov, toxický
 • projevuje se lanthanoidová kontrakce

 

vlastnosti:

 • kapalný kov, vysoká hustota (díky lanthanoidové kontrakci), těkavá, karcinogenní, velmi toxické páry
 • ušlechtilý kov – reaguje s koncentrovanými kyselinami se silným účinkem, nereaguje s H2O, s hydroxidy málo

koncentrovaná kys: Hg + 4HNO3 Hg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

zředěná kys: 6Hg + 8HNO3 3Hg2(NO3)2 + 2NO + 4H2O

koncentrovaná kys:  Hg + 2H2SO4 HgSO4 + SO2 + 2H2O

 • velmi ochotně se slučuje s dalšími kovy – amalgámy (Au, Na, Ag, Sn, Pb, Cu), neslévá se s Fe
 • nejsou toxické (netvoří je s Mn,Co,Ni,Fe), za NP měkké – zubní amalgám (50 % Ag, Cu, Sn + 50 % Hg)
 • stupeň: +II (Hg+2), +I (Hg2+2) – rtuťný kationt
 • likvidace rtuti = posypání zinečnatým prachem – vzniká amalgám (netoxický)

 

výskyt:

 • volná – ryzí spíše vzácná
 • vázaná – sloučeniny HgS…rumělka (cinabarit)

 

výroba:

 • HgS + O2 – Hg + SO2
 • HgS + Fe – FeS + Hg
  • může se dále přečišťovat

 

sloučeniny:

ox. st. +I

 • velmi ochotně přecházejí na +II
 • kalomel Hg2Cl2…chlorid rtuťný (- kalomelových elektrod v analytické chemii, kdysi projímadlo)
 • HgCl2 + Hg – Hg2Cl2

ox. st. +II

 • a) HgO – oxid rtuťnatý
  • rozkladem solí, vytváří 2 modifikace (žlutý, červený – barvu liší velikost atomů)
 • b) HgCl2 – chlorid rtuťnatý (sublimát)
  • na výrobu kalomelu, škodlivý
 • c) HgS – sulfid stuťnatý (černá směrem dolů)

 

užití:

 • náplň teploměrů, – kalomelové elektrody, – amalgámy (plomby)

 

Cr, (Mo, W)

 • Cr – +II – +VI (+VI nestabilní, silné ox. účinky)
 • Mo, W – VI – malé ox. účinky, stabilní
 • neušlechtilé kovy, vysoká t tání, nepodléhají korozi, za NP málo reaktivní, velmi tvrdé

 

Chrom – Cr

vlastnosti:

 • světle bílý, lesklý, neušlechtilý kov, reaguje s HCl, H2SO4, v konc. HNO3 se pasivuje
 • na vzduchu stálý, za vyšší t reaguje s řadou nekovů
 • nereaguje s H2O za NP, amfoterní charakter
 • II – + VI (+III,+VI nejstabilnější), ostatní se rozkládají

 

výskyt:

 • vázaný
 • chromit…FeO . Cr2O3 (FeCr2O4)
 • krokoit…PbCrO4
 • stopové množství v lidském těle Cr+3 (metabolismus tuků), i ve vesmíru, drahokamy
 • Cr +VI – toxický, karcinogenní

 

výroba:

slitina

 • ferochrom (Fe + Cr) redukcí chromitu uhlíkem v Martinské peci
 • FeO . Cr2O3 – 4C – Fe + 2 Cr + 4 CO

metalotermicky z Cr2O3 – čistý

 • Cr2O3 + 2 Al – Al2O3 + 2 Cr
 • 2 Cr2O3 + 3 Si – 4 Cr + 3 SiO2

 

sloučeniny:

ox. st. +III

 • šedozelená barva, – komplexy
 • chromnaté = velmi nestálé, snadno oxidují na chromité, technický význam, redukční činidla, CrCl2, CrSO4 a podvojné soli
 • Cr2O3 – oxid chromitý, Cr(OH)3  směrem dolů – hydroxid chromitý = chromová zeleň
 • pevné, šedozelené látky, amfoterní charakter, nereagují s H2O kys. a zásadách, sklářský, kožedělní průmysl, tisk bankovek
 • (NH4)2Cr2O7 – t – N2 + 4 H2O + Cr2O3
 • Cr(OH)3 + KOH – K[Cr(OH)4] …chromitany
 • Cr(OH)3….šedozelená sraženina

ox. st. +VI – v podobě oxidu a soli

 • CrO3 – oxid chromový – reaguje s H2O, červená barva
 • CrO3 + H2O – H2CrO4
 • 2H+   CrO4-2 – kondenzuje – dichromany, dichromany,…
 • soli: CrO4-2 – žlutá
 •  Cr2O7-2 – oranžová
 • PbCrO4 … žlutá barva – pigment do nátěrových hmot, jedovatý, chromová žluť
 • dichromany = oranžová barva, jedovatá, karcinogenní, nebezpečnější než chromany, pigmenty, oxidační činidlo Na2Cr2O7 x 2H2O
 • KCr(SO4)2 X 12H2O – kožedělný průmysl

 

využití:

 • metalurgický průmysl – legování oceli (nerezivějící slitiny Fe, Cr, Ni), ochranné pochromování galvanickým pokovováním

 

Molybden – Mb

 • málo reaktivní látky
 • užití: slitiny

 

Wolfram – W

 • velká hustota
 • lanthanoidová konfigurace
 • užití: vlákna do žárovek

 

Mn, (T*, Re)

