Epidemiologický proces – Epidemiologie

Epidemiologie

 

   Otázka: Epidemiologický proces

   Předmět: Epidemiologie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Epidemiologie – Epidemiologický proces

 

Epidemiologický proces

 • věda o vzniku a šíření infekčních nemocí, zkoumá faktory, které šíření ovlivňují

 

Epidemiologický proces

 • proces šíření infekčních onemocnění
 • má podmínky:
 • musí se poskytnout zdroj původu infekční nemoci
 • přenos původce infekčního onemocnění
 • vnímavý jedinec – hostitel

 

Infekce

 • vniknutí mikroba do organismu, do buňky
 • infekční délka
 • brána vstupu – rozhoduje o vzniku, průběhu a inf. době
 • prodromární stadium – necharakteristické příznaky

 

Průběh

 • manifestní – viditelné příznaky, typické a netypické
 • latentní = skryté = inaparentní = asymptomatocké onem.

 

Rekonvalescence

 • – reinfekce
 • – superinfekce – prvotní infekce jiným infektem

 

Zdroj

 • člověk, zvíře
 • infikovaný člověk – mikrob se z něj uvolňuje do poloviny infekční doby – nemocný, nosič (inkubační, bezpříznakové, rekonvalescenční, chronické nosičství)
 • epidemiologická opatření proti zdroji:
 • rychlá a správná léčba
 • izolace N
 • kontakty – dohled lékaře (kontroly), zdravotnický dozor (kontroly a zákaz činnosti)

 

Přenos

 • uvolnění mikroba ze zdroje
 • 1/ uvolňuje se přímo do vnímavého jedince
 • 2/ uvolňuje se do prostředí a potom do vnímavého jedince
 • přímý přenos – kapénkový, kontakt, placentráně, poranění zvířetem
 • nepřímý přenos – mikrob přežívá v prostředí, nebo jen část mikroba, vzdušný, alimentární (potrava)
  • alimentární přenos – primární kontaminace – sekundární kontaminace
  • voda – legionela
  • vektory – přenašeči – pasivní (mouchy), aktivní (klíště, komár)
  • kontaminované předměty
  • biologický materiál
  • půda

 

Dekontaminace

 • dezinfekce – likviduje patogenní mikroby, proti hmyzu
 • sterilizace – fyzikální a chemické metody likvidují všechny mikroby i jejich spóry

 

Fyzikální metody dekontaminace

 • dezinfekce
  • 1/ teplo pod 100°C
  • 2/ záření – UV
 • sterilizece
  • 1/ teplo – horkovzdušné, autokláv (horná pára pod tlakem)
  • 2/ záření – ionizující, elektromagnetické vnění
  • 3/ plasma

 

Chemické metody dekontaminace

  • oxidační činidla
   • peroxid vodíku
   • manganistan draselný
   • ozon
  • halogeny a jejich sloučeniny
   • chlor a jeho deriváty (do vody, odbarvuje)
   • chlornan sodný, chloraminy, chlorové vápno
  • jod
   • tinktura
   • jodofory
  • alkoholy
   • ethanol ve směsy s jiným
   • propanol, butanoly, butandioly
  • aldehydy
   • glutaralaldehyd
  • quarterni amonové soli
   • quarterni amonové soli
  • dezinfekce
   • kyseliny a hydroxidy (kys. boritá, hydroxid sodný a draselný)
  • vyšší stupeň dezinfekce
   • persteril – kyselina peroctová
  • sterilizece
   • formaldehyd
   • etylen oxid – dříve
   • 3/ plasma

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!