 • st: +II, + III
 • e : 25 Mn [18 Ar] 3d5 4s2 – +II,+III,+IV,+VI,+VII (+VII – silně oxidační účinky, nestabilní)
 • 43 Te [36 Kr] 4d6 5s2 – +VII – nejstabilnější, malé ox. účinky
 • 75 Re [54 Xe] 4f14 5d5 6s2 – + VII – nejstabilnější, malé ox. účinky

 

Mangan – Mn

vlastnosti:

 • neušlechtilý kov, stříbroleský, tvrdý, křehký, na vzduchu poměrné stálý, amfoterní charakter, práškový reaguje s H2O, obecně s kyselinami a zásadami za vzniku H2, nepasivuje
 • velmi podobný Fe (ale nepasivuje se v HNO3)
 • za vyšší t poměrně reaktivní, tvoří manganaté sloučeniny, vysoká teplota tání

 

výskyt:

 • doprovází železné rudy
 • samostatně (oxidy, podvojné látky: MnO2 – burel (pyroluzit), Mn2O3, MnO(OH) – manganit), minimálně v organismech

 

výroba:

výroba slitin

 • feromangan (železo + až 80% mangan)
 • redukce směsi  Fe2O3 a MnO2

aluminotermicky

 • 4 Al + 3 MnO2 – t – 2 Al2O3 + 3 Mn

 

sloučeniny:

stupeň +II: Mn+2 – [Mn(H2O)6]+II (hexaaqua komplexy)

 • bezvodá…bílá látka
 • v roztoku…pleťová barva

Mn(OH)2 směrem dolů Mn+2 + 2 OH – Mn(OH)2

 • MnSO4 + 2 KOH – K2SO4 + Mn(OH)směrem dolů

soli: reakce burele s kyselinou (MnO2 + HCl)

 • MnO2 + 4 HCl – MnCl2 + Cl2 + 2 H2O
 • 2 MnO2 + 2 H2SO4 – 2 MnSO4 + 2 H2O + O2

 

stupeň +III: – velmi nestálý, látky disproporciují

 • Mn+3 + H2O – Mn+2 + Mn+IVO2 + OH

 

stupeň: +IV

MnO2 směrem dolů – burel – hnědočerná, pevná, celkem stabilní

 •  reaguje s kyselinami, se silnými louhy (KOH,NaOH) a jejich oxidy
 •  ocelářský průmysl, nátěrové hmoty, keramika, sklo, suché články
 • MnO2 + K2O – K2MnO3
 • MnO2 + 2 KOH – K2MnO3 + H2O

 

stupeň: +VI

MnO2- …manganan – typická zelená barva

MnO2 + 4 KOH + O2 – t – 2 K2MnO4 + 2 H2O

 • jsou stálé jen v zásaditém prostředí, v neutrálním a kyselém se rozkládají
 • neutrální: 3 MnO4-2 + 2 H2O – 2 MnO4 + MnO2 + 4 OH
 • kyselé: 3 MnO4-2 + 4 H+ – 2 MnO4 + MnO2 + 4 H2O

 

stupeň: +VII

MnO4…manganistan – fialová barva

 • jsou nestálé, rozkládají se, silné ox. účinky v závislosti na prostředí
 • KMnO4 – silně dezinfekční látka, červenofialové krystaly, velmi silné ox. činidlo (manganometrie)
 • kyselé pr.: MnO4 + 8H+ + 5e – Mn+2 + 4 H2O (fialová – bílá(pleťová))
 • neutrální pr.: MnO4 + 2 H2O + 3e – MnO2 + 4 OH (fialová – hnědočerná)
 • zásadité pr.: 4 MnO4 + 4 OH – 4 MnO4-2 + 2 H2O + O2
 •  2KMnO + 16HCl – 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl + 8H2O

 

Kobalt – Co

 • namodralý kov, patří mezi neušlechtilé kovy, je málo reaktivní
 • oxidační stupně: +II (anorganické sloučeniny)
 • +III (komplexní sloučeniny)
 • biogenní prvek – tvoří vitamin B12

 

Sloučeniny

 • oxid kobaltnatý CoO – výroba skla a keramiky – barví na modro
 • oxid kobaltnato-kobaltitý Co3O4barvící složka
 • soli – ve formě hydrátu
  • CoCl2 x 6H2O
  • Co(NO3)2 x 6H2O … kobaltnatá soluce
 • hydratovaná sůl – růžová, zahřátím získáme bezvodou sůl – modrá

 

Nikl – Ni

 • bílý kov, je tažný, kujný
 • 7. nejrozšířenější prvek zemské kůry
 • nereaktivní poměrně
 • reaguje se zředěnými kyselinami, v HNO3 se pasivuje – pokrývá se vrstvou oxidů, reakce se zastaví
 • odolný vůči H2O i vzduchu, hodně předmětů se poniklovává, aby nerezavěly
 • málokdy volný, většinou vázaný – soli, oxidy

 

Využití

 • poniklování, výroba slitin a akumulátorů, ztužování tuků (kapalný olej se brzy kazí) – prodloužení trvanlivosti, smažíme ve vyšších teplotách, ale dochází k ucpávání cév
 • Monellův kov – slitina Ni a Cu, extrémně odolný vůči korozi
 • Nichrom – Ni a Cr, v v elektrotechnice

 

Sloučeniny

 • NiO – barvení skla a keramiky

 

Platina

 • chemické pomůcky do laboratoří a šperky

 

Titan – Ti

 • nereaktivní, lehký kov, stříbrolesklý, tvrdý a hodně odolný
 • výroba umělých kloubů, bílý pigment, přidává se do žvýkaček
 • ox.č. IV
 • TiO2 – titanová běloba – bílý pigment
 • TiCl4 – součást Ziegler-Nattových katalyzátorů – polymerace ethenu, propenu, styrenu.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